Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:399:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 399, 2012. december 22.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2012.399.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 399

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

55. évfolyam
2012. december 22.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 399/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 389., 2012.12.15.

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 399/02

C-300/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2012. október 23-i ítélete (a Tribunal da Relação de Guimarães (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Vítor Hugo Marques Almeida kontra Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel (Gépjármű-felelősségbiztosítás — 72/166/EGK irányelv — A 3. cikk (1) bekezdése — 84/5/EGK irányelv — A 2. cikk (1) bekezdése — 90/232/EGK irányelv — 1. cikk — Kártérítéshez való jog a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alapján — A biztosított polgári jogi felelőssége — A károsult közrehatása a károkozásban — A kártérítéshez való jog korlátozása)

2

2012/C 399/03

C-557/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. október 25-i ítélete — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Közlekedés — A közösségi vasutak fejlesztése — 91/440/EGK irányelv — 5. cikk (3) bekezdés — Vasúti szállítási vállalkozások — Az üzemeltetés függetlensége — A személyzetre, az eszközökre és a saját beszerzésekre vonatkozó döntések — 7. cikk (3) bekezdés — Finanszírozás nyújtása a pályahálózat-működtető számára — 2001/14/EK irányelv — 6. cikk (1) bekezdés — Számviteli egyensúly — Megfelelő feltételek — Hiányos átültetés)

3

2012/C 399/04

C-581/10. és C-629/10. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2012. október 23-i ítélete (az Amtsgericht Köln (Németország), a High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson kontra Deutsche Lufthansa AG (C-581/10), TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd., International Air Transport Association kontra Civil Aviation Authority (C-629/10) (Légi közlekedés — 261/2004/EK rendelet — 5–7. cikk — Montreali Egyezmény — 19. és 29. cikk — Kártalanításhoz való jog a légi járat késése esetén — Összeegyeztethetőség)

3

2012/C 399/05

C-133/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. október 25-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Folien Fischer AG, Fofitec AG kontra RITRAMA SpA (A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — Polgári és kereskedelmi ügyekben fennálló joghatóság — Jogellenes károkozással, illetve jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel kapcsolatos ügyekben fennálló különös joghatóság — Nemleges megállapítási kereset („negative Feststellungsklage”) — A lehetséges károkozó azon lehetősége, hogy az esetleges károsultat, a jogellenes károkozásért való felelősség hiányának megállapítása céljából, annak a helynek a bírósága előtt perelje, ahol a káresemény bekövetkezett vagy bekövetkezhet)

4

2012/C 399/06

C-164/11. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. október 25-i ítélete — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — 2003/96/EK irányelv — Az energiatermékek és a villamos energia adóztatása — Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

4

2012/C 399/07

C-318/11. és C-319/11. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. október 25-i ítélete (Förvaltningstätten i Falun (Svédország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Daimler AG (C-318/11), Widex A/S (C-319/11) kontra Skatteverket (Közös hozzáadottértékadó-rendszer — 2006/112/EK irányelv — 170. és 171. cikk — Nyolcadik héairányelv — 1. cikk — 2008/9/EK irányelv — A 3. cikk a) pontja — A hozzáadottérték-adónak az ország területén nem honos adóalanyok részére történő visszatérítésének a szabályai — Tagállamban letelepedett olyan adóalany, aki másik tagállamban csak műszaki tesztek végzésére és kutatásra irányuló tevékenységet folytat)

5

2012/C 399/08

C-367/11. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2012. október 25-i ítélete (a Cour de cassation (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Déborah Prete kontra Office national de l'emploi (Személyek szabad mozgása — EK 39. cikk — Egy tagállam valamely más tagállamban állást kereső állampolgára — Egyenlő bánásmód — Első állásukat kereső fiatalok részére járó áthidaló járadék — A fogadó államban legalább hat éven keresztül folytatott tanulmányokra vonatkozó feltételhez kötött nyújtás)

6

2012/C 399/09

C-387/11. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2012. október 25-i ítélete — Európai Bizottság kontra Belga Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Az EUMSZ 49. cikk és az EUMSZ 63. cikk — Az EGT-Megállapodás 31. és 40. cikke — Tőkéből és ingóságokból származó jövedelmek adóztatása — Belföldi és külföldi illetőségű befektetési társaságok — Forrásadó — A forrásadó beszámítása — Tőkéből és ingóságokból származó jövedelmek adómentessége — Hátrányos megkülönböztetés — Igazolások)

6

2012/C 399/10

C-553/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. október 25-i ítélete (a Bundesgerichtshof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Bernhard Rintisch kontra Klaus Eder (Védjegyek — 89/104/EGK irányelv — A 10. cikk (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja — Tényleges használat — A védjegy olyan alakban történő használata, amely a lajstromozott alaktól csak a megkülönböztető képességet nem érintő elemekben tér el — Az ítélet időbeli hatálya)

7

2012/C 399/11

C-557/11. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2012. október 25-i ítélete (Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Maria Kozak kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie (Héa — 2006/112/EK irányelv — 306–310. cikk — Az utazási irodákra vonatkozó különös szabályozás — Saját nevében eljáró utazási iroda által nyújtott szállítási szolgáltatás — Az egységes szolgáltatás fogalma — 98. cikk — Kedvezményes héamérték)

7

2012/C 399/12

C-592/11. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2012. október 25-i ítélete (a Korkein hallinto-oikeus (Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Anssi Ketelä (Mezőgazdaság — 1698/2005/EK és 1974/2006/EK rendelet — A fiatal mezőgazdasági termelők elindítására vonatkozó támogatás — A biztosítás feltételei — Első alkalommal történő gazdálkodás mezőgazdasági üzem vezetőjeként — Az alkalmazás feltételei, ha a letelepedésre jogi személy igénybevételével került sor)

8

2012/C 399/13

C-102/12. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-532/11. sz., Stefan Städter kontra Európai Központi Bank ügyben 2011. december 16-án hozott ítélete ellen Stefan Städter által 2012. február 27-én benyújtott fellebbezés

8

2012/C 399/14

C-409/12. sz. ügy: Az Oberster Patent- und Markensenats (Ausztria) által 2012. szeptember 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH kontra Pfahnl Backmittel GmbH

9

2012/C 399/15

C-426/12. sz. ügy: A Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch (Hollandia) által 2012. szeptember 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — X kontra Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

9

2012/C 399/16

C-430/12. sz. ügy: A Curtea de Apel Bacău (Románia) által 2012. szeptember 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Elena Luca kontra Casa de Asigurări de Sănătate Bacău

10

2012/C 399/17

C-431/12. sz. ügy: Az Înalta Curte de Casație și Justiție (Románia) által 2012. szeptember 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili kontra SC Rafinăria Steaua Română SA

10

2012/C 399/18

C-435/12. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2012. szeptember 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — ACI Adam BV és társai kontra Stichting de Thuiskopie és társai

10

2012/C 399/19

C-437/12. sz. ügy: A Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Hollandia) által 2012. október 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — X, másik fél: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

11

2012/C 399/20

C-451/12. sz. ügy: Az Audiencia Provincial de Salamanca (Spanyolország) által 2012. október 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Josune Esteban Garcia

12

2012/C 399/21

C-454/12. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2012. október 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Pro Med Logistik GmbH kontra Finanzamt Dresden-Süd

12

2012/C 399/22

C-455/12. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2012. október 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Karin Oertel kontra Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt

13

2012/C 399/23

C-463/12. sz. ügy: Az Østre Landsret (Dánia) által 2012. október 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Copydan Båndkopi kontra Nokia Danmark A/S

13

2012/C 399/24

C-468/12. sz. ügy: A Tribunale di Cosenza (Olaszország) által 2012. október 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — CCIAA di Cosenza kontra Fallimento CIESSE SRL

14

2012/C 399/25

C-472/12. sz. ügy: A Corte Suprema di Cassazione (Olaszország) által 2012. október 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Panasonic Italia SpA kontra Agenzia delle Dogane

15

 

Törvényszék

2012/C 399/26

T-574/08. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 7-i ítélete — Syndicat des thoniers méditerranéens és társai kontra Bizottság („Szerződésen kívüli felelősség — Halászat — Halászati erőforrások védelme — A kékúszójútonhal-állomány helyreállítása — Erszényes kerítőhálós hajókkal folytatott halászatot megtiltó sürgősségi intézkedések — Rendkívüli kár”)

16

2012/C 399/27

T-135/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 14-i ítélete — Nexans Franciaország és Nexans kontra Bizottság (Verseny — Közigazgatási eljárás — Megsemmisítés iránti kereset — Vizsgálat során elfogadott jogi aktusok — Közbenső intézkedések — Elfogadhatatlanság — Helyszíni vizsgálatot elrendelő határozat — Indokolási kötelezettség — A magánélet tiszteletben tartása — Kellően komoly ténykörülmények — Bírósági felülvizsgálat)

16

2012/C 399/28

T-140/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 14-i ítélete — Prysmian és Prysmian Cavi e Sistemi Energia kontra Bizottság („Verseny — Közigazgatási eljárás — Megsemmisítés iránti kereset — Vizsgálat során hozott jogi aktusok — Átmeneti intézkedések — Elfogadhatatlanság — Vizsgálatot elrendelő határozat — Indokolási kötelezettség — A magánélet védelme — Kellően komoly ténykörülmények — Bírósági felülvizsgálat”)

17

2012/C 399/29

T-278/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 15-i ítélete — Verband Deutscher Prädikatsweingüter kontra OHIM (GG) („Közösségi védjegy — A GG együttes közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A leíró jelleg hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja — Indokolási kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. cikke”)

17

2012/C 399/30

T-137/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 7-i ítélete — CBI kontra Bizottság („Állami támogatások — Közkórházak — A belga hatóságok által az IRIS társuláshoz tartozó közkórházaknak nyújtott szubvenciók — Az előzetes szakasz végén hozott határozat — A támogatásokat a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — Általános gazdasági érdekű szolgáltatás — A közszolgáltatási feladat meghatározása — A közszolgáltatásért nyújtott ellentételezés arányossága”)

18

2012/C 399/31

T-194/10. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 8-i ítélete — Magyarország kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — 1234/2007/EK rendelet — 607/2009/EK rendelet — Az E-Bacchus nyilvántartás — A »Vinohradnícka oblast’ Tokaj« oltalom alatt álló eredetmegjelölésnek származási országként Szlovákia feltüntetésével történő bejegyzése — Keresettel nem megtámadható jogi aktus — Elfogadhatatlanság”)

18

2012/C 399/32

T-83/11. és T-84/11. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2012. november 13-i ítélete — Antrax It Srl kontra OHIM-THC (fűtőberendezések) („Közösségi formatervezési minta — Megsemmisítési eljárás — Fűtőberendezésekhez szolgáló termoszifonok ábrázolásából álló lajstromozott közösségi formatervezési minta — Korábbi formatervezési minta — Megsemmisítési ok — Az egyéni jelleg hiánya — Az eltérő összbenyomás hiánya — A 6/2002/EK rendelet 6. cikke és 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja — A technika állásának telítettsége — Indokolási kötelezettség”)

19

2012/C 399/33

T-114/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 7-i ítélete — Giordano kontra Bizottság („Szerződésen kívüli felelősség — Halászat — A halászati erőforrások védelme — A kékúszójútonhal-állomány helyreállítása — Az erszényes kerítőhálós hajókkal történő halászat tilalmára vonatkozó sürgősségi intézkedések — Jogellenes magatartás — Okozati összefüggés”)

19

2012/C 399/34

T-268/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 8-i ítélete — Bizottság kontra Strack („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Szabadságok — Betegszabadság — Az érintett által ki nem vett éves szabadságnapok átvitelének megtagadásáról szóló bizottsági határozat megsemmisítése az elsőfokú eljárásban — A személyzeti szabályzat V. mellékletének 4. cikke — A személyzeti szabályzat 1e. cikkének (2) bekezdése — 2003/88/EK irányelv — Megalapozott fellebbezés — Folyamatban levő jogvita — A kereset elutasítása”)

19

2012/C 399/35

T-415/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 8-i ítélete — Hartmann kontra OHIM (Nutriskin Protection Complex) („Közösségi védjegy — A Nutriskin Protection Complex közösségi szóvédjegy bejelentése — Viszonylagos kizáró okok — Megkülönböztető képesség — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Az OHIM döntéshozatali gyakorlata — Indokolási kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. cikke”)

20

2012/C 399/36

T-529/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 14-i ítélete — Evonik Industries kontra OHIM — Impulso Industrial Alternativo (Impulso creador) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az »Impulso creador« közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi IMPULSO közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

20

2012/C 399/37

T-555/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. november 13-i ítélete — tesa kontra OHIM — Superquímica (tesa TACK) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A tesa TACK közösségi ábrás védjegy bejelentése — A korábbi TACK Ceys nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — Megjelölések közötti hasonlóság — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

21

2012/C 399/38

T-212/07. REV. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 24-i végzése — Harman International Industries kontra OHIM — Becker (Barbara Becker) („Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság”)

21

2012/C 399/39

T-180/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 23-i végzése — Chivas kontra OHIM — Glencairn Scotch Whisky (CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY) („Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság”)

21

2012/C 399/40

T-181/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 23-i végzése — Chivas kontra OHIM — Glencairn Scotch Whisky (CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY) („Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság”)

22

2012/C 399/41

T-442/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 24-i végzése — Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság („Megsemmisítés iránti kereset — Keresettel meg nem támadható aktus — Részben megerősítő, részben informatív aktus — Elfogadhatatlanság — Kártérítési kereset — A kifogásolt magatartás meghatározásának vagy az állítólagos kár megállapításának a hiánya — Elfogadhatatlanság — Kártérítési kereset — A kár bizonyítékának a hiánya — Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”)

22

2012/C 399/42

T-530/11. sz. ügy: A Törvényszék 2012. október 23-i végzése — Chivas kontra OHIM — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY) („Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság”)

22

2012/C 399/43

T-187/12. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 13-i végzése — Bäßler kontra OHIM (MAX) („Keresetlevél — Alaki követelmények — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)

23

2012/C 399/44

T-219/12. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2012. október 24-i végzése — Saobraćajni institut CIP kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Vasút–korszerűsítési projekt műszaki dokumentációjának elkészítésére irányuló ajánlati felhívás — A felperes ezen közbeszerzési eljárásban való részvételből történő kizárása — A közbeszerzési eljárásnak a kereset benyújtását követő megsemmisítése — Okafogyottság”)

23

2012/C 399/45

T-227/12. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2012. október 24-i végzése — Saobraćajni institut CIP kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Vasút–korszerűsítési projekt műszaki dokumentációjának elkészítésére irányuló ajánlati felhívás — A felperes ezen közbeszerzési eljárásban való részvételből történő kizárása — A közbeszerzési eljárásnak a kereset benyújtását követő megsemmisítése — Okafogyottság”)

23

2012/C 399/46

T-444/12. sz. ügy: 2012. október 8-án benyújtott kereset — Novartis kontra OHIM — Tenimenti Angelini (LINEX)

24

2012/C 399/47

T-450/12. sz. ügy: 2012. október 11-én benyújtott kereset — Anagnostakis kontra Bizottság

24

2012/C 399/48

T-455/12. sz. ügy: 2012. október 12-én benyújtott kereset — Zoo Sport kontra OHIM — K-2 (zoo sport)

25


HU

 

Top