Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:399:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 399, 22. prosinec 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2012.399.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 399

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 55
22. prosince 2012


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2012/C 399/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 389, 15.12.2012

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2012/C 399/02

Věc C-300/10: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 23. října 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal da Relação de Guimarães — Portugalsko) — Vítor Hugo Marques Almeida v. Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel („Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel — Směrnice 72/166/EHS — Článek 3 odst. 1 — Směrnice 84/5/EHS — Článek 2 odst. 1 — Směrnice 90/232/EHS — Článek 1 — Právo na náhradu škody z povinného pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel — Občanskoprávní odpovědnost pojištěného — Podíl poškozeného na vzniku škody — Omezení práva na náhradu škody“)

2

2012/C 399/03

Věc C-557/10: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 25. října 2012 — Evropská komise v. Portugalská republika („Nesplnění povinnosti státem — Doprava — Rozvoj železnic Společenství — Směrnice 91/440/EHS — Článek 5 odstavec 3 — Podniky železniční dopravy — Nezávislost řízení — Rozhodnutí týkající se personálu, investičního majetku a vlastního zásobování — Článek 7 odst. 3 — Přidělení prostředků provozovateli infrastruktury — Směrnice 2001/14/ES — Článek 6 odst. 1 — Rovnováha rozpočtu — Přiměřené podmínky — Neúplné provedení“)

3

2012/C 399/04

Spojené věci C-581/10 a C-629/10: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 23. října 2012 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Köln — Německo, High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Spojené království) — Emeka Nelson, Bill Chinazo Nelson, Brian Cheimezie Nelson v. Deutsche Lufthansa AG (C-581/10), TUI Travel plc, British Airways plc, easyJet Airline Company Ltd, International Air Transport Association v. Civil Aviation Authority (C-629/10) („Letecká doprava — Nařízení (ES) č. 261/2004 — Články 5 až 7 — Montrealská úmluva — Články 19 a 29 — Právo na náhradu škody v případě zpoždění letu — Slučitelnost“)

3

2012/C 399/05

Věc C-133/11: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 25. října 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof — Německo) — Folien Fischer AG, Fofitec AG v. Ritrama SpA („Prostor svobody, bezpečnosti a práva — Soudní příslušnost v občanských a obchodních věcech — Zvláštní příslušnost ve věcech týkajících se deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti — Negativní určovací žaloba („negative Feststellungsklage“) — Právo osoby, která údajně způsobila škodnou událost, aby podala žalobu proti potenciálnímu poškozenému u soudu místa, kde k této události údajně došlo nebo může dojít, za účelem určení neexistence deliktní odpovědnosti“)

4

2012/C 399/06

Věc C-164/11: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 25. října 2012 — Evropská komise v. Francouzská republika („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2003/96/ES — Zdanění energetických produktů a elektřiny — Neprovedení ve stanovené lhůtě“)

4

2012/C 399/07

Spojené věci C-318/11 a C-319/11: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 25. října 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Förvaltningsrätten i Falun — Švédsko) — Daimler AG (C-318/11), Widex A/S (C-319/11) v. Skatteverket („Společný systém daně z přidané hodnoty — Směrnice 2006/112/ES — Články 170 a 171 — Osmá směrnice o DPH — Článek 1 — Směrnice 2008/9/ES — Článek 3 písm. a) — Úprava vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani neusazeným v tuzemsku — Osoba povinná k dani se sídlem v členském státě, která v jiném členském státě provádí pouze technické zkoušky nebo výzkum“)

5

2012/C 399/08

Věc C-367/11: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 25. října 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation — Belgie) — Déborah Prete v. Office national de l'emploi („Volný pohyb osob — Článek 39 ES — Státní příslušník členského státu hledající zaměstnání v jiném členském státě — Rovné zacházení — Čekací příspěvky mladým lidem hledajícím své první zaměstnání — Poskytnutí dávky podmíněné studiem v hostitelském státě v trvání nejméně šesti let“)

6

2012/C 399/09

Věc C-387/11: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 25. října 2012 — Evropská komise v. Belgické království („Nesplnění povinnosti státem — Články 49 SFEU a 63 SFEU — Články 31 a 40 Dohody o EHP — Zdanění příjmů z kapitálového a movitého majetku — Investiční společnosti rezidenti a investiční společnosti nerezidenti — Srážková daň z příjmů z movitého majetku — Započtení srážkové daně z příjmů z movitého majetku — Osvobození příjmů z kapitálového a movitého majetku od daně — Diskriminace — Odůvodnění“)

6

2012/C 399/10

Věc C-553/11: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 25. října 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof — Německo) — Bernhard Rintisch v. Klaus Eder („Ochranné známky — Směrnice 89/104/EHS — Článek 10 odst. 1 a 2 písm. a) — Skutečné užívání — Užívání ochranné známky v podobě, která se liší v jednotlivostech neměnících rozlišovací způsobilost ochranné známky a která je sama zapsána jako ochranná známka — Časové účinky rozsudku“)

7

2012/C 399/11

Věc C-557/11: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 25. října 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Naczelny Sąd Administracyjny — Polsko) — Maria Kozak v. Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie („DPH — Směrnice 2006/112/ES — Články 306 až 310 — Zvláštní režim pro cestovní kanceláře — Přepravní služba poskytnutá cestovní kanceláří jednající vlastním jménem — Pojem jediné poskytnutí služby — Článek 98 — Snížená sazba DPH“)

7

2012/C 399/12

Věc C-592/11: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 25. října 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Korkein hallinto-oikeus — Finsko) — Anssi Ketelä („Zemědělství — Nařízení (ES) č. 1698/2005 a č. 1974/2006 — Podpora pro zahájení činnosti mladých zemědělců — Podmínky poskytnutí — První zahájení činnosti v zemědělském hospodářství jako jeho vedoucí — Podmínky uplatnění, pokud se zahájení činnosti uskutečnilo prostřednictvím právnické osoby“)

8

2012/C 399/13

Věc C-102/12 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. února 2012 Stefanem Städterem proti usnesení Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 16. prosince 2011 ve věci T-532/11, Stefan Städter v. Evropská centrální banka

8

2012/C 399/14

Věc C-409/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Patent- und Markensenat (Rakousko) dne 6. září 2012 — Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH v. Pfahnl Backmittel GmbH

9

2012/C 399/15

Věc C-426/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Nizozemsko) dne 18. září 2012 — X v. Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

9

2012/C 399/16

Věc C-430/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Bacău (Rumunsko) dne 21. září 2012 — Elena Luca v. Casa de Asigurări de Sănătate Bacău

10

2012/C 399/17

Věc C-431/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumunsko) dne 24. září 2012 — Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili v. SC Rafinăria Steaua Română SA

10

2012/C 399/18

Věc C-435/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 26. září 2012 — ACI Adam BV a další v. Stichting de Thuiskopie a další

10

2012/C 399/19

Věc C-437/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Gerechtshof te 's Hertogenbosch (Nizozemsko) dne 1. října 2012 — X v. Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst v. Z van de rijksbelastingdienst

11

2012/C 399/20

Věc C-451/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Provincial de Salamanca (Španělsko) dne 8. října 2012 — Josune Esteban Garcia

12

2012/C 399/21

Věc C-454/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 10. října 2012 — Pro Med Logistik GmbH v. Finanzamt Dresden-Süd

12

2012/C 399/22

Věc C-455/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 10. října 2012 — Karin Oertel v. Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt

13

2012/C 399/23

Věc C-463/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Østre Landsret (Dánsko) dne 16. října 2012 — Copydan Båndkopi v. Nokia Danmark A/S

13

2012/C 399/24

Věc C-468/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Cosenza (Itálie) dne 19. října 2012 — CCIAA di Cosenza v. CIESSE SRL

14

2012/C 399/25

Věc C-472/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte Suprema di Cassazione (Itálie) dne 22. října 2012 — Panasonic Italia SpA v. Agenzia delle Dogane

15

 

Tribunál

2012/C 399/26

Věc T-574/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. listopadu 2012 — Syndicat des thoniers médierranéens a další v. Komise („Mimosmluvní odpovědnost — Rybolov — Zachování rybolovných zdrojů — Obnova populace tuňáka obecného — Nouzová opatření zakazující rybolov plavidly lovícímí košelkovými nevody — Neobvyklá škoda“)

16

2012/C 399/27

Věc T-135/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. listopadu 2012 — Nexans France a Nexans v. Komise („Hospodářská soutěž — Správní řízení — Žaloba na neplatnost — Akty přijaté během kontroly — Mezitímní opatření — Nepřípustnost — Rozhodnutí nařizující kontrolu — Povinnost uvést odůvodnění — Ochrana soukromí — Dostatečně závažné nepřímé důkazy — Soudní přezkum“)

16

2012/C 399/28

Věc T-140/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. listopadu 2012 — Prysmian a Prysmian Cavi e Sistemi Energia v. Komise („Hospodářská soutěž — Správní řízení — Žaloba na neplatnost — Akty přijaté během kontroly — Mezitímní opatření — Nepřípustnost — Rozhodnutí nařizující kontrolu — Povinnost uvést odůvodnění — Ochrana soukromí — Dostatečně závažné nepřímé důkazy — Soudní přezkum“)

17

2012/C 399/29

Věc T-278/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. listopadu 2012 — Verband Deutscher Prädikatsweingüter v. OHIM (GG) („Ochranná známka společenství — Přihláška kolektivní slovní ochranné známky Společenství GG — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odstavec 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 nařízení č. 207/2009“)

17

2012/C 399/30

Věc T-137/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. listopadu 2012 — CBI v. Komise („Státní podpory — Veřejné nemocnice — Dotace poskytnuté belgickými orgány veřejným nemocnicím, které jsou členy sdružení IRIS — Rozhodnutí po ukončení předběžného přezkumu — Rozhodnutí, kterým se podpory prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem — Služba obecného hospodářského zájmu — Definice úkolu veřejné služby — Přiměřenost vyrovnání za veřejnou službu“)

18

2012/C 399/31

Věc T-194/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. listopadu 2012 — Maďarsko v. Komise („Žaloba na neplatnost — Nařízení (ES) č. 1234/2007 — Nařízení (ES) č. 607/2009 — Databáze E-Bacchus — Zápis chráněného označení původu „Vinohradnícka oblast’ Tokaj“ se Slovenskem jako zemí původu — Akt, který nelze napadnout žalobou — Nepřípustnost“)

18

2012/C 399/32

Spojené věci T-83/11 a T-84/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. listopadu 2012 — Antrax It v. OHIM — THC (Radiátory na topení) („(Průmyslový) vzor Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Zapsané (průmyslové) vzory Společenství představující termosifony pro radiátory na topení — Starší (průmyslový) vzor — Důvod neplatnosti — Nedostatek individuální povahy — Nedostatek odlišného celkového dojmu — Článek 6 a čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 6/2002 — Saturace v daném oboru — Povinnost uvést odůvodnění“)

19

2012/C 399/33

Věc T-114/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. listopadu 2012 — Giordano v. Komise („Mimosmluvní odpovědnost — Rybolov — Zachování rybolovných zdrojů — Obnova populace tuňáka obecného — Nouzová opatření zakazující odlov plavidly lovícími košelkovými nevody — Protiprávní jednání — Příčinná souvislost“)

19

2012/C 399/34

Věc T-268/11 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. listopadu 2012 — Komise v. Strack („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Dovolená — Volno z důvodu nemoci — Zrušení rozhodnutí Komise, kterým se odmítá převod zůstatku dnů dovolené za kalendářní rok, nevybraných dotčenou osobou, v prvním stupni — Článek 4 přílohy V služebního řádu — Článek 1e odst. 2 služebního řádu — Směrnice 2003/88 ES — Opodstatněný kasační opravný prostředek — Spor nacházející se ve stavu, v němž lze o něm rozhodnout — Zamítnutí žaloby“)

19

2012/C 399/35

Věc T-415/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. listopadu 2012 — Hartmann v. OHIM (Nutriskin Protection Complex) („Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství Nutriskin Protection Complex — Absolutní důvody pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Rozhodovací praxe OHIM — Povinnost odůvodnění — Článek 75 nařízení č. 207/2009“)

20

2012/C 399/36

Věc T-529/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. listopadu 2012 — Evonik Industries v. OHIM — Impulso Industrial Alternativo (Impulso creador) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství Impulso creador — Starší obrazová ochranná známka Společenství IMPULSO — Relativní důvod zamítnutí — Nebezpečí záměny — Podobnost označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

20

2012/C 399/37

Věc T-555/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. listopadu 2012 — tesa v. OHIM — Superquímica (tesa TACK) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství tesa TACK — Starší národní obrazová ochranná známka TACK Ceys — Relativní důvod zamítnutí — Nebezpečí záměny — Podobnost označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

21

2012/C 399/38

Věc T-212/07 REV: Usnesení Tribunálu ze dne 24. října 2012 — Harman International Industries v. OHIM — Becker (Barbara Becker) („Ochranná známka Společenství — Námitky — Zpětvzetí námitek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

21

2012/C 399/39

Věc T-180/11: Usnesení Tribunálu ze dne 23. října 2012 — Chivas v. OHIM — Glencairn Scotch Whisky (CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY) („Ochranná známka Společenství — Námitky — Zpětvzetí námitek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

21

2012/C 399/40

Věc T-181/11: Usnesení Tribunálu ze dne 23. října 2012 — Chivas v. OHIM — Glencairn Scotch Whisky (LIVE WITH CHIVALRY) („Ochranná známka Společenství — Námitka — Zpětzvetí námitek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

22

2012/C 399/41

Věc T-442/11: Usnesení Tribunálu ze dne 24. října 2012 — Evropaïki Dynamiki v. Komise („Žaloba na neplatnost — Akt, který nelze napadnout žalobou — Akt zčásti potvrzující a zčásti informativní — Nepřípustnost — Žaloba na náhradu škody — Neexistence vytýkaného chování nebo určení údajné újmy — Nepřípustnost — Žaloba na náhradu škody — Neexistence důkazu o újmě — Žaloba zjevně postrádající jakékoli právní opodstatnění“)

22

2012/C 399/42

Věc T-530/11: Usnesení Tribunálu ze dne 23. října 2012 — Chivas v. OHIM — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY) („Ochranná známka Společenství — Námitky — Zpětvzetí námitek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

22

2012/C 399/43

Věc T-187/12: Usnesení Tribunálu ze dne 13. září 2012 — Bäßler v. OHIM (MAX) („Návrh na zahájení řízení — Formální požadavky — Zjevná nepřípustnost“)

23

2012/C 399/44

Věc T-219/12 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 24. října 2012 — Saobraćajni institut CIP v. Komise („Řízení o předběžných opatřeních — Veřejné zakázky na služby — Nabídkové řízení týkající vypracování technické dokumentace v rámci projektu modernizace železnice — Vyloučení žalobce z účasti na tomto nabídkovém řízení — Zrušení nabídkového řízení po podání žaloby — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

23

2012/C 399/45

Věc T-227/12 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 24. října 2012 — Saobraćajni institut CIP v. Komise („Předběžné opatření — Veřejné zakázky na služby — Nabídkové řízení týkající vypracování technické dokumentace v rámci projektu modernizace železnice — Vyloučení žalobce z účasti na tomto nabídkovém řízení — Zrušení nabídkového řízení po podání žaloby — Nevydání rozhodnutí ve věci“)

23

2012/C 399/46

Věc T-444/12: Žaloba podaná dne 8. října 2012 — Novartis v. OHIM — Tenimenti Angelini (LINEX)

24

2012/C 399/47

Věc T-450/12: Žaloba podaná dne 11. října 2012 — Anagnostakis v. Komise

24

2012/C 399/48

Věc T-455/12: Žaloba podaná dne 12. října 2012 — Zoo Sport v. OHIM — K 2 (zoo sport)

25


CS

 

Top