EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:314:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 314, 11. detsember 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 314

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

61. aastakäik
11. detsember 2018


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2018/1931, 10. detsember 2018, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 1183/2005 (millega kehtestatakse Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes kehtestatud relvaembargot rikkuvate isikute vastu suunatud teatud eripiirangud) artiklit 9

1

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2018/1932, 10. detsember 2018, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 667/2010, mis käsitleb teatavaid piiravaid meetmeid Eritrea suhtes

8

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2018/1933, 10. detsember 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 356/2010, millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed teatavate füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ning asutuste suhtes seoses olukorraga Somaalias

9

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2018/1934, 10. detsember 2018, millega rakendatakse määruse (EL) 2015/735 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid seoses olukorraga Lõuna-Sudaanis) artikli 20 lõiget 3

11

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1935, 7. detsember 2018, millega kehtestatakse vormid, millele on osutatud nõukogu määruses (EL) 2016/1103, millega rakendatakse tõhustatud koostööd kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise valdkonnas abieluvararežiime käsitlevates asjades

14

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1936, 10. detsember 2018, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 371/2011 seoses dimetüülaminoetanooli piirnormiga ( 1 )

34

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1937, 10. detsember 2018, millega asendatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 4/2009 (kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes) X lisa

36

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2018/1938, 18. september 2018, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel edasijõudnud riigi staatust rakendava ELi-Maroko tegevuskava (2013–2017) pikendamist käsitleva soovituse heakskiitmise küsimuses assotsiatsiooninõukogus, mis on loodud Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel

38

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2018/1939, 10. detsember 2018, mis käsitleb liidu toetust tuumaterrorismi tõkestamise rahvusvahelise konventsiooni ülemaailmseks kohaldamiseks ja tõhusaks rakendamiseks

41

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2018/1940, 10. detsember 2018, millega muudetakse otsust 2010/788/ÜVJP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

47

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2018/1941, 10. detsember 2018, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/610 Euroopa Liidu sõjalise väljaõppemissiooni kohta Kesk-Aafrika Vabariigis

54

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2018/1942, 10. detsember 2018, millega muudetakse otsust 2012/389/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu missiooni võimete tugevdamiseks Somaalias (EUCAP Somalia), ning pikendatakse selle kehtivust

56

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2018/1943, 10. detsember 2018, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2303, millega toetatakse massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise raames ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2118 (2013) ja Süüria keemiarelvade hävitamist käsitleva OPCW täitevnõukogu otsuse EC-M-33/DEC.1 jätkuvat rakendamist

58

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2018/1944, 10. detsember 2018, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2010/127/ÜVJP, mis käsitleb Eritrea vastu suunatud piiravaid meetmeid

60

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2018/1945, 10. detsember 2018, millega muudetakse otsust 2010/231/ÜVJP, mis käsitleb Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid

61

 

*

Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2018/1946, 10. detsember 2018, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2015/740, milles käsitletakse piiravaid meetmeid seoses olukorraga Lõuna-Sudaanis

62

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top