Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:399:TOC

Uradni list Evropske unije, C 399, 22. december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2012.399.slv

Uradni list

Evropske unije

C 399

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 55
22. december 2012


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2012/C 399/01

Zadnja objava Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unijeUL C 389, 15.12.2012

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2012/C 399/02

Zadeva C-300/10: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 23. oktobra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal da Relação de Guimarães – Portugalska) – Vítor Hugo Marques Almeida proti Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel (Zavarovanje avtomobilske odgovornosti — Direktiva 72/166/EGS — Člen 3(1) — Direktiva 84/5/EGS — Člen 2(1) — Direktiva 90/232/EGS — Člen 1 — Pravica do odškodnine iz obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti — Civilna odgovornost zavarovanca — Prispevek oškodovanca k škodi — Omejitev pravice do odškodnine)

2

2012/C 399/03

Zadeva C-557/10: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 25. oktobra 2012 – Evropska komisija proti Portugalski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Promet — Razvoj železnic Skupnosti — Direktiva 91/440/EGS — Člen 5(3) — Prevozniki v železniškem prometu — Neodvisnost upravljanja — Odločitve v zvezi z osebjem, premoženjem in nabavo — Člen 7(3) — Dodelitev sredstev upravljavcu infrastrukture — Direktiva 2001/14/ES — Člen 6(1) — Uravnoteženost računovodskih evidenc — Ustrezni pogoji — Nepopolni prenos)

3

2012/C 399/04

Združeni zadevi C-581/10 in C-629/10: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 23. oktobra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Köln – Nemčija, High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Združeno kraljestvo) – Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson proti Deutsche Lufthansa AG (C-581/10), TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd, International Air Transport Association proti Civil Aviation Authority (C-629/10) (Zračni promet — Uredba (ES) št. 261/2004 — Členi od 5 do 7 — Montrealska konvencija — Člena 19 in 29 — Pravica do odškodnine pri zamudi leta — Skladnost)

3

2012/C 399/05

Zadeva C-133/11: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 25. oktobra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Folien Fischer AG, Fofitec AG proti Ritrama SpA (Območje svobode, varnosti in pravice — Pristojnost v civilnih in gospodarskih zadevah — Posebne pristojnosti v zadevah v zvezi z delikti ali kvazidelikti — Negativna ugotovitvena tožba («negative Feststellungsklage») — Pravica domnevnega povzročitelja škode, da zaradi ugotovitve neobstoja odgovornosti iz delikta morebitnega oškodovanca toži na sodišču kraja, kjer je domnevno nastal ali kjer domnevno grozi škodni dogodek)

4

2012/C 399/06

Zadeva C-164/11: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 25. oktobra 2012 – Evropska komisija proti Francoski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2003/96/ES — Obdavčitev energentov in električne energije — Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)

4

2012/C 399/07

Združeni zadevi C-318/11 in C-319/11: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 25. oktobra 2012 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Förvaltningsrätten i Falun – Švedska) – Daimler AG (C-318/11), Widex A/S (C-319/11) proti Skatteverket (Skupni sistem davka na dodano vrednost — Direktiva 2006/112/ES — Člena 170 in 171 — Osma direktiva o DDV — Člen 1 — Direktiva 2008/9/ES — Člen 3(a) — Podrobna pravila za vračilo davka na dodano vrednost davčnim zavezancem, katerih sedež ni na ozemlju države — Davčni zavezanec s sedežem v državi članici, ki v drugi državi članici opravlja le dejavnost tehničnega testiranja ali raziskovalno dejavnost)

5

2012/C 399/08

Zadeva C-367/11: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 25. oktobra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour de cassation – Belgija) – Déborah Prete proti Office national de l'emploi (Prosto gibanje oseb — Člen 39 ES — Državljan države članice, ki išče zaposlitev v drugi državi članici — Enako obravnavanje — Denarna pomoč za čakanje na prvo zaposlitev v korist mladih, ki iščejo prvo zaposlitev — Dodelitev, pod pogojem najmanj šestletnega šolanja v državi gostiteljici)

6

2012/C 399/09

Zadeva C-387/11: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 25. oktobra 2012 – Evropska komisija proti Kraljevini Belgiji (Neizpolnitev obveznosti države — Člena 49 PDEU in 63 PDEU — Člena 31 in 40 Sporazuma EGP — Obdavčitev dohodkov iz kapitala in premičnega premoženja — Investicijske družbe rezidentke in nerezidentke — Davčni odtegljaj — Odbitek davčnega odtegljaja — Oprostitev dohodkov iz kapitala in premičnega premoženja — Diskriminacija — Utemeljitev)

6

2012/C 399/10

Zadeva C-553/11: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 25. oktobra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof – Nemčija) – Bernhard Rintisch proti Klausu Edru (Znamke — Direktiva 89/104/EGS — Člen 10(1) in (2)(a) — Resna in dejanska uporaba — Uporaba v obliki, ki je sama registrirana kot znamka in ki se razlikuje v elementih, ki ne spremenijo razlikovalnega značaja znamke — Časovni učinek sodbe)

7

2012/C 399/11

Zadeva C-557/11: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 25. oktobra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Naczelny Sąd Administracyjny – Poljska) – Maria Kozak proti Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie (DDV — Direktiva 2006/112/ES — Členi od 306 do 310 — Posebna ureditev za potovalne agente — Prevoz, ki ga opravi potovalna agencija, ki posluje v svojem imenu — Pojem enotne storitve — Člen 98 — Nižja stopnja DDV)

7

2012/C 399/12

Zadeva C-592/11: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 25. oktobra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein hallinto-oikeus – Finska) – Anssi Ketelä (Kmetijstvo — Uredbi (ES) št. 1698/2005 in št. 1974/2006 — Pomoč za zagon dejavnosti mladih kmetov — Pogoji za dodelitev — Prevzem kmetijskega gospodarstva, ki ga oseba prvič opravi kot nosilec kmetijskega gospodarstva — Pogoji za uporabo, če se zagon dejavnosti začne v okviru pravne osebe)

8

2012/C 399/13

Zadeva C-102/12 P: Pritožba, ki jo je Stefan Städter vložil 27. februarja 2012 zoper sklep Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 16. decembra 2011 v zadevi T-532/11, Stefan Städter proti Evropski centralni banki

8

2012/C 399/14

Zadeva C-409/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Patent- und Markensenat (Avstrija) 6. septembra 2012 – Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH proti Pfahnl Backmittel GmbH

9

2012/C 399/15

Zadeva C-426/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Nizozemska) 18. septembra 2012 – X, nasprotna stranka: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

9

2012/C 399/16

Zadeva C-430/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Bacău (Romunija) 21. septembra 2012 – Elena Luca proti Casa de Asigurări de Sănătate Bacău (zavod za zdravstveno zavarovanje v Bacău)

10

2012/C 399/17

Zadeva C-431/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curte de Casație și Justiție (Romunija) 24. septembra 2012 – Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili proti SC Rafinăria Steaua Română SA

10

2012/C 399/18

Zadeva C-435/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 26. septembra 2012 – ACI Adam BV in drugi proti Stichting de Thuiskopie in drugim

10

2012/C 399/19

Zadeva C-437/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Nizozemska) 1. oktobra 2012 – X, nasprotna stranka: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

11

2012/C 399/20

Zadeva C-451/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 8. oktobra 2012 vložilo Audiencia Provincial de Salamanca (Španija) – Josune Esteban Garcia

12

2012/C 399/21

Zadeva C-454/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 10. oktobra 2012 – Pro Med Logistik GmbH proti Finanzamt Dresden-Süd

12

2012/C 399/22

Zadeva C-455/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 10. oktobra 2012 – Karin Oertel proti Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt

13

2012/C 399/23

Zadeva C-463/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 16. oktobra 2012 vložilo Østre Landsret (Danska) – Copydan Båndkopi proti Nokia Danmark A/S

13

2012/C 399/24

Zadeva C-468/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Cosenza (Italija) 19. oktobra 2012 – CCIAA di Cosenza proti Fallimento CIESSE SRL

14

2012/C 399/25

Zadeva C-472/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte Suprema di Cassazione (Italija) 22. oktobra 2012 – Panasonic Italia SpA proti Agenzia delle Dogane

15

 

Splošno sodišče

2012/C 399/26

Zadeva T-574/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. novembra 2012 – Syndicat des thoniers méditerranéens in drugi proti Komisiji („Nepogodbena odgovornost — Ribolov — Ohranjanje ribolovnih virov — Obnova staleža navadnega tuna — Nujni ukrepi za prepoved ribolova z zapornimi plavaricami — Neobičajna škoda“)

16

2012/C 399/27

Zadeva T-135/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. novembra 2012 – Nexans France in Nexans proti Komisiji („Konkurenca — Upravni postopek — Tožba za razglasitev ničnosti — Akti, sprejeti med pregledom — Vmesni ukrepi — Nedopustnost — Odločba o odreditvi pregleda — Obveznost obrazložitve — Varstvo zasebnosti — Dovolj resni indici — Sodni nadzor“)

16

2012/C 399/28

Zadeva T-140/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. novembra 2012 – Prysmian in Prysmian Cavi e Sistemi Energia proti Komisiji („Konkurenca — Upravni postopek — Ničnostna tožba — Akti, sprejeti med pregledom — Vmesni ukrepi — Nedopustnost — Sklep o odreditvi pregleda — Obveznost obrazložitve — Varstvo zasebnosti — Dovolj resni indici — Sodni nadzor“)

17

2012/C 399/29

Zadeva T-278/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 15. novembra 2012 – Verband Deutscher Prädikatsweingüter proti UUNT (GG) („Znamka Skupnosti — Prijava kolektivne besedne znamke Skupnosti GG — Absolutni razlog za zavrnitev — Razlikovalni učinek — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Obveznost obrazložitve — Člen 75 Uredbe št. 207/2009“)

17

2012/C 399/30

Zadeva T-137/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. novembra 2012 – CBI proti Komisiji („Državne pomoči — Javne bolnišnice — Subvencije, ki so jih belgijski organi dodelili javnim bolnišnicam, ki pripadajo združenju IRIS — Odločba po koncu predhodne faze preučitve — Odločba, s katero so pomoči razglašene za združljive s skupnim trgom — Storitev splošnega gospodarskega pomena — Opredelitev naloge javne službe — Sorazmernost nadomestila za izvajanje javne službe“)

18

2012/C 399/31

Zadeva T-194/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. novembra 2012 – Madžarska proti Komisiji („Ničnostna tožba — Uredba (ES) št. 1234/2007 — Uredba (ES) št. 607/2009 — Podatkovna zbirka E-Bacchus — Vpis zaščitene označbe porekla ‚Vinohradnícka oblasť Tokaj‘ iz katerega izhaja, da je država porekla Slovaška — Akt zoper katerega ni pravnega sredstva — Nedopustnost“)

18

2012/C 399/32

Združeni zadevi T-83/11 in T-84/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. novembra 2012 – Antrax It proti UUNT – THC (Radiateurs de chauffage) (Model Skupnosti — Postopek za razglasitev ničnosti — Registrirani modeli Skupnosti, ki prikazujejo termosifone za radiatorje — Prejšnji model — Razlog za ničnost — Neobstoj individualne narave — Neobstoj drugačnega celotnega vtisa — Člen 6 in člen 25(1)(b) Uredbe (ES) št. 6/2002 — Nasičenost stanja tehnike — Obveznost obrazložitve)

19

2012/C 399/33

Zadeva T-114/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. novembra 2012 – Giordano proti Komisiji („Nepogodbena odgovornost — Ribištvo — Ohranjanje ribolovnih virov — Obnova staleža navadnega tuna — Nujni ukrepi za prepoved ribolova z zapornimi plavaricami — Nezakonito ravnanje — Vzročna zveza“)

19

2012/C 399/34

Zadeva T-268/11 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. novembra 2012 – Komisija proti Stracku (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Dopust — Bolniški dopust — Razglasitev ničnosti odločbe Komisije o zavrnitvi prenosa dni letnega dopusta, ki jih zadevna oseba ni izrabila, na prvi stopnji — Člen 4 Priloge V h Kadrovskim predpisom — Člen 1e(2) Kadrovskih predpisov — Direktiva 2003/88/ES — Utemeljena pritožba — Stanje postopka, ki dovoljuje, da se o zadevi odloči — Zavrnitev tožbe)

19

2012/C 399/35

Zadeva T-415/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. novembra 2012 – Hartmann proti UUNT (Nutriskin Protection Complex) (Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti Nutriskin Protection Complex — Absolutni razlogi za zavrnitev — Opisni značaj — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 — Upravna praksa UUNT — Obveznost obrazložitve — Člen 75 Uredbe št. 207/2009)

20

2012/C 399/36

Zadeva T-529/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. novembra 2012 – Evonik Industries proti UUNT – Impulso Industrial Alternativo (Impulso creador) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti Impulso creador — Prejšnja figurativna znamka Skupnosti IMPULSO — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Podobnost znakov — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

20

2012/C 399/37

Zadeva T-555/11: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. novembra 2012 – tesa proti UUNT – Superquímica (tesa TACK) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti tesa TACK — Prejšnja figurativna nacionalna znamka TACK Ceys — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Podobnost znakov — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

21

2012/C 399/38

Zadeva T-212/07 REV: Sklep Splošnega sodišča z dne 24. oktobra 2012 – Harman International Industries proti UUNT – Becker (Barbara Becker) („Znamka Skupnosti — Ugovor — Umik ugovora — Ustavitev postopka“)

21

2012/C 399/39

Zadeva T-180/11: Sklep Splošnega sodišča z dne 23. oktobra 2012 – Chivas proti UUNT – Glencairn Scotch Whisky (CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY) („Znamka Skupnosti — Ugovor — Umik ugovora — Ustavitev postopka“)

21

2012/C 399/40

Zadeva T-181/11: Sklep Splošnega sodišča z dne 23. oktobra 2012 – Chivas proti UUNT – Glencairn Scotch Whisky (LIVE WITH CHIVALRY) (Znamka Skupnosti — Ugovor — Umik ugovora — Ustavitev postopka)

22

2012/C 399/41

Zadeva T-442/11: Sklep Splošnega sodišča z dne 24. oktobra 2012 – Evropaïki Dynamiki proti Komisiji (Ničnostna tožba — Akt, zoper katerega ni pravnega sredstva — Akt, ki je delno potrditveni in delno informativni — Nedopustnost — Odškodninska tožba — Neobstoj opredelitve očitanega ravnanja ali opredelitve zatrjevane škode — Nedopustnost — Odškodninska tožba — Neobstoj dokaza o škodi — Tožba, ki je očitno brez pravne podlage)

22

2012/C 399/42

Zadeva T-530/11: Sklep Splošnega sodišča z dne 23. oktobra 2012 – Chivas proti UUNT – Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY) („Znamka Skupnosti — Ugovor — Umik ugovora — Ustavitev postopka“)

22

2012/C 399/43

Zadeva T-187/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2012 – Bäßler proti UUNT (MAX) (Vloga, s katero se postopek začne — Formalne zahteve — Očitna nedopustnost)

23

2012/C 399/44

Zadeva T-219/12 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 24. oktobra 2012 – Saobraćajni institut CIP proti Komisiji („Začasna odredba — Javna naročila storitev — Javni razpis v zvezi s pripravo tehnične dokumentacije za projekt modernizacije železniškega omrežja — Izključitev tožeče stranke iz sodelovanja na razpisu — Razveljavitev postopka javnega razpisa po vložitvi tožbe — Ustavitev postopka“)

23

2012/C 399/45

Zadeva T-227/12 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 24. oktobra 2012 – Saobraćajni institut CIP proti Komisiji („Začasna odredba — Javna naročila storitev — Javni razpis v zvezi s pripravo tehnične dokumentacije za projekt modernizacije železniškega omrežja — Izključitev tožeče stranke iz sodelovanja na razpisu — Razveljavitev postopka javnega razpisa po vložitvi tožbe — Ustavitev postopka“)

23

2012/C 399/46

Zadeva T-444/12: Tožba, vložena 8. oktobra 2012 – Novartis proti UUNT – Tenimenti Angelini (LINEX)

24

2012/C 399/47

Zadeva T-450/12: Tožba, vložena 11. oktobra 2012 – Anagnostakis proti Komisiji

24

2012/C 399/48

Zadeva T-455/12: Tožba, vložena 12. oktobra 2012 – Zoo Sport proti UUNT – K 2 (zoo sport)

25


SL

 

Top