Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:399:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 399, 2012m. gruodis 22d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2012.399.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 399

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

55 tomas
2012m. gruodžio 22d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2012/C 399/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 389, 2012 12 15

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2012/C 399/02

Byla C-300/10: 2012 m. spalio 23 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal da Relação de Guimarães (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vítor Hugo Marques Almeida prieš Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel (Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas — Direktyva 72/166/EEB — 3 straipsnio 1 dalis — Direktyva 84/5/EEB — 2 straipsnio 1 dalis — Direktyva 90/232/EEB — 1 straipsnis — Teisė į motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo mokamą žalos atlyginimą — Apdraustojo asmens civilinė atsakomybė — Nukentėjusiojo prisidėjimas prie patirtos žalos — Teisės į žalos atlyginimą apribojimas)

2

2012/C 399/03

Byla C-557/10: 2012 m. spalio 25 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Portugalijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Transportas — Bendrijos geležinkelių plėtra — Direktyva 91/440/EEB — 5 straipsnio 3 dalis — Geležinkelio transporto įmonės — Valdymo nepriklausomumas — Sprendimai dėl nuosavų darbuotojų, lėšų ir pirkimų — 7 straipsnio 3 dalis — Finansavimo suteikimas infrastruktūros valdytojui — Direktyva 2001/14/EB — 6 straipsnio 1 dalis — Sąskaitų pusiausvyra — Tinkamos sąlygos — Nevisiškas perkėlimas)

3

2012/C 399/04

Sujungtos bylos C-581/10 ir C-629/10: 2012 m. spalio 23 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Amtsgericht Köln (Vokietija), High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) byloje Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson prieš Deutsche Lufthansa AG (C-581/10), TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd, International Air Transport Association prieš Civil Aviation Authority (C-629/10) (Oro transportas — Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 — 5–7 straipsniai — Monrealio konvencija — 19 ir 29 straipsniai — Teisė į kompensaciją skrydžio atidėjimo/vėlavimo atveju — Atitiktis)

3

2012/C 399/05

Byla C-133/11: 2012 m. spalio 25 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Folien Fischer AG, Fofitec AG prieš RITRAMA SpA (Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Teismo jurisdikcija civilinėse ir komercinėse bylose — Specialioji jurisdikcija bylose dėl deliktų ar kvazideliktų — Ieškinys dėl teisių nebuvimo nustatymo (negative Feststellungsklage) — Galimybė potencialiam žalos sukėlėjui paduoti galimą nukentėjusįjį į vietos, kurioje įvyko žalą sukėlęs įvykis ar kurioje jis gali įvykti, teismą, kad būtų pripažinta, jog deliktinė atsakomybė neegzistuoja)

4

2012/C 399/06

Byla C-164/11: 2012 m. spalio 25 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Prancūzijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2003/96/EB — Energinių produktų ir elektros energijos apmokestinimas — Neperkėlimas į nacionalinę teisę per nustatytą terminą)

4

2012/C 399/07

Sujungtos bylos C-318/11 ir C-319/11: 2012 m. spalio 25 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Förvaltningsrätten i Falun (Švedija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Daimler AG (C-318/11), Widex A/S (C-319/11) prieš Skatteverket (Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema — Direktyva 2006/112/EB — 170 ir 171 straipsniai — Aštuntoji PVM direktyva — 1 straipsnis — Direktyva 2008/9/EB — 3 straipsnio a punktas — Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, neįsisteigusiems šalies teritorijoje, tvarka — Valstybėje narėje įsisteigęs apmokestinamasis asmuo, kitoje valstybėje vykdantis tik techninių bandymų ar tyrimų veiklą)

5

2012/C 399/08

Byla C-367/11: 2012 m. spalio 25 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Cour de cassation (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Déborah Prete prieš Office national de l'emploi (Laisvas asmenų judėjimas — EB 39 straipsnis — Valstybės narės pilietis, ieškantis darbo kitoje valstybėje narėje — Vienodas požiūris — Laukimo išmokos jauniems pirmojo darbo ieškantiems asmenims — Suteikimas, siejamas su mokymosi bent šešerius metus priimančiojoje valstybėje sąlyga)

6

2012/C 399/09

Byla C-387/11: 2012 m. spalio 25 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Belgijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — SESV 49 ir 63 straipsniai — EEE susitarimo 31 ir 40 straipsniai — Pajamų iš kapitalo ir kilnojamojo turto apmokestinimas — Investicinės bendrovės rezidentės ir nerezidentės — Kilnojamojo turto mokestis — Kilnojamojo turto mokesčio atskaitymas — Pajamų iš kapitalo ir kilnojamojo turto neapmokestinimas — Diskriminacija — Pateisinimai)

6

2012/C 399/10

Byla C-553/11: 2012 m. spalio 25 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bernhard Rintisch prieš Klaus Eder (Prekių ženklai — Direktyva 89/104/EEB — 10 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies a punktas — Naudojimas iš tikrųjų — Naudojimas tokia forma, kuri įregistruota kaip prekių ženklas ir kuri skiriasi elementais, nekeičiančiais prekių ženklo skiriamųjų požymių — Sprendimo pasekmės laiko atžvilgiu)

7

2012/C 399/11

Byla C-557/11: 2012 m. spalio 25 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Maria Kozak prieš Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie (PVM — Direktyva 2006/112/EB — 306–310 straipsniai — Speciali kelionių agentūroms skirta schema — Gabenimo paslauga, kurią teikia kelionių agentūra savo vardu — Vienos paslaugos sąvoka — 98 straipsnis — Lengvatinis PVM tarifas)

7

2012/C 399/12

Byla C-592/11: 2012 m. spalio 25 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Korkein hallinto-oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Anssi Ketelä (Žemės ūkis — Reglamentai (EB) Nr. 1698/2005 ir Nr. 1974/2006 — Jaunųjų ūkininkų įsikūrimo parama — Skyrimo sąlygos — Įsikūrimas pirmą kartą žemės ūkio valdoje kaip valdos valdytojo — Taikymo sąlygos, kai įsikuriama naudojant juridinį asmenį)

8

2012/C 399/13

Byla C-102/12: 2012 m. vasario 27 d. Stefan Städter pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-532/11 Stefan Städter prieš Europos Centrinį Banką

8

2012/C 399/14

Byla C-409/12: 2012 m. rugsėjo 6 d.Oberster Patent- und Markensenat (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH prieš Pfahnl Backmittel GmbH

9

2012/C 399/15

Byla C-426/12: 2012 m. rugsėjo 18 d.Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje X prieš Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

9

2012/C 399/16

Byla C-430/12: 2012 m. rugsėjo 21 d. Curtea de Apel Bacău (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Elena Luca prieš Casa de Asigurări de Sănătate Bacău

10

2012/C 399/17

Byla C-431/12: 2012 m. rugsėjo 24 d.Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili prieš SC Rafinăria Steaua Română SA

10

2012/C 399/18

Byla C-435/12: 2012 m. rugsėjo 26 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ACI Adam BV ir kt. prieš Stichting de Thuiskopie ir kt.

10

2012/C 399/19

Byla C-437/12: 2012 m. spalio 1 d.Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje X, kita apeliacinio proceso šalis: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

11

2012/C 399/20

Byla C-451/12: 2012 m. spalio 8 d.Audiencia Provincial de Salamanca (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Josune Esteban Garcia

12

2012/C 399/21

Byla C-454/12: 2012 m. spalio 10 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pro Med Logistik GmbH prieš Finanzamt Dresden-Süd

12

2012/C 399/22

Byla C-455/12: 2012 m. spalio 10 d.Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Karin Oertel prieš Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt

13

2012/C 399/23

Byla C-463/12: 2012 m. spalio 16 d.Østre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Copydan Båndkopi prieš Nokia Danmark A/S

13

2012/C 399/24

Byla C-468/12: 2012 m. spalio 19 d.Tribunale di Cosenza (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CCIAA di Cosenza prieš Fallimento CIESSE SRL

14

2012/C 399/25

Byla C-472/12: 2012 m. spalio 22 d.Corte Suprema di Cassazione (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Panasonic Italia SpA prieš Agenzia delle Dogane

15

 

Bendrasis Teismas

2012/C 399/26

Byla T-574/08: 2012 m. lapkričio 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Syndicat des thoniers méditerranéens ir kt. prieš Komisiją (Deliktinė atsakomybė — Žuvininkystė — Žuvininkystės išteklių apsauga — Paprastųjų tunų išteklių atkūrimas — Nepaprastosios priemonės, kuriomis draudžiama žvejoti gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams — Neįprasta žala)

16

2012/C 399/27

Byla T-135/09: 2012 m. lapkričio 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Nexans France ir Nexans prieš Komisiją (Konkurencija — Administracinė procedūra — Ieškinys dėl panaikinimo — Per patikrinimą priimti aktai — Tarpinės priemonės — Nepriimtinumas — Sprendimas, kuriame nurodoma atlikti patikrinimą — Pareiga motyvuoti — Privataus gyvenimo apsauga — Pakankamai svarūs įrodymai — Teisminė kontrolė)

16

2012/C 399/28

Byla T-140/09: 2012 m. lapkričio 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Prysmian ir Prysmian Cavi e Sistemi Energia prieš Komisiją (Konkurencija — Administracinė procedūra — Ieškinys dėl panaikinimo — Vykdant tyrimą priimti aktai — Tarpinės priemonės — Nepriimtinumas — Sprendimas atlikti tyrimą — Pareiga motyvuoti — Privataus gyvenimo apsauga — pakankamai rimti požymiai — Teisminė kontrolė)

17

2012/C 399/29

Byla T-278/09: 2012 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Verband Deutscher Prädikatsweingüter prieš VRDT (GG) (Bendrijos prekių ženklas — Kolektyvinė Bendrijos žodinio prekių ženklo „GG“ paraiška — Absoliutus atsisakymo motyvas — Aprašomasis pobūdis — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai — Pareiga motyvuoti — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis)

17

2012/C 399/30

Byla T-137/10: 2012 m. lapkričio 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Coordination bruxelloise d'Institutions sociales et de santé (CBI) prieš Europos Komisiją (Valstybės pagalba — Valstybinės ligoninės — Belgijos valdžios institucijų asociacijai IRIS priklausančioms valstybinėms ligoninėms skirtos subsidijos — Užbaigiant pirminį tyrimo etapą priimtas sprendimas — Sprendimas, kuriuo pagalba pripažinta suderinama su vidaus rinka — Bendros ekonominės svarbos paslauga — Viešosios paslaugos užduoties apibrėžimas — Kompensacijos už viešąją paslaugą proporcingumas)

18

2012/C 399/31

Byla T-194/10: 2012 m. lapkričio 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Vengrija prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 — Reglamentas (EB) Nr. 607/2009 — E-Bacchus duomenų bazė — Saugomos kilmės vietos nuorodos „Vinohradnícka oblast’ Tokaj“ įtraukimas kaip kilmės valstybę nurodant Slovakiją — Neskundžiamas aktas — Nepriimtinumas)

18

2012/C 399/32

Sujungtos bylos T-83/11 ir T-84/11: 2012 m. lapkričio 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Antrax It Srl prieš VRDT (Šildymo radiatoriai) (Bendrijos dizainas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Įregistruotas Bendrijos dizainas, vaizduojantis šildymo radiatorių termosifonus — Ankstesnis Bendrijos dizainas — Negaliojimo pagrindas — Individualių savybių nebuvimas — Skirtingo bendro įspūdžio nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 6/2002 6 straipsnis ir 25 straipsnio 1 dalies b punktas — Technologinių sprendimų saturacija — Pareiga motyvuoti)

19

2012/C 399/33

Byla T-114/11: 2012 m. lapkričio 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Giordano prieš Komisiją (Deliktinė atsakomybė — Žuvininkystė — Žuvininkystės išteklių apsauga — Paprastųjų tunų išteklių atkūrimas — Nepaprastosios priemonės, kuriomis draudžiama žvejoti gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams — Neteisėtas elgesys — Priežastinis ryšys)

19

2012/C 399/34

Byla T-268/11 P: 2012 m. lapkričio 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Komisija prieš Strack (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Atostogos — Laikinojo nedarbingumo atostogos — Komisijos sprendimo atsisakyti perkelti kasmetines atostogas, kuriomis suinteresuotasis asmuo nepasinaudojo, panaikinimas pirmojoje instancijoje — Pareigūnų tarnybos nuostatų V priedo 4 straipsnis — Pareigūnų tarnybos nuostatų 1 straipsnio punkto 2 dalis — Direktyva 2003/88 EB — Pagrįstas apeliacinis skundas — Išspręstinas ginčas — Ieškinio atmetimas)

19

2012/C 399/35

Byla T-415/11: 2012 m. lapkričio 8 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Hartmann prieš VRDT (Nutriskin Protection Complex) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo „Nutriskin Protection Complex“ paraiška — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Apibūdinamasis pobūdis — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas — VRDT sprendimų praktika — Pareiga motyvuoti — Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis)

20

2012/C 399/36

Byla T-529/11: 2012 m. lapkričio 14 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Evonik Industries prieš VRDT — Impulso Industrial Alternativo (Impulso creador) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo „Impulso creador“ paraiška — Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas IMPULSO — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

20

2012/C 399/37

Byla T-555/11: 2012 m. lapkričio 13 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje tesa prieš VRDT — Superquímica (tesa TACK) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „tesa TACK“ paraiška — Ankstesnis nacionalinis vaizdinis prekių ženklas „TACK Ceys“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

21

2012/C 399/38

Byla T-212/07 REV: 2012 m. spalio 24 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Harman International Industries prieš VRDT — Becker (Barbara Becker) (Bendrijos prekių ženklas — Protestas — Protesto atsiėmimas — Poreikio priimti sprendimą nebuvimas)

21

2012/C 399/39

Byla T-180/11: 2012 m. spalio 23 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Chivas prieš VRDT — Glencairn Scotch Whisky (CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY) (Bendrijos prekių ženklas — Protestas — Protesto atsiėmimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

21

2012/C 399/40

Byla T-181/11: 2012 m. spalio 23 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Chivas prieš VRDT — Glencairn Scotch Whisky (LIVE WITH CHIVALRY) (Bendrijos prekių ženklas — Protestas — Protesto atsiėmimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

22

2012/C 399/41

Byla T-442/11: 2012 m. spalio 24 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Evropaïki Dynamiki prieš Komisiją (Ieškinys dėl panaikinimo — Aktas, dėl kurio negalima pareikšti ieškinio — Iš dalies patvirtinantis, iš dalies informacinis aktas — Nepriimtinumas — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Elgesio, dėl kurio pateiktas kaltinimas, arba tariamos žalos nustatymo nebuvimas — Žalos įrodymų nebuvimas — Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys)

22

2012/C 399/42

Byla T-530/11: 2012 m. spalio 23 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Chivas prieš VRDT — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY) (Bendrijos prekių ženklas — Protestas — Protesto atsiėmimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

22

2012/C 399/43

Byla T-187/12: 2012 m. rugsėjo 13 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Bäßler prieš VRDT (MAX) (Ieškinys — Formos reikalavimai — Akivaizdus nepriimtinumas)

23

2012/C 399/44

Byla T-219/12 R: 2012 m. spalio 24 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Saobraćajni institut CIP prieš Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Viešasis paslaugų pirkimas — Skelbimas apie viešųjų pirkimų konkursą, skirtą techninių dokumentų, susijusių su geležinkelių modernizavimo projektu, parengimui — Neleidimas ieškovei dalyvauti šiame viešųjų pirkimų konkurse — Viešųjų pirkimų konkurso procedūros rezultatų panaikinimas pateikus ieškinį — Nereikalingumas priimti sprendimą)

23

2012/C 399/45

Byla T-227/12 R: 2012 m. spalio 24 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Saobraćajni institut CIP prieš Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Viešasis paslaugų pirkimas — Skelbimas apie viešųjų pirkimų konkursą, skirtą techninių dokumentų, susijusių su geležinkelių modernizavimo projektu, parengimui — Neleidimas ieškovei dalyvauti šiame viešųjų pirkimų konkurse — Viešųjų pirkimų konkurso procedūros rezultatų panaikinimas pateikus ieškinį — Nereikalingumas priimti sprendimą)

23

2012/C 399/46

Byla T-444/12: 2012 m. spalio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Novartis prieš VRDT — Tanimenti Angelini (LINEX)

24

2012/C 399/47

Byla T-450/12: 2012 m. spalio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Anagnostakis prieš Komisiją

24

2012/C 399/48

Byla T-455/12: 2012 m. spalio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Zoo Sport prieš VRDT — K-2 (zoo sport)

25


LT

 

Top