Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:399:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 399, 22. detsember 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2012.399.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 399

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

55. köide
22. detsember 2012


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2012/C 399/01

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 389, 15.12.2012

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2012/C 399/02

Kohtuasi C-300/10: Euroopa Kohtu (suurkoda) 23. oktoobri 2012. aasta otsus (Tribunal da Relação de Guimarães’i (Portugal) eelotsusetaotlus) — Vítor Hugo Marques Almeida versus Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel (Mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustus — Direktiiv 72/166/EMÜ — Artikli 3 lõige 1 — Direktiiv 84/5/EMÜ — Artikli 2 lõige 1 — Direktiiv 90/232/EMÜ — Artikkel 1 — Õigus hüvitisele kohustusliku mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse alusel — Kindlustatu tsiviilvastutus — Kannatanu osa kahju tekkimises — Hüvitise saamise õiguse piiramine)

2

2012/C 399/03

Kohtuasi C-557/10: Euroopa Kohtu (esimene koda) 25. oktoobri 2012. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Transport — Ühenduse raudteede arendamine — Direktiiv 91/440/EMÜ — Artikli 5 lõige 3 — Raudteeveoettevõtjad — Majandamise sõltumatus — Otsused töötajate, varade ja hangete kohta — Artikli 7 lõige 3 — Toetuse andmine infrastruktuuriettevõtjale — Direktiiv 2001/14/EÜ — Artikli 6 lõige 1 — Eelarve tasakaal — Asjakohased tingimused — Mittetäielik ülevõtmine)

3

2012/C 399/04

Liidetud kohtuasjad C-581/10 ja 629/10: Euroopa Kohtu (suurkoda) 23. oktoobri 2012. aasta otsus (Amtsgericht Köln — Saksamaa ja High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Ühendkuningriik eelotsusetaotlused) — Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson versus Deutsche Lufthansa AG (C-581/10), TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd, International Air Transport Association versus Civil Aviation Authority (C-629/10) (Õhutransport — Määrus (EÜ) nr 261/2004 — Artiklid 5–7 — Montreali konventsioon — Artiklid 19 ja 29 — Õigus hüvitisele lennu hilinemise korral — Kooskõla)

3

2012/C 399/05

Kohtuasi C-133/11: Euroopa Kohtu (esimene koda) 25. oktoobri 2012. aasta otsus (Bundesgerichtshof — Saksamaa eelotsusetaotlus) — Folien Fischer AG, Fofitec AG versus Ritrama SpA (Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala — Kohtualluvus tsiviil ja kaubandusasjades — Valikuline kohtualluvus lepinguvälise kahju valdkonnas — Lepinguvälise võlasuhte puudumise tuvastamise hagi (negative Feststellungsklage) — Eeldatava kahju tekitaja õigus esitada lepinguvälise vastutuse puudumise tuvastamise hagi potentsiaalse kannatanu vastu selle paiga kohtusse, kus kahjustav sündmus on väidetavalt toimunud või võib toimuda)

4

2012/C 399/06

Kohtuasi C-164/11: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 25. oktoobri 2012. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Prantsuse Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2003/96/EÜ — Energiatoodete ja elektrienergia maksustamise — Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)

4

2012/C 399/07

Liidetud kohtuasjad C-318/11 ja C-319/11: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 25. oktoobri 2012. aasta otsus (Förvaltningsrätten i Faluni (Rootsi) eelotsusetaotlused) — Daimler AG (C-318/11), Widex A/S (C-319/11) versus Skatteverket (Ühine käibemaksusüsteem — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artiklid 170 ja 171 — Kaheksas käibemaksudirektiiv — Artikkel 1 — Direktiiv 2008/9/EÜ — Artikli 3 punkt a — Välismaal asuvatele maksukohustuslastele käibemaksu tagastamise kord — Ühes liikmesriigis asuv maksukohustuslane, kes teeb teises liikmesriigis üksnes tehnilisi teste ja teadusuuringuid)

5

2012/C 399/08

Kohtuasi C-367/11: Euroopa Kohtu (neljas koda) 25. oktoobri 2012. aasta otsus (Cour de cassation — Belgia eelotsusetaotlus) — Déborah Prete versus Office national de l'emploi (Isikute vaba liikumine — EÜ artikkel 39 — Ühe liikmesriigi kodanik, kes otsib tööd teises liikmesriigis — Võrdne kohtlemine — Ootetoetus noortele, kes otsivad oma esimest töökohta — Toetuse määramine tingimusel, et on läbitud vähemalt kuus aastat kestvad õpingud vastuvõtvas liikmesriigis)

6

2012/C 399/09

Kohtuasi C-387/11: Euroopa Kohtu (esimene koda) 25. oktoobri 2012. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Belgia Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — ELTL artiklid 49 ja 63 — EMP lepingu artiklid 31 ja 40 — Kapitalilt ja vallasvaralt saadud tulu maksustamine — Residendist ja mitteresidendist investeerimisühingud — Vallasvaramaksu kinnipidamine — Kinnipeetud vallasvaramaksu mahaarvamine — Kapitalilt ja vallasvaralt saadud tulu maksust vabastamine — Diskrimineerimine — Põhjendused)

6

2012/C 399/10

Kohtuasi C-553/11: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 25. oktoobri 2012. aasta otsus (Bundesgerichtshof — Saksamaa eelotsusetaotlus) — Bernhard Rintisch versus Klaus Eder (Kaubamärgid — Direktiiv 89/104/EMÜ — Artikli 10 lõige 1 ja lõike 2 punkt a — Tegelik kasutamine — Kasutamine kujul, mis omakorda on registreeritud kaubamärgina ja mis erineb selliste elementide poolest, mis ei muuda kaubamärgi eristusvõimet — Kohtuotsuse ajaline kehtivus)

7

2012/C 399/11

Kohtuasi C-557/11: Euroopa Kohtu (kuues koda) 25. oktoobri 2012. aasta otsus (Naczelny Sąd Administracyjny — Poola eelotsusetaotlus) — Maria Kozak versus Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie (Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artiklid 306–310 — Reisibüroode erikord — Transporditeenus, mida osutab reisibüroo enda nimel tegutsedes — Mõiste „üks teenus” — Artikkel 98 — Vähendatud käibemaksumäär)

7

2012/C 399/12

Kohtuasi C-592/11: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 25. oktoobri 2012. aasta otsus (Korkein hallinto-oikeus (Soome) eelotsusetaotlus) — Anssi Ketelä (Põllumajandus — Määrused (EÜ) nr 1698/2005 ja 1974/2006 — Noore põllumajandustootja tegevuse alustamise toetus — Andmise tingimused — Esimest korda põllumajandusettevõtte juhina tegutsema asumine — Kohaldamise tingimused, kui tegevust alustati juriidilise isiku vormis)

8

2012/C 399/13

Kohtuasi C-102/12 P: Stefan Städteri 27. veebruaril 2012 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 16. detsembri 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-532/11: Stefan Städter versus Euroopa Keskpank

8

2012/C 399/14

Kohtuasi C-409/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberster Patent- und Markensenat (Austria) 6. septembril 2012 — Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH versus Pfahnl Backmittel GmbH

9

2012/C 399/15

Kohtuasi C-426/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (Madalmaad) 18. septembril 2012 — X, teine menetluspool: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

9

2012/C 399/16

Kohtuasi C-430/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Bacău (Rumeenia) 21. septembril 2012 — Elena Luca versus Casa de Asigurări de Sănătate Bacău

10

2012/C 399/17

Kohtuasi C-431/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumeenia) 24. septembril 2012 — Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili versus S.C Rafinăria Steaua Română S.A

10

2012/C 399/18

Kohtuasi C-435/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 26. septembril 2012 — ACI Adam BV jt versus Stichting de Thuiskopie jt

10

2012/C 399/19

Kohtuasi C-437/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (Madalmaad) 1. oktoobril 2012 — X, teine menetluspool: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

11

2012/C 399/20

Kohtuasi C-451/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Audiencia Provincial de Salamanca (Hispaania) 8. oktoobril 2012 — Josune Esteban García

12

2012/C 399/21

Kohtuasi C-454/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 10. oktoobril 2012. aastal — Pro Med Logistik GmbH versus Finanzamt Dresden-Süd

12

2012/C 399/22

Kohtuasi C-455/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 10. oktoobril 2012. aastal — Karin Oertel versus Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt

13

2012/C 399/23

Kohtuasi C-463/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Østre Landsret (Taani) 16. oktoobril 2012 — Copydan Båndkopi versus Nokia Danmark A/S

13

2012/C 399/24

Kohtuasi C-468/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Cosenza (Itaalia) 19. oktoobril 2012 — CCIAA di Cosenza versus Fallimento CIESSE SRL

14

2012/C 399/25

Kohtuasi C-472/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte Suprema di Cassazione (Itaalia) 22. oktoobril 2012 — Panasonic Italia SpA versus Agenzia delle Dogane

15

 

Üldkohus

2012/C 399/26

Kohtuasi T-574/08: Üldkohtu 7. novembri 2012. aasta otsus — Syndicat des thoniers méditerranéens jt versus komisjon (Lepinguväline vastutus — Kalandus — Kalavarude säilitamine — Hariliku tuuni varude taastamine — Erakorralised meetmed, millega keelatakse seineritega kala püüdmine — Ebatavaline kahju)

16

2012/C 399/27

Kohtuasi T-135/09: Üldkohtu 14. novembri 2012. aasta otsus — Nexans France ja Nexans versus komisjon (Konkurents — Haldusmenetlus — Tühistamishagi — Kontrollimise käigus vastu võetud aktid — Vahemeetmed — Vastuvõetamatus — Kontrollimise määramise otsus — Põhjendamiskohustus — Privaatsfääri puutumatuse kaitse — Piisavalt veenvad andmed — Kohtulik kontroll)

16

2012/C 399/28

Kohtuasi T-140/09: Üldkohtu 14. novembri 2012. aasta otsus — Prysmian ja Prysmian Cavi e Sistemi Energia versus komisjon (Konkurents — Haldusmenetlus — Tühistamishagi — Kontrollimise käigus antud aktid — Vahemeetmed — Vastuvõetamatus — Kontrolli teostamise otsus — Põhjendamiskohustus — Eraelu kaitse — Piisavalt kaalukad tõendid — Kohtulik kontroll)

17

2012/C 399/29

Kohtuasi T-278/09: Üldkohtu 15. novembri 2012. aasta otsus — Verband Deutscher Prädikatsweingüter versus Siseturu Ühtlustamise Amet (GG) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse kollektiivsõnamärgi GG taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikkel 75)

17

2012/C 399/30

Kohtuasi T-137/10: Üldkohtu 7. novembri 2012. aasta otsus — CBI versus komisjon (Riigiabi — Avalik-õiguslikud haiglad — Belgia ametiasutuste toetus ühingusse IRIS kuuluvatele avalik-õiguslikele haiglatele — Esialgse uurimise alusel võetud otsus — Otsus, millega abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks — Üldist majandushuvi pakkuv teenus — Avaliku teenuse osutamise ülesande määratlus — Avaliku teenuse osutamise eest makstava hüvitise proportsionaalsus)

18

2012/C 399/31

Kohtuasi T-194/10: Üldkohtu 8. novembri 2012. aasta otsus — Ungari versus komisjon (Tühistamishagi — Määrus (EÜ) nr 1234/2007 — Määrus (EÜ) nr 607/2009 — Andmebaas E-Bacchus — Kaitstud päritolunimetuse „Vinohradnícka oblast’ Tokaj” registreerimine Slovakkia nimel — Vaidlustamatu akt — Vastuvõetamatus)

18

2012/C 399/32

Liidetud kohtuasjad T-83/11 ja T 84/11: Üldkohtu 13. novembri 2012. aasta otsus — Antrax It versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Heating Company (kütteradiaatorid) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Kütteradiaatori termosifoon-soojusvahetit kujutavad registreeritud ühenduse disainilahendused — Varasem disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise põhjus — Eristatavuse puudumine — Erineva üldmulje puudumine — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 6 ja artikli 25 lõike 1 punkt b — Kunstiliste lahenduste ammendumine — Põhjendamiskohustus)

19

2012/C 399/33

Kohtuasi T-114/11: Üldkohtu 7. novembri 2012. aasta otsus — Giordano versus komisjon (Lepinguväline vastutus — Kalandus — Kalavarude kaitse — Hariliku tuuni varude taastamine — Erakorralised meetmed, mis keelavad kalapüügi seineritega — Ebaseaduslik tegevus — Põhjuslik seos)

19

2012/C 399/34

Kohtuasi T-268/11 P: Üldkohtu 8. novembri 2012. aasta otsus — Komisjon versus Strack (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ametnikud — Puhkus — Haiguspuhkus — Sellise komisjoni otsuse, millega keelduti üle kandmast asjaomase isiku poolt kasutamata jäänud põhipuhkuse päevi, tühistamine esimeses kohtuastmes — Personalieeskirjade V lisa artikkel 4 — Personalieeskirjade artikli 1e lõige 2 — Direktiiv 2003/88 EÜ — Põhjendatud apellatsioonkaebus — Pooleliolev kohtuvaidlus — Hagi rahuldamata jätmine)

19

2012/C 399/35

Kohtuasi T-415/11: Üldkohtu 8. novembri 2012. aasta otsus — Hartmann versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Nutriskin Protection Complex) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi Nutriskin Protection Complex taotlus — Absoluutsed keeldumispõhjused — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikkel 7 lõike 1 punkt c — Eristusvõime puudumine — Määruse nr 207/2009 artikkel 7 lõige 1 punkt b — Ühtlustamisameti otsustuspraktika — Põhjendamiskohustus — Määruse 207/2009 artikkel 75)

20

2012/C 399/36

Kohtuasi T-529/11: Üldkohtu 14. novembri 2012. aasta otsus — Evonik Industries versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Impulso Industrial Alternativo (Impulso creador) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi Impulso creador taotlus — Varasem ühenduse kujutismärk IMPULSO — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Tähiste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009artikli 8 lõike 1 punkt b)

20

2012/C 399/37

Kohtuasi T-555/11: Üldkohtu 13. novembri 2012. aasta otsus — tesa versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Superquímica (tesa TACK) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi tesa TACK taotlus — Varasem siseriiklik kujutismärk TACK Ceys — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Tähiste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

21

2012/C 399/38

Kohtuasi T-212/07 RENV: Üldkohtu 24. oktoobri 2012. aasta määrus — Harman International Industries versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Becker (Barbara Becker) (Ühenduse kaubamärk — Vastulause — Vastulause tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

21

2012/C 399/39

Kohtuasi T-180/11: Üldkohtu 23. oktoobri 2012. aasta määrus — Chivas versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Glencairn Scotch Whisky (CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY) (Ühenduse kaubamärk — Vastulause — Vastulause tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

21

2012/C 399/40

Kohtuasi T-181/11: Üldkohtu 23. oktoobri 2012. aasta määrus — Chivas versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Glencairn Scotch Whisky (LIVE WITH CHIVALRY) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Vastulause tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

22

2012/C 399/41

Kohtuasi T-442/11: Üldkohtu 24. oktoobri 2012. aasta määrus — Evropaïki Dynamiki versus komisjon (Tegevusetushagi — Akt, mille peale ei saa esitada hagi — Osaliselt kinnitav ja osaliselt informatiivne akt — Vastuvõetamatus — Kahju hüvitamise nõue — Väidetava etteheidetava käitumise määratluse ning väidetava kahju määratluse puudumine — Vastuvõetamatus — Kahju hüvitamise nõue — Põhjustatud kahju tõendamata jätmine — Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

22

2012/C 399/42

Kohtuasi T-530/11: Üldkohtu 23. oktoobri 2012. aasta määrus — Chivas versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY) (Ühenduse kaubamärk — Vastulause — Vastulause tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

22

2012/C 399/43

Kohtuasi T-187/12: Üldkohtu 13. septembri 2012. aasta määrus — Bäßler versus Siseturu Ühtlustamise Amet (MAX) (Hagiavaldus — Vorminõuded — Ilmselge vastuvõetamatus)

23

2012/C 399/44

Kohtuasi T-219/12 R: Üldkohtu presidendi 24. oktoobri 2012. aasta määrus — Saobraćajni institut CIP versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Teenuste riigihanked — Hange, mis puudutab raudtee ajakohastamise projekti tehniliste dokumentide koostamist — Hageja hankemenetluses osalejate hulgast välja jätmine — Hankemenetluse tühistamine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

23

2012/C 399/45

Kohtuasi T-227/12 R: Üldkohtu presidendi 24. oktoobri 2012. aasta määrus — Saobraćajni institut CIP versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Teenuste riigihanked — Hange, mis puudutab raudtee ajakohastamise projekti tehniliste dokumentide koostamist — Hageja hankemenetluses osalejate hulgast välja jätmine — Hankemenetluse tühistamine pärast hagi esitamist — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

23

2012/C 399/46

Kohtuasi T-444/12: 8. oktoobril 2012 esitatud hagi — Novartis versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Tenimenti Angelini (LINEX)

24

2012/C 399/47

Kohtuasi T-450/12: 11. oktoobril 2012 esitatud hagi — Anagnostakis versus komisjon

24

2012/C 399/48

Kohtuasi T-455/12: 12. oktoobril 2012 esitatud hagi — Zoo Sport versus Siseturu Ühtlustamise Amet — K-2 (zoo sport)

25


ET

 

Top