Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:399:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 399, 22. december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2012.399.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 399

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

55. årgang
22. december 2012


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2012/C 399/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 389 af 15.12.2012

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2012/C 399/02

Sag C-300/10: Domstolens dom (Store Afdeling) af 23. oktober 2012 — Vítor Hugo Marques Almeida mod Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira og Fundo de Garantia Automóvel (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal da Relação de Guimarães — Portugal) (Ansvarsforsikring for motorkøretøjer — direktiv 72/166/EØF — artikel 3, stk. 1 — direktiv 84/5/EØF — artikel 2, stk. 1 — direktiv 90/232/EØF — artikel 1 — ret til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer — den forsikredes erstatningsansvar — skadelidtes medvirken til skaden — begrænsning af retten til erstatning)

2

2012/C 399/03

Sag C-557/10: Domstolens dom (Første Afdeling) af 25. oktober 2012 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik (Traktatbrud — transport — udvikling af Fællesskabets jernbaner — direktiv 91/440/EØF — artikel 5, stk. 3 — jernbanevirksomheder — forvaltningsmæssig uafhængighed — beslutninger om personale, aktiver og køb — artikel 7, stk. 3 — tildeling af finansielle midler til infrastrukturforvalteren — direktiv 2001/14/EF — artikel 6, stk. 1 — balance i regnskaberne — vilkår — ufuldstændig gennemførelse)

3

2012/C 399/04

Forenede sager C-581/10 og C-629/10: Domstolens dom (Store Afdeling) af 23. oktober 2012 — Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson og Brian Cheimezie Nelson mod Deutsche Lufthansa AG (sag C-581/10) og TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd og International Air Transport Association mod Civil Aviation Authority (sag C-629/10) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Köln — Tyskland og High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Det Forenede Kongerige) (Luftfart — forordning (EF) nr. 261/2004 — artikel 5-7 — Montrealkonventionen — artikel 19 og 29 — kompensationsret i tilfælde af flyforsinkelse — forenelighed)

3

2012/C 399/05

Sag C-133/11: Domstolens dom (Første Afdeling) af 25. oktober 2012 — Folien Fischer AG og Fofitec AG mod Ritrama SpA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — retslig kompetence på det civil- og handelsretlige område — specielle kompetenceregler i sager om erstatning uden for kontrakt — negativt anerkendelsessøgsmål (»negative Feststellungsklage«) — ret for den formodede skadevolder til at sagsøge det eventuelle offer for en skade ved retten på det sted, hvor skadetilføjelsen angiveligt er foregået eller vil kunne foregå, med påstand om, at det fastslås, at der ikke foreligger et erstatningsansvar uden for kontrakt)

4

2012/C 399/06

Sag C-164/11: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 25. oktober 2012 — Europa-Kommissionen mod Den Franske Republik (Traktatbrud — direktiv 2003/96 — beskatning af energiprodukter og elektricitet — manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

4

2012/C 399/07

Forenede sager C-318/11 og C-319/11: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 25. oktober 2012 — Daimler AG (sag C-318/11) og Widex A/S (sag C-319/11) mod Skatteverket (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Förvaltningsrätten i Falun — Sverige) (Det fælles merværdiafgiftssystem — direktiv 2006/112/EF — artikel 170 og 171 — ottende momsdirektiv — artikel 1 — direktiv 2008/9/EF — artikel 3, litra a) — foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i indlandet — afgiftspligtig person, som er etableret i en medlemsstat, og som i en anden medlemsstat alene har aktiviteter i form af teknisk testvirksomhed eller forskning)

5

2012/C 399/08

Sag C-367/11: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 25. oktober 2012 — Déborah Prete mod Office national de l'emploi (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation — Belgien) (Fri bevægelighed for personer — artikel 39 EF — statsborger i en medlemsstat, der søger arbejde i en anden medlemsstat — ligebehandling — ungdomsarbejdsløshedsydelser til unge, der søger arbejde for første gang — indrømmelse heraf undergivet en betingelse om mindst seks års studier i værtsmedlemsstaten)

6

2012/C 399/09

Sag C-387/11: Domstolens dom (Første Afdeling) af 25. oktober 2012 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien (Traktatbrud — artikel 49 TEUF og 63 TEUF — artikel 31 og 40 i EØS-aftalen — beskatning af indkomst fra kapital og rørlige aktiver — hjemmehørende og ikke-hjemmehørende investeringsselskaber — forskudsskat af indkomst fra rørlige aktiver — modregning af forskudsskat af indkomst fra rørlige aktiver — fritagelse for beskatning af indkomst fra kapital og rørlige aktiver — forskelsbehandling — begrundelser)

6

2012/C 399/10

Sag C-553/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 25. oktober 2012 — Bernhard Rintisch mod Klaus Eder (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Varemærker — direktiv 89/104/EØF — artikel 10, stk. 1 og 2, litra a) — reel brug — brug i en form, som selvstændigt er registreret som varemærke, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer varemærkets særpræg, afviger fra varemærket — en doms tidsmæssige virkninger)

7

2012/C 399/11

Sag C-557/11: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 25. oktober 2012 — Maria Kozak mod Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Naczelny Sąd Administracyjny — Polen) (Moms — direktiv 2006/112/EF — artikel 306-310 — særordning for rejsebureauer — befordringsydelse, der foretages af et rejsebureau, som handler i eget navn — begrebet én enkelt ydelse — artikel 98 — nedsatte momssatser)

7

2012/C 399/12

Sag C-592/11: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 25. oktober 2012 — Anssi Ketelä (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein hallinto-oikeus — Finland) (Landbrug — forordning (EF) nr. 1698/2005 og nr. 1974/2006 — etableringsstøtte til unge landbrugere — betingelser for tildeling — etablering på en landbrugsbedrift for første gang som driftsleder — betingelserne for anvendelse, når etableringen finder sted ved hjælp af en juridisk person)

8

2012/C 399/13

Sag C-102/12 P: Appel iværksat den 27. februar 2012 af Stefan Städter til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Første Afdeling) den 16. december 2011 i sag T-532/11, Stefan Städter mod Den Europæiske Centralbank

8

2012/C 399/14

Sag C-409/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Patent- und Markensenat (Østrig) den 6. september 2012 — Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH mod Pfahnl Backmittel GmbH

9

2012/C 399/15

Sag C-426/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Nederlandene) den 18. september 2012 — X mod Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

9

2012/C 399/16

Sag C-430/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Bacău (Rumænien) den 21. september 2012 — Elena Luca mod Casa de Asigurări de Sănătate Bacău

10

2012/C 399/17

Sag C-431/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumænien) den 24. september 2012 — Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili mod SC Rafinăria Steaua Română SA

10

2012/C 399/18

Sag C-435/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 26. september 2012 — ACI Adam BV m.fl. mod Stichting de Thuiskopie m.fl.

10

2012/C 399/19

Sag C-437/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Nederlandene) den 1. oktober 2012 — X mod Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

11

2012/C 399/20

Sag C-451/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Audiencia Provincial de Salamanca (Spanien) den 8. oktober 2012 — Josune Esteban Garcia

12

2012/C 399/21

Sag C-454/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 10. oktober 2012 — Pro Med Logistik GmbH mod Finanzamt Dresden-Süd

12

2012/C 399/22

Sag C-455/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 10. oktober 2012 — Karin Oertel mod Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt

13

2012/C 399/23

Sag C-463/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret (Danmark) den 16. oktober 2012, Copydan Båndkopi mod Nokia Danmark A/S

13

2012/C 399/24

Sag C-468/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Consenza (Italien) den 19. oktober 2012 — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Cosenza mod Fallimento CIESSE SRL

14

2012/C 399/25

Sag C-472/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte Suprema di Cassazione (Italien) den 22. oktober 2012 — Panasonic Italia SpA mod Agenzia delle Dogane

15

 

Retten

2012/C 399/26

Sag T-574/08: Rettens dom af 7. november 2012 — Syndicat des thoniers méditerranéens m.fl. mod Kommissionen (Ansvar uden for kontraktforhold — fiskeri — bevarelse af fiskeressourcerne — genopretning af bestanden af almindelig tun — hasteforanstaltninger om forbud mod fiskeri med notfartøjer — usædvanligt tab)

16

2012/C 399/27

Sag T-135/09: Rettens dom af 14. november 2012 — Nexans France og Nexans mod Kommissionen (Konkurrence — administrativ procedure — annullationssøgsmål — retsakter vedtaget under en kontrolundersøgelse — foreløbige foranstaltninger — afvisning — beslutning om iværksættelse af en kontrolundersøgelse — begrundelsespligt — beskyttelse af privatlivets fred — tilstrækkeligt tungtvejende indicier — domstolskontrol)

16

2012/C 399/28

Sag T-140/09: Rettens dom af 14. november 2012 — Prysmian og Prysmian Cavi e Sistemi Energia mod Kommissionen (Konkurrence — administrativ procedure — annullationssøgsmål — retsakter vedtaget under en kontrolundersøgelse — foreløbige foranstaltninger — afvisning — beslutning om iværksættelse af en kontrolundersøgelse — begrundelsespligt — beskyttelse af privatlivets fred — tilstrækkeligt tungtvejende indicier — domstolskontrol)

17

2012/C 399/29

Sag T-278/09: Rettens dom af 15. november 2012 — Verband Deutscher Prädikatsweingüter eV mod KHIM (GG) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordfællesmærket GG — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), og c), i forordning (EF) nr. 207/2009 — begrundelsespligt — artikel 75 i forordning nr. 207/2009)

17

2012/C 399/30

Sag T-137/10: Rettens dom af 7. november 2012 — CBI mod Kommissionen (Statsstøtte — offentlige sygehuse — støtte ydet af de belgiske myndigheder til de offentlige sygehuse i sammenslutningen IRIS — beslutning truffet ved afslutningen af den indledende undersøgelsesfase — beslutning, der erklærer støtten forenelig med det indre marked — tjenesteydelse af almen økonomisk interesse — definition af den offentlige tjenesteydelsesopgave — forholdsmæssigheden af kompensation til offentlig tjenesteydelse)

18

2012/C 399/31

Sag T-194/10: Rettens dom af 8. november 2012 — Ungarn mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — forordning (EF) nr. 1234/2007 — forordning (EF) nr. 607/2009 — »E-Bacchus« — registrering af den beskyttede oprindelsesbetegnelse »vinohradnícha oblas’ Tokaj’« med Slovakiet som oprindelsesland — retsakt der ikke kan gøres til genstand for et søgsmål — afvisning)

18

2012/C 399/32

Forenede sager T-83/11 og T-84/11: Rettens dom af 13. november 2012 — Antrax It mod KHIM — THC (Radiateurs de chauffage) (EF-design — ugyldighedssag — registrerede EF-design, der gengiver termosifoner til radiatorer — ældre design — ugyldighedsgrund — manglende individuel karakter — andet helhedsindtryk foreligger ikke — artikel 6 og artikel 25, stk. 1, litra b), forordning (EF) nr. 6/2002 — mættet kunstform — begrundelsespligt)

19

2012/C 399/33

Sag T-114/11: Rettens dom af 7. november 2012 — Giordano mod Kommissionen (Ansvar uden for kontraktforhold — fiskeri — bevarelse af fiskeressourcer — genopretning af bestanden af almindelig tun — hasteforanstaltninger om forbud mod fiskeri med notfartøjer — ulovlig adfærd — årsagsforbindelse)

19

2012/C 399/34

Sag T-268/11 P: Rettens dom af 8. november 2012 — Kommisionen mod Guido Strack (Appel — personalesag — tjenestemænd — ferie — sygeorlov — annullation i første instans af Kommissionens afgørelse om at afvise overførsel af årlige feriedage, som tjenestemanden ikke har afholdt — artikel 4 i bilag V til vedtægten — vedtægtens artikel 1e, stk. 2 — direktiv 2003/88 EF — medhold i appellen — tvist, der er moden til afgørelse — frifindelse)

19

2012/C 399/35

Sag T-415/11: Rettens dom af 8. november 2012 — Hartmann mod KHIM — (Nutriskin Protection Complex) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket Nutriskin Protection Complex — absolutte registreringshindringer — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — Harmoniseringskontorets afgørelsespraksis — begrundelsespligt — artikel 75 i forordning (EF) nr. 207/2009)

20

2012/C 399/36

Sag T-529/11: Rettens dom af 14. november 2012 — Evonik Industries mod KHIM — Impulso Industrial Alternativo (Impulso creador) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket Impulso creador — det ældre EF-figurmærke IMPULSO — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009)

20

2012/C 399/37

Sag T-555/11: Rettens dom af 13. november 2012 — tesa mod KHIM — Superquímica (tesa TACK) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket tesa TACK — det ældre nationale figurmærke TACK Ceys — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

21

2012/C 399/38

Sag T-212/07 REV: Rettens kendelse af 24. oktober 2012 — Harman International Industries mod KHIM — Becker (Barbara Becker) (EF-varemærker — indsigelse — tilbagetagelse af indsigelsen — ufornødent at træffe afgørelse)

21

2012/C 399/39

Sag T-180/11: Rettens kendelse af 23. oktober 2012 — Chivas mod KHIM — Glencairn Scotch Whisky (CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY) (EF-varemærker — indsigelse — tilbagetagelse af indsigelsen — ufornødent at træffe afgørelse)

21

2012/C 399/40

Sag T-181/11: Rettens kendelse af 23. oktober 2012 — Chivas mod KHIM — Glencairn Scotch Whisky (LIVE WITH CHIVALRY) (EF-varemærker — indsigelse — tilbagetagelse af indsigelsen — ufornødent at træffe afgørelse)

22

2012/C 399/41

Sag T-442/11: Rettens kendelse af 24. oktober 2012 — Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — retsakt, der ikke kan gøres til genstand for søgsmål — delvis bekræftende, delvis oplysende retsakt — afvisning — erstatningssøgsmål — manglende identifikation af den kritiserede adfærd eller opgørelse af det påståede tab — afvisning — erstatningssøgsmål — manglende bevis for tabet — sagen åbenbart ugrundet)

22

2012/C 399/42

Sag T-530/11: Rettens kendelse af 23. oktober 2012 — Chivas mod KHIM — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY) (EF-varemærker — indsigelse — tilbagetagelse af indsigelsen — ufornødent at træffe afgørelse)

22

2012/C 399/43

Sag T-187/12: Rettens kendelse af 13. september 2012 — Bäßler mod KHIM (MAX) (Stævning — formkrav — åbenbart afvisningsgrundlag)

23

2012/C 399/44

Sag T-219/12 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 24. oktober 2012 — Saobraćajni institut CIP mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — offentlige tjenesteydelsesaftaler — udbud vedrørende udarbejdelsen af den tekniske dokumentation til jernbanemoderniseringsprojekt — sagsøgerens udelukkelse fra deltagelse i dette udbud — annullation af udbudsproceduren efter søgsmålets anlæggelse — ufornødent at træffe afgørelse)

23

2012/C 399/45

Sag T-227/12 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 24. oktober 2012 — Saobraćajni institut CIP mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — offentlige tjenesteydelsesaftaler — udbud vedrørende udarbejdelsen af den tekniske dokumentation til jernbanemoderniseringsprojekt — sagsøgerens udelukkelse fra deltagelse i dette udbud — annullation af udbudsproceduren efter søgsmålets anlæggelse — ufornødent at træffe afgørelse)

23

2012/C 399/46

Sag T-444/12: Sag anlagt den 8. oktober 2012 — Novartis mod KHIM — Tenimenti Angelini (LINEX)

24

2012/C 399/47

Sag T-450/12: Sag anlagt den 11. oktober 2012 — Anagnostakis mod Kommissionen

24

2012/C 399/48

Sag T-455/12: Sag anlagt den 12. oktober 2012 — Zoo Sport mod KHIM — K-2 (zoo sport)

25


DA

 

Top