Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:138:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 138, 25 maj 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 138

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
25 maj 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2017/890 av den 24 maj 2017 om genomförande av artikel 17.1 i förordning (EU) nr 224/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republiken

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/891 av den 13 mars 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker och komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller påföljder som ska tillämpas på dessa sektorer och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/892 av den 13 mars 2017 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker

57

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2017/893 av den 24 maj 2017 om ändring av bilagorna I och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 och av bilagorna X, XIV och XV till kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller bestämmelserna om bearbetat animaliskt protein ( 1 )

92

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2017/894 av den 24 maj 2017 om ändring av bilagorna III och VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 vad gäller genotypning av får ( 1 )

117

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/895 av den 24 maj 2017 om godkännande av ett preparat av 3-fytas framställt av Komagataella pastoris (CECT 13094) som fodertillsats för slaktkycklingar och värphöns (innehavare av godkännandet: Fertinagro Nutrientes S.L.) ( 1 )

120

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/896 av den 24 maj 2017 om godkännande av ett preparat av 6-fytas framställt av Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) som fodertillsats i fast form för alla arter av fjäderfä och svin (med undantag för diande smågrisar) (innehavare av godkännandet: Danisco [UK] Ltd) ( 1 )

123

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/897 av den 24 maj 2017 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

126

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv (EU) 2017/898 av den 24 maj 2017 om ändring av tillägg C till bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet, för att anta särskilda gränsvärden för kemikalier som används i leksaker, vad gäller bisfenol A ( 1 )

128

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/899 av den 17 maj 2017 om användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen

131

 

*

Rådets beslut (EU) 2017/900 av den 22 maj 2017 om inrättande av ad hoc-gruppen för artikel 50 i EU-fördraget med rådets generalsekretariat som ordförande

138

 

*

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2017/901 av den 24 maj 2017 om genomförande av beslut 2013/798/Gusp om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken

140

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/902 av den 23 maj 2017 om upprättande av förteckningen över unionsinspektörer som får genomföra inspektioner enligt rådets förordning (EG) nr 1224/2009 [delgivet med nr C(2017) 3252]

143

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/903 av den 23 maj 2017 om ändring av beslut 2011/163/EU om godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG [delgivet med nr C(2017) 3324]  ( 1 )

189

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top