EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:314:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 314, 11. december 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 314

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

61. årgang
11. december 2018


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/1931 af 10. december 2018 om gennemførelse af artikel 9 i forordning (EF) nr. 1183/2005 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod personer, der bryder våbenembargoen over for Den Demokratiske Republik Congo

1

 

*

Rådets forordning (EU) 2018/1932 af 10. december 2018 om ophævelse af forordning (EU) nr. 667/2010 om visse restriktive foranstaltninger over for Eritrea

8

 

*

Rådets forordning (EU) 2018/1933 af 10. december 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 356/2010 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer på grund af situationen i Somalia

9

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/1934 af 10. december 2018 om gennemførelse af artikel 20, stk. 3, i forordning (EU) 2015/735 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Sydsudan

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1935 af 7. december 2018 om udarbejdelse af de formularer, der er omhandlet i Rådets forordning (EU) 2016/1103 om indførelse af et forstærket samarbejde på området for kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1936 af 10. december 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 371/2011 for så vidt angår maksimalgrænseværdien for dimethylaminoethanol (DMAE) ( 1 )

34

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1937 af 10. december 2018 om erstatning af bilag X til Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt

36

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2018/1938 af 18. september 2018 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i det associeringsråd, der er oprettet ved Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side, til vedtagelsen af en henstilling om godkendelse af forlængelsen af handlingsplanen EU-Marokko om gennemførelse af den fremskredne status (2013-2017)

38

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1939 af 10. december 2018 om EU-støtte til universalisering og effektiv gennemførelse af den internationale konvention til bekæmpelse af nuklear terrorisme

41

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1940 af 10. december 2018 om ændring af afgørelse 2010/788/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo

47

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1941 af 10. december 2018 om ændring af afgørelse (FUSP) 2016/610 om Den Europæiske Unions militære uddannelsesmission i Den Centralafrikanske Republik

54

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1942 af 10. december 2018 om forlængelse og ændring af afgørelse 2012/389/FUSP om Den Europæiske Unions kapacitetsopbyggende mission i Somalia (EUCAP Somalia)

56

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1943 af 10. december 2018 om ændring af afgørelse (FUSP) 2017/2303 til støtte for den fortsatte gennemførelse af FN's Sikkerhedsråds resolution 2118 (2013) og OPCW-Eksekutivrådets afgørelse EC-M-33/DEC.1 om destruktion af Syriens kemiske våben inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben

58

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1944 af 10. december 2018 om ophævelse af afgørelse 2010/127/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Eritrea

60

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1945 af 10. december 2018 om ændring af afgørelse 2010/231/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Somalia

61

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2018/1946 af 10. december 2018 om gennemførelse af afgørelse (FUSP) 2015/740 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Sydsudan

62

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top