Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:399:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 399, 2012. gada 22. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2012.399.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 399

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

55. sējums
2012. gada 22. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2012/C 399/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 389, 15.12.2012.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2012/C 399/02

Lieta C-300/10: Tiesas (virspalāta) 2012. gada 23. oktobra spriedums (Tribunal da Relação de Guimarães (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Vítor Hugo Marques Almeida/Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel (Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu lietošanu — Direktīva 72/166/EEK — 3. panta 1. punkts — Direktīva 84/5/EEK — 2. panta 1. punkts — Direktīva 90/232/EEK — 1. pants — Tiesības uz obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izmaksātu kompensāciju saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu lietošanu — Apdrošinātā civiltiesiskā atbildība — Cietušā dalība kaitējuma radīšanā — Tiesību uz atlīdzību ierobežošana)

2

2012/C 399/03

Lieta C-557/10: Tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 25. oktobra spriedums — Eiropas Komisija/Portugāles Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Transports — Kopienas dzelzceļa attīstība — Direktīva 91/440/EEK — 5. panta 3. punkts — Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi — Pārvaldības neatkarība — Lēmumi par personālu, aktīviem un iegādēm — 7. panta 3. punkts — Finansējuma piešķiršana infrastruktūras pārvaldītājam — Direktīva 2001/14/EK — 6. panta 1. punkts — Rēķinu līdzsvars — Atbilstoši nosacījumi — Nepilnīga transponēšana)

3

2012/C 399/04

Apvienotās lietas C-581/10 un C-629/10: Tiesas (virspalāta) 2012. gada 23. oktobrī spriedums (Amtsgericht Köln — Vācija, High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson/Deutsche Lufthansa AG (C-581/10), TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd, International Air Transport Association/Civil Aviation Authority (C-629/10) (Gaisa transports — Regula (EK) Nr. 261/2004 — 5.–7. pants — Monreālas konvencija — 19. un 29. pants — Tiesības uz kompensāciju lidojuma kavēšanās gadījumā — Saderība)

3

2012/C 399/05

Lieta C-133/11: Tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 25. oktobra spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Folien Fischer AG, Fofitec AG/Ritrama SpA (Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Jurisdikcija civillietās un komerclietās — Īpašā jurisdikcija lietās, kas attiecas uz neatļautu darbību vai kvazideliktu — Prasība par negatīva fakta konstatēšanu (“negative Feststellungsklage”) — Notikuma, kas rada kaitējumu, iespējamā izdarītāja tiesības iesūdzēt iespējamo cietušo tās valsts tiesā, kurā šķietami iestājies vai var iestāties šis notikums, lai konstatētu atbildības par neatļautu darbību neesamību)

4

2012/C 399/06

Lieta C-164/11: Tiesas (astotā palāta) 2012. gada 25. oktobra spriedums — Eiropas Komisija/Francijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2003/96/EK — Nodokļu uzlikšana energoproduktiem un elektroenerģijai — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

4

2012/C 399/07

Apvienotās lietas C-318/11 un C-319/11: Tiesas (astotā palāta) 2012. gada 25. oktobra spriedums (Förvaltningsrätten i Falun (Zviedrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Daimler AG (C-318/11), Widex A/S (C-319/11)/Skatteverket (Kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma — Direktīva 2006/112/EK — 170. un 171. pants — Astotā PVN direktīva — 1. pants — Direktīva 2008/9/EK — 3. panta a) punkts — Kārtība pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai nodokļu maksātājiem, kas nav reģistrēti attiecīgajā valstī — Dalībvalstī reģistrēts nodokļa maksātājs, kas citā dalībvalstī veic tikai tehniskus izmēģinājumus un izpēti)

5

2012/C 399/08

Lieta C-367/11: Tiesas (ceturtā palāta) 2012. gada 25. oktobra spriedums (Cour de cassation (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Déborah Prete/Office national de l'emploi (Personu brīva pārvietošanās — EKL 39. pants — Dalībvalsts pilsonis, kurš meklē darbu citā dalībvalstī — Vienlīdzīga attieksme — Gaidīšanas pabalsts jauniešiem, kas meklē savu pirmo darbu — Piešķiršana, kas pakārtota nosacījumam par vismaz sešu gadu mācībām uzņemošajā valstī)

6

2012/C 399/09

Lieta C-387/11: Tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 25. oktobra spriedums — Eiropas Komisija/Beļģijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — LESD 49. un 63. pants — EEZ līguma 31. un 40. pants — Ienākumu no kapitāla un kustamas mantas aplikšana ar nodokli — Ieguldījumu sabiedrības, kas ir rezidentes un kas ir nerezidentes — Priekšnodoklis par ienākumiem no kapitāla un kustamas mantas — Priekšnodokļa par ienākumiem no kapitāla un kustamas mantas atskaitīšana — Ienākumu no kapitāla un kustamas mantas atbrīvojums no nodokļa — Diskriminācija — Pamatojumi)

6

2012/C 399/10

Lieta C-553/11: Tiesas (trešā palāta) 2012. gada 25. oktobra spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Bernhard Rintisch/Klaus Eder (Preču zīmes — Direktīva 89/104/EEK — 10. panta 1. punkts un 2. punkta a) apakšpunkts — Faktiska izmantošana — Izmantošana formā, kas pati reģistrēta kā preču zīme, kura atšķiras elementos, kuri nemaina preču zīmes atšķirtspēju — Sprieduma iedarbība laikā)

7

2012/C 399/11

Lieta C-557/11: Tiesas (sestā palāta) 2012. gada 25. oktobra spriedums (Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Maria Kozak/Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie (PVN — Direktīva 2006/112/EK — 306.-310. pants — Īpašs režīms ceļojumu aģentūrām — Pārvadāšanas pakalpojums, kuru ceļojumu aģentūra veic savā vārdā — Vienota pakalpojuma jēdziens — 98. pants — Samazināta PVN likme)

7

2012/C 399/12

Lieta C-592/11: Tiesas (astotā palāta) 2012. gada 25. oktobra spriedums (Korkein hallinto-oikeus (Somija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Anssi Ketelä (Lauksaimniecība — Regula (EK) Nr. 1698/2005 un Regula (EK) Nr. 1974/2006 — Darbības uzsākšanas atbalsts jauniem lauksaimniekiem — Piešķiršanas nosacījumi — Pirmreizēja darbības uzsākšana lauku saimniecībā saimniecības vadītāja statusā — Piemērošanas nosacījumi, ja darbība ir uzsākta, izmantojot juridisku personu)

8

2012/C 399/13

Lieta C-102/12 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 16. decembra rīkojumu lietā T-532/11 Stefan Städter/Eiropas Centrālā banka 2012. gada 27. februārī iesniedza Stefan Städter

8

2012/C 399/14

Lieta C-409/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 6. septembrī iesniedza Obersten Patent- und Markensenat (Austrija) — Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH/Pfahnl Backmittel GmbH

9

2012/C 399/15

Lieta C-426/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 18. septembrī iesniedza Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Nīderlande) — X, cits lietas dalībnieks: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

9

2012/C 399/16

Lieta C-430/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 21. septembrī iesniedza Curtea de Apel Bacău (Rumānija) — Elena Luca/Casa de Asigurări de Sănătate Bacău

10

2012/C 399/17

Lieta C-431/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 24. septembrī iesniedza Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumānija) — Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili/SC Rafinăria Steaua Română SA

10

2012/C 399/18

Lieta C-435/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 26. septembrī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) — ACI Adam BV u.c./Stichting de Thuiskopie u. c.

10

2012/C 399/19

Lieta C-437/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 1. oktobrī iesniedza Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Nīderlande) — X,otrs lietas dalībnieks: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

11

2012/C 399/20

Lieta C-451/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 8. oktobrī iesniedza Audiencia Provincial de Salamanca (Spānija) — Josune Esteban García

12

2012/C 399/21

Lieta C-454/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 10. oktobrī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) — Pro Med Logistik GmbH/Finanzamt Dresden-Süd

12

2012/C 399/22

Lieta C-455/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 10. oktobrī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) — Karin Oertel/Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt

13

2012/C 399/23

Lieta C-463/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 16. oktobrī iesniedza Østre Landsret (Dānija) — Copydan Båndkopi/Nokia Danmark A/S

13

2012/C 399/24

Lieta C-468/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 19. oktobrī iesniedza Tribunale di Cosenza (Itālija) — CCIAA di Cosenza/Fallimento CIESSE SRL

14

2012/C 399/25

Lieta C-472/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 22. oktobrī iesniedza Corte Suprema di Cassazione (Itālija) — Panasonic Italia SpA/Agenzia delle Dogane

15

 

Vispārējā tiesa

2012/C 399/26

Lieta T-574/08: Vispārējās tiesas 2012. gada 7. novembra spriedums — Syndicat des thoniers méditerranéens u.c./Komisija (Ārpuslīgumiskā atbildība — Zivsaimniecība — Zivsaimniecības resursu saglabāšana — Zilās tunzivs krājumu atjaunošana — Ārkārtas pasākumi, ar ko aizliedz seineru īstenoto zvejniecību — Neparasts kaitējums)

16

2012/C 399/27

Lieta T-135/09: Vispārējās tiesas 2012. gada 14. novembra spriedums — Nexans France un Nexans/Komisija (Konkurence — Administratīvais process — Prasība atcelt tiesību aktu — Pārbaudes laikā pieņemtie akti — Starppasākumi — Nepieņemamība — Lēmums par pārbaudes veikšanu — Pienākums norādīt pamatojumu — Privātās dzīves aizsardzība — Pietiekami nopietnas pazīmes — Pārbaude tiesā)

16

2012/C 399/28

Lieta T-140/09: Vispārējās tiesas 2012. gada 14. novembra spriedums — Prysmian un Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Komisija (Konkurence — Administratīvais process — Prasība atcelt tiesību aktu — Pārbaudes laikā pieņemtie akti — Starppasākumi — Nepieņemamība — Lēmums par pārbaudes veikšanu — Pienākums norādīt pamatojumu — Privātās dzīves aizsardzība — Pietiekami nopietnas pazīmes — Pārbaude tiesā)

17

2012/C 399/29

Lieta T-278/09: Vispārējās tiesas 2012. gada 15. novembra spriedums — Verband Deutscher Prädikatsweingüter/ITSB (“GG”) (Kopienas preču zīme — Kopienas kolektīvas vārdiskas preču zīmes “GG” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Aprakstošs raksturs — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas Nr. 207/2009 75. pants)

17

2012/C 399/30

Lieta T-137/10: Vispārējās tiesas 2012. gada 7. novembra spriedums — CBI/Komisija (Valsts atbalsts — Valsts slimnīcas — Subsīdijas, kuras Beļģijas iestādes piešķīrušas pie IRIS asociācijas piederošajām valsts slimnīcām — Lēmums, kas pieņemts iepriekšējas izskatīšanas stadijas noslēgumā — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par saderīgu ar iekšējo tirgu — Pakalpojums ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi — Sabiedriskā pakalpojuma uzdevuma definīcija — Sabiedriskā pakalpojuma kompensācijas samērīgums)

18

2012/C 399/31

Lieta T-194/10: Vispārējās tiesas 2012. gada 8. novembra spriedums — Ungārija/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Regula (EK) Nr. 1234/2007 — Regula (EK) Nr. 607/2009 — Datu bāze E-Bacchus — Aizsargāta cilmes vietas nosaukuma “Vinohradnícka oblast’ Tokaj” ierakstīšana ar Slovākiju kā izcelsmes valsti — Nepārsūdzams akts — Nepieņemamība)

18

2012/C 399/32

Lieta T-83/11 un T-84/11: Vispārējās tiesas 2012. gada 13. novembra spriedums — Antrax It/ITSB — THC (Apkures radiatori) (Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas process — Reģistrēti Kopienas dizainparaugi, kas atveido apkures radiatoru termosifonus — Agrāks dizainparaugs — Spēkā neesamības pamats — Individuāla rakstura neesamība — Atšķirīga kopējā iespaida neesamība — Regulas (EK) Nr. 6/2002 6. pants un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Attīstības līmeņa piesātinātība — Pienākums norādīt pamatojumu)

19

2012/C 399/33

Lieta T-114/11: Vispārējās tiesas 2012. gada 7. novembra spriedums — Giordano/Komisija (Ārpuslīgumiskā atbildība — Zveja — Zivsaimniecības resursu saglabāšana — Zilā tunča krājumu atjaunošana — Ārkārtas pasākumi, ar kuriem aizliegta zveja seineriem ar riņķvadiem — Prettiesiska rīcība — Cēloņsakarība)

19

2012/C 399/34

Lieta T-268/11 P: Vispārējās tiesas 2012. gada 8. novembra spriedums — Komisija/Strack (Apelācijas sūdzība — Civildienests — Ierēdņi — Atvaļinājumi — Slimības atvaļinājums — Komisijas lēmuma, ar kuru ir atteikts pārcelt ieinteresētās personas neizmantotās ikgadējā atvaļinājuma dienas, atcelšana pirmajā instancē — Civildienesta noteikumu V pielikuma 4. pants — Civildienesta noteikumu 1.f panta 2. punkts — Direktīva 2003/88/EK — Pamatota apelācijas sūdzība — Strīds izskatāmā stāvoklī — Prasības noraidīšana)

19

2012/C 399/35

Lieta T-415/11: Vispārējās tiesas 2012. gada 8. novembra spriedums — Hartmann/ITSB (“Nutriskin Protection Complex”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Nutriskin Protection Complex” reģistrācijas pieteikums — Absolūti atteikuma pamatojumi — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Atšķirtspējas neesamība — Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts — ITSB lēmumu pieņemšanas prakse — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas Nr. 207/2009 75. pants)

20

2012/C 399/36

Lieta T-529/11: Vispārējās tiesas 2012. gada 14. novembra spriedums — Evonik Industries/ITSB — Impulso Industrial Alternativo (“Impulso creador”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Impulso creador” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme “IMPULSO” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

20

2012/C 399/37

Lieta T-555/11: Vispārējās tiesas 2012. gada 13. novembra spriedums — tesa/ITSB — Superquímica (“tesa TACK”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiska preču zīme “tesa TACK” — Agrāka valsts grafiska preču zīme “TACK Ceys” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

21

2012/C 399/38

Lieta T-212/07 REV: Vispārējās tiesas 2012. gada 24. oktobra rīkojums — Harman International Industries/ITSB — Becker (“Barbara Becker”) (Kopienas preču zīme — Iebildumi — Iebildumu atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

21

2012/C 399/39

Lieta T-180/11: Vispārējās tiesas 2012. gada 23. oktobra rīkojums — Chivas/ITSB — Glencairn Scotch Whisky (“CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY”) (Kopienas preču zīme — Iebildumi — Iebildumu atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

21

2012/C 399/40

Lieta T-181/11: Vispārējās tiesas 2012. gada 23. oktobra rīkojums — Chivas/ITSB — Glencairn Scotch Whisky (“LIVE WITH CHIVALRY”) (Kopienas preču zīme — Iebildumi — Iebildumu atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

22

2012/C 399/41

Lieta T-442/11: Vispārējās tiesas 2012. gada 24.oktobra rīkojums — Evropaïki Dynamiki/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Nepārsūdzams akts — Daļēji apstiprinošs un daļēji informatīvs akts — Nepieņemamība — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Pārmestās rīcības vai apgalvotā kaitējuma nenorādīšana — Nepieņemamība — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Kaitējuma pierādījumu neesamība — Acīmredzami juridiski nepamatota prasība)

22

2012/C 399/42

Lieta T-530/11: Vispārējās tiesas 2012. gada 23. oktobra rīkojums — Chivas/ITSB — Glencairn Scotch Whisky (“CHIVALRY”) (Kopienas preču zīme — Iebildumi — Iebildumu atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

22

2012/C 399/43

Lieta T-187/12: Vispārējās tiesas 2012. gada 13. septembra rīkojums — Bäßler/ITSB (“MAX”) (Pieteikums par lietas ierosināšanu — Formas prasības — Acīmredzama nepieņemamība)

23

2012/C 399/44

Lieta T-219/12 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2012. gada 24. oktobra rīkojums — Saobraćajni institut CIP/Komisija (Pagaidu noregulējums — Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra, kas attiecas uz dzelzceļa modernizēšanas projekta tehniskās dokumentācijas izstrādi — Konkursa procedūras atcelšana pēc prasības celšanas — Prasītāja izslēgšana no dalības šajā konkursā — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

23

2012/C 399/45

Lieta T-227/12 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2012. gada 24. oktobra rīkojums — Saobraćajni institut CIP/Komisija (Pagaidu noregulējums — Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra, kas attiecas uz dzelzceļa modernizēšanas projekta tehniskās dokumentācijas izstrādi — Prasītāja izslēgšana no dalības šajā konkursā — Konkursa procedūras atcelšana pēc prasības celšanas — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

23

2012/C 399/46

Lieta T-444/12: Prasība, kas celta 2012. gada 8. oktobrī — Novartis/ITSB — Tenimenti Angelini (“LINEX”)

24

2012/C 399/47

Lieta T-450/12: Prasība, kas celta 2012. gada 11. oktobrī — Anagnostakis/Komisija

24

2012/C 399/48

Lieta T-455/12: Prasība, kas celta 2012. gada 12. oktobrī — Zoo Sport/ITSB — K-2 (“zoo sport”)

25


LV

 

Top