Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:399:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 399, 22 december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2012.399.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 399

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

55e jaargang
22 december 2012


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2012/C 399/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 389 van 15.12.2012

1


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2012/C 399/02

Zaak C-300/10: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 23 oktober 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal da Relação de Guimarães — Portugal) — Vítor Hugo Marques Almeida/Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel (Verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven — Richtlijn 72/166/EEG — Artikel 3, lid 1 — Richtlijn 84/5/EEG — Artikel 2, lid 1 — Richtlijn 90/232/EEG — Artikel 1 — Recht op vergoeding door verplichte verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven — Wettelijke aansprakelijkheid van verzekerde — Bijdrage van slachtoffer tot schade — Beperking van recht op schadeloosstelling)

2

2012/C 399/03

Zaak C-557/10: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 25 oktober 2012 — Europese Commissie/Portugese Republiek (Niet-nakoming — Vervoer — Ontwikkeling van spoorwegen in Gemeenschap — Richtlijn 91/440/EEG — Artikel 5, lid 3 — Spoorwegondernemingen — Beheersmatige onafhankelijkheid — Beslissingen betreffende personeel, activa en eigen aankopen — Artikel 7, lid 3 — Verstrekking van financiële middelen aan infrastructuurbeheerder — Richtlijn 2001/14/EG — Artikel 6, lid 1 — Boekhoudkundig evenwicht — Passende voorwaarden — Onvolledige uitvoering)

3

2012/C 399/04

Gevoegde zaken C-581/10 en C-629/10: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 23 oktober 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Amtsgericht Köln — Duitsland, High Court of Justice of England and Wales, Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Verenigd Koninkrijk) — Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson/Deutsche Lufthansa AG (C-581/10), TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd, International Air Transport Association/Civil Aviation Authority (C-629/10) (Luchtvervoer — Verordening (EG) nr. 261/2004 — Artikelen 5 tot en met 7 — Verdrag van Montreal — Artikelen 19 en 29 — Recht op compensatie voor vertraagde vlucht — Verenigbaarheid)

3

2012/C 399/05

Zaak C-133/11: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 25 oktober 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Folien Fischer AG, Fofitec AG/Ritrama SpA (Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken — Bijzondere bevoegdheden ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad — Vordering tot verkrijging van een negatieve verklaring voor recht („negative Feststellungsklage”) — Recht van vermeende veroorzaker van schadebrengend feit om potentiële benadeelde te dagen voor gerecht van plaats waar dit feit zich zou hebben voorgedaan of kan voordoen teneinde vast te stellen dat op hem geen aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad rust)

4

2012/C 399/06

Zaak C-164/11: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 25 oktober 2012 — Europese Commissie/Franse Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 2003/96/EG — Belasting van energieproducten en elektriciteit — Niet-omzetting binnen voorgeschreven termijn)

4

2012/C 399/07

Gevoegde zaken C-318/11 en C-319/11: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 25 oktober 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Förvaltningsrätt i Falun — Zweden) — Daimler AG (C-318/11), Widex A/S (C-319/11)/Skatteverket (Gemeenschappelijk stelsel van belasting over toegevoegde waarde — Richtlijn 2006/112/EG — Artikelen 170 en 171 — Achtste btw-richtlijn — Artikel 1 — Richtlijn 2008/9/EG — Artikel 3, sub a — Regeling voor teruggaaf van belasting over toegevoegde waarde aan niet in binnenland gevestigde belastingplichtigen — In lidstaat gevestigde belastingplichtige die in andere lidstaat uitsluitend technische tests of onderzoek verricht)

5

2012/C 399/08

Zaak C-367/11: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 25 oktober 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Cassatie — België) — Déborah Prete/Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (Vrij verkeer van personen — Artikel 39 EG — Staatsburger van ene lidstaat die op zoek is naar dienstbetrekking in andere lidstaat — Gelijke behandeling — Wachtuitkeringen ten gunste van jongeren op zoek naar hun eerste dienstbetrekking — Toekenning van uitkering onderworpen aan voorwaarde dat ten minste zes jaar onderwijs in ontvangende lidstaat is gevolgd)

6

2012/C 399/09

Zaak C-387/11: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 25 oktober 2012 — Europese Commissie/Koninkrijk België (Niet-nakoming — Artikelen 49 VWEU en 63 VWEU — Artikelen 31 en 40 EER-Overeenkomst — Belasting op inkomsten uit kapitaal en roerende goederen — Ingezeten en niet-ingezeten beleggingsvennootschappen — Roerende voorheffing — Verrekening van roerende voorheffing — Vrijstelling van inkomsten uit kapitaal en roerende goederen — Discriminatie — Rechtvaardigingsgronden)

6

2012/C 399/10

Zaak C-553/11: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 25 oktober 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Bernhard Rintisch/Klaus Eder (Merken — Richtlijn 89/104/EEG — Artikel 10, leden 1 en 2, sub a — Normaal gebruik — Gebruik van merk in vorm die zelf als merk is ingeschreven en die op onderdelen afwijkt zonder dat onderscheidend vermogen van merk wordt gewijzigd — Werking van arrest in tijd)

7

2012/C 399/11

Zaak C-557/11: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 25 oktober 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny — Polen) — Maria Kozak/Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie (Btw — Richtlijn 2006/112/EG — Artikelen 306-310 — Bijzondere regeling voor reisbureaus — Vervoerdienst die door reisbureau handelend in eigen naam wordt verricht — Begrip één enkele dienst — Artikel 98 — Verlaagd btw-tarief)

7

2012/C 399/12

Zaak C-592/11: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 25 oktober 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein hallinto-oikeus — Finland) — Anssi Ketelä (Landbouw — Verordeningen (EG) nrs. 1698/2005 en 1974/2006 — Steun voor vestiging van jonge landbouwers — Voorwaarden voor toekenning — Eerste vestiging als bedrijfshoofd op landbouwbedrijf — Toepassingsvoorwaarden wanneer vestiging plaatsvindt in vorm van rechtspersoon)

8

2012/C 399/13

Zaak C-102/12 P: Hogere voorziening ingesteld op 27 februari 2012 door Stefan Städter tegen de beschikking van het Gerecht (Eerste kamer) van 16 december 2011 in zaak T-532/11, Stefan Städter/Europese Centrale Bank

8

2012/C 399/14

Zaak C-409/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Oberste Patent- und Markensenat (Oostenrijk) op 6 september 2012 — Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH/Pfahnl Backmittel GmbH

9

2012/C 399/15

Zaak C-426/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Nederland) op 18 september 2012 — X, andere partij: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

9

2012/C 399/16

Zaak C-430/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Bacău (Roemenië) op 21 september 2012 — Elena Luca/Casa de Asigurări de Sănătate Bacău

10

2012/C 399/17

Zaak C-431/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Înalta Curte de Casație și Justiție (Roemenië) op 24 september 2012 — Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili/SC Rafinăria Steaua Română SA

10

2012/C 399/18

Zaak C-435/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 26 september 2012 — ACI Adam BV e.a. tegen Stichting de Thuiskopie e.a.

10

2012/C 399/19

Zaak C-437/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Nederland) op 1 oktober 2012 — X, andere partij: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

11

2012/C 399/20

Zaak C-451/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Audiencia Provincial de Salamanca (Spanje) op 8 oktober 2012 — Josune Esteban Garcia

12

2012/C 399/21

Zaak C-454/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 10 oktober 2012 — Pro Med Logistik GmbH/Finanzamt Dresden-Süd

12

2012/C 399/22

Zaak C-455/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 10 oktober 2012 — Karin Oertel/Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt

13

2012/C 399/23

Zaak C-463/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Østre Landsret (Denemarken) op 16 oktober 2012 — Copydan Båndkopi/Nokia Danmark A/S

13

2012/C 399/24

Zaak C-468/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Cosenza (Italië) op 19 oktober 2012 — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Cosenza/CIESSE Srl in liquidatie

14

2012/C 399/25

Zaak C-472/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione (Italië) van 22 oktober 2012 — Panasonic Italia SpA/Agenzia delle Dogane

15

 

Gerecht

2012/C 399/26

Zaak T-574/08: Arrest van het Gerecht van 7 november 2012 — Syndicat des thoniers méditerranéens e.a./Commissie („Niet-contractuele aansprakelijkheid — Visserij — Maatregelen voor instandhouding van visbestanden — Herstel van blauwvintonijnbestanden — Noodmaatregelen die voorzien in verbod op visserij door ringzegenvaartuigen — Abnormale schade”)

16

2012/C 399/27

Zaak T-135/09: Arrest van het Gerecht van 14 november 2012 — Nexans France en Nexans/Commissie („Mededinging — Administratieve procedure — Beroep tot nietigverklaring — Gedurende inspectie genomen beslissingen — Tussentijdse maatregelen — Niet-ontvankelijkheid — Beschikking waarbij inspectie wordt gelast — Motiveringsplicht — Bescherming van persoonlijke levenssfeer — Voldoende ernstige aanwijzingen — Rechterlijke toetsing”)

16

2012/C 399/28

Zaak T-140/09: Arrest van het Gerecht van 14 november 2012 — Prysmian en Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Commissie („Mededinging — Administratieve procedure — Beroep tot nietigverklaring — Gedurende inspectie genomen beslissingen — Tussentijdse maatregelen — Niet-ontvankelijkheid — Beschikking waarbij inspectie wordt gelast — Motiveringsplicht — Bescherming van persoonlijke levenssfeer — Voldoende ernstige aanwijzingen — Rechterlijke toetsing”)

17

2012/C 399/29

Zaak T-278/09: Arrest van het Gerecht van 15 november 2012 — Verband Deutscher Prädikatsweingüter/BHIM (GG) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor collectief gemeenschapswoordmerk GG — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Motiveringsplicht — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009”)

17

2012/C 399/30

Zaak T-137/10: Arrest van het Gerecht van 7 november 2012 — CBI/Commissie („Staatssteun — Openbare ziekenhuizen — Subsidie door Belgische autoriteiten toegekend aan openbare ziekenhuizen van vereniging IRIS — Beschikking gegeven aan einde van vooronderzoek — Beschikking waarbij steun verenigbaar met interne markt wordt verklaard — Dienst van algemeen economisch belang — Omschrijving van opdracht van openbare dienst — Evenredigheid van compensatie voor openbare dienst”)

18

2012/C 399/31

Zaak T-194/10: Arrest van het Gerecht van 8 november 2012 — Hongarije/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Verordening (EG) nr. 1234/2007 — Verordening (EG) nr. 607/2009 — Database E-Bacchus — Inschrijving van beschermde oorsprongsbenaming „Vinohradnícka oblast’ Tokaj”, met als land van oorsprong Slowakije — Niet voor beroep vatbare handeling — Niet-ontvankelijkheid”)

18

2012/C 399/32

Gevoegde zaken T-83/11 en T-84/11: Arrest van het Gerecht van 13 november 2012 — Antrax It/BHIM — THC (Verwarmingsradiatoren) („Gemeenschapsmodel — Nietigheidsprocedure — Ingeschreven gemeenschapsmodellen die thermosifons voor verwarmingsradiatoren weergeven — Ouder model — Nietigheidsgrond — Geen eigen karakter — Geen andere algemene indruk — Artikel 6 en artikel 25, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 6/2002 — Verzadiging van stand van techniek — Motiveringsplicht”)

19

2012/C 399/33

Zaak T-114/11: Arrest van het Gerecht van 7 november 2012 — Giordano/Commissie („Niet-contractuele aansprakelijkheid — Visserij — Maatregelen voor instandhouding van visbestanden — Herstel van blauwvintonijnbestanden — Noodmaatregelen die voorzien in verbod op visserij door ringzegenvaartuigen — Onrechtmatig gedrag — Causaal verband”)

19

2012/C 399/34

Zaak T-268/11 P: Arrest van het Gerecht van 8 november 2012 — Commissie/Strack („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Verlof — Ziekteverlof — Nietigverklaring in eerste aanleg van besluit van Commissie houdende weigering om door betrokkene niet opgenomen vakantieverlof over te dragen — Artikel 4 van bijlage V bij Statuut — Artikel 1 sexies, lid 2, van Statuut — Richtlijn 2003/88/EG — Hogere voorziening gegrond — Zaak in staat van wijzen — Verwerping van het beroep”)

19

2012/C 399/35

Zaak T-415/11: Arrest van het Gerecht van 8 november 2012 — Hartmann/BHIM (Nutriskin Protection Complex) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Nutriskin Protection Complex — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 — Beslissingspraktijk van BHIM — Motiveringsplicht — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009”)

20

2012/C 399/36

Zaak T-529/11: Arrest van het Gerecht van 14 november 2012 — Evonik Industries/BHIM — Impulso Industrial Alternativo (Impulso creador) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Impulso creador — Ouder gemeenschapsbeeldmerk IMPULSO — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

20

2012/C 399/37

Zaak T-555/11: Arrest van het Gerecht van 13 november 2012 — tesa/BHIM — Superquímica (tesa TACK) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk tesa TACK — Ouder nationaal beeldmerk TACK Ceys — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

21

2012/C 399/38

Zaak T-212/07 REV: Beschikking van het Gerecht van 24 oktober 2012 — Harman International Industries/BHIM — Becker (Barbara Becker) („Gemeenschapsmerk — Oppositie — Intrekking van oppositie — Afdoening zonder beslissing”)

21

2012/C 399/39

Zaak T-180/11: Beschikking van het Gerecht van 23 oktober 2012 — Chivas/BHIM — Glencairn Scotch Whisky (CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY) („Gemeenschapsmerk — Oppositie — Intrekking van oppositie — Afdoening zonder beslissing”)

21

2012/C 399/40

Zaak T-181/11: Beschikking van het Gerecht van 23 oktober 2012 — Chivas/BHIM — Glencairn Scotch Whisky (LIVE WITH CHIVALRY) („Gemeenschapsmerk — Oppositie — Intrekking van oppositie — Afdoening zonder beslissing”)

22

2012/C 399/41

Zaak T-442/11: Beschikking van het Gerecht van 24 oktober 2012 — Evropaïki Dynamiki/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Niet voor beroep vatbare handeling — Handeling die ten dele confirmatief en ten dele informatief is — Niet-ontvankelijkheid — Beroep tot schadevergoeding — Geen vaststelling van verweten gedragen of omschrijving van vermeende schade — Niet-ontvankelijkheid — Beroep tot schadevergoeding — Geen bewijs van schade — Kennelijk rechtens ongegrond beroep”)

22

2012/C 399/42

Zaak T-530/11: Beschikking van het Gerecht van 23 oktober 2012 — Chivas/BHIM — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY) („Gemeenschapsmerk — Oppositie — Intrekking van oppositie — Afdoening zonder beslissing”)

22

2012/C 399/43

Zaak T-187/12: Beschikking van het Gerecht van 13 september 2012 — Bäßler/BHIM (MAX) („Inleidend verzoekschrift — Vormvereisten — Kennelijke niet-ontvankelijkheid”)

23

2012/C 399/44

Zaak T-219/12 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 24 oktober 2012 — Saobraćajni institut CIP/Commissie („Kort geding — Overheidsopdrachten voor diensten — Aanbesteding voor opstellen van technische documentatie voor spoorwegmoderniseringsproject — Uitsluiting van verzoeker van deelname aan deze aanbesteding — Annulering van aanbestedingsprocedure na instelling van beroep — Afdoening zonder beslissing”)

23

2012/C 399/45

Zaak T-227/12 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 24 oktober 2012 — Saobraćajni institut CIP/Commissie („Kort geding — Overheidsopdrachten voor diensten — Aanbesteding voor opstellen van technische documentatie voor spoorwegmoderniseringsproject — Uitsluiting van verzoeker van deelname aan deze aanbesteding — Annulering van aanbestedingsprocedure na instelling van beroep — Afdoening zonder beslissing”)

23

2012/C 399/46

Zaak T-444/12: Beroep ingesteld op 8 oktober 2012 — Novartis/BHIM — Tenimenti Angelini (LINEX)

24

2012/C 399/47

Zaak T-450/12: Beroep ingesteld op 11 oktober 2012 — Anagnostakis/Commissie

24

2012/C 399/48

Zaak T-455/12: Beroep ingesteld op 12 oktober 2012 — Zoo Sport/BHIM — K-2 (zoo sport)

25


NL

 

Top