EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Brexit: Förbindelserna mellan EU och Storbritannien

Storbritannien (officiellt namn Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland) lämnade EU den 31 januari 2020.

Den 23 juni 2016 hölls en folkomröstning i Storbritannien om landets EU-medlemskap. Britterna röstade för att lämna EU med 52 % för och 48 % emot.

Den 29 mars 2017 underrättade Storbritannien Europeiska rådet om sin avsikt att lämna EU och aktiverade därmed formellt artikel 50 i EU-fördraget.

Den 30 januari 2020 ratificerade EU utträdesavtalet.

Vid midnatt den 31 januari 2020, då utträdesavtalet trädde i kraft, lämnade Storbritannien EU och blev ett tredjeland. Det inledde starten på den övergångsperiod som pågick fram till den 31 december 2020.

Den 24 december 2020 enades EU och Storbritannien om ett handels- och samarbetsavtal som omformar parternas framtida förbindelser. Alla 27 EU-länder godkände avtalet den 29 december 2020.

Den 31 december 2020 publicerades avtalet om handel och samarbete mellan EU och Storbritannien i EUT. Avtalet tillämpas provisoriskt sedan den 1 januari 2021.


Här nedan hittar du följande om förbindelserna mellan EU och Storbritannien:


Sök brexitrelaterade dokument i EUR-Lex


Viktiga dokument


Senast antaget Publicerat i
Avtal om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan EUT L 149, 30.04.2021
Avtal mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter EUT L 149, 30.04.2021
Avtal mellan Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands regering och Europeiska atomenergigemenskapen om samarbete om säker och fredlig användning av kärnenergi EUT L 150, 30.04.2021
Rådets beslut (EU) 2021/689 av den 29 april 2021 om ingående, på unionens vägnar, av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter EUT L 149, 30.04.2021
Förklaringar som avses i rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av handels- och samarbetsavtalet och av avtalet om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter EUT L 149, 30.04.2021
Meddelande om ikraftträdande av avtalet om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter EUT L 149, 30.04.2021
Avtal om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan EUT L 444, 31.12.2020
Avtal mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter EUT L 444, 31.12.2020
Avtal mellan Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands regering och Europeiska atomenergigemenskapen om samarbete om säker och fredlig användning av kärnenergi EUT L 445, 31.12.2020
Meddelande om provisorisk tillämpning av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och av avtalet mellan Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands regering och Europeiska atomenergigemenskapen om samarbete om säker och fredlig användning av kärnenergi EUT L 1, 1.1.2021
Rådets beslut (EU) 2020/2252 av den 29 december 2020 om undertecknande, på unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter EUT L 444, 31.12.2020
Rådets beslut (Euratom) 2020/2253 av den 29 december 2020 om godkännande av Europeiska kommissionens ingående av avtalet mellan Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands regering och Europeiska atomenergigemenskapen om samarbete om säker och fredlig användning av kärnenergi, och av Europeiska kommissionens ingående, på Europeiska atomenergigemenskapens vägnar, av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan EUT L 444, 31.12.2020
Förklaringar som avses i rådets beslut om undertecknande på unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av handels- och samarbetsavtalet och av avtalet om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter EUT L 444, 31.12.2020
Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket – Underrättelse från unionen EUT L 444, 31.12.2020


Sammanfattning av EU-lagstiftningen


Dokument om det brittiska EU-medlemskapet

2016

2007: Lissabonfördraget

2003: Anslutningsfördrag

2001: Nicefördraget

1997: Amsterdamfördraget

1992: Maastrichtfördraget

1985: Storbritanniens rabatt

1972: Anslutningsfördraget för Danmark, Irland och Förenade kungariket (1972)Senaste uppdatering: 27.3.2023