EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:435:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 435, 23 december 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 435

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
23 december 2020


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 av den 16 december 2020 om kvaliteten på dricksvatten (omarbetning) ( 1 )

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2020/2185 av den 18 december 2020 om undertecknande på unionens vägnar av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Honduras om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen

63

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2020/2186 av den 17 december 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen vad gäller de praktiska arbetsformerna för utövandet av de rättigheter som tillkommer unionens företrädare

65

 

*

Rådets beslut (EU) 2020/2187 av den 22 december 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i transportgemenskapens regionala styrkommitté vad gäller antagandet av transportgemenskapens budget för 2021

73

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2020/2188 av den 22 december 2020 om ändring av gemensam åtgärd 2008/851/Gusp om Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust

74

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1672 av den 23 oktober 2018 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005 ( EUT L 284, 12.11.2018 )

79

 

*

Rättelse till rådets beslut (Gusp) 2020/1312 av den 21 september 2020 om ändring av beslut 2013/798/Gusp om restriktiva åtgärder mot Centralafrikanska republiken ( EUT L 308, 22.9.2020 )

80

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top