EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2447

Regulamentul delegat (UE) 2022/2447 al Comisiei din 30 septembrie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului prin precizarea numărului și a titlului variabilelor colectate o dată la opt ani în domeniul forței de muncă pentru „tineri pe piața muncii”, „nivel de instruire – detalii, inclusiv educație întreruptă sau abandonată” și „concilierea vieții profesionale cu cea familială” (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2022/6854

JO L 320, 14.12.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2447/oj

14.12.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 320/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/2447 AL COMISIEI

din 30 septembrie 2022

de completare a Regulamentului (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului prin precizarea numărului și a titlului variabilelor colectate o dată la opt ani în domeniul forței de muncă pentru „tineri pe piața muncii”, „nivel de instruire – detalii, inclusiv educație întreruptă sau abandonată” și „concilierea vieții profesionale cu cea familială”

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 octombrie 2019 de stabilire a unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eșantioane, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 808/2004, (CE) nr. 452/2008 și (CE) nr. 1338/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului (1), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Pentru a acoperi nevoile identificate în ceea ce privește subiectele detaliate relevante din domeniul forței de muncă, Comisia trebuie să precizeze numărul și titlul variabilelor colectate o dată la opt ani care urmează să fie colectate pentru prima dată în anii 2024 și 2025.

(2)

Comisia trebuie să precizeze numărul și titlul variabilelor colectate o dată la opt ani pentru subiectele detaliate din domeniul forței de muncă „tineri pe piața muncii”, „nivel de instruire – detalii, inclusiv educație întreruptă sau abandonată” și „concilierea vieții profesionale cu cea familială”,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Numărul și titlul variabilelor colectate o dată la opt ani pentru subiectele detaliate din domeniul forței de muncă „tineri pe piața muncii”, „nivel de instruire – detalii, inclusiv educație întreruptă sau abandonată” și „concilierea vieții profesionale cu cea familială” sunt cele prevăzute în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 septembrie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 261 I, 14.10.2019, p. 1.


ANEXĂ

Numărul și titlul variabilelor colectate o dată la opt ani în domeniul forței de muncă care trebuie să fie colectate pentru „tineri pe piața muncii”, „nivel de instruire – detalii, inclusiv educație întreruptă sau abandonată” (prima punere în aplicare în 2024) și „concilierea vieții profesionale cu cea familială” (prima punere în aplicare în 2025)

Subiect

Subiect detaliat

Identificatorul variabilei

Denumirea variabilei

03e. Participarea pe piața muncii – 3 variabile colectate (3 colectate o dată la opt ani)

Tineri pe piața muncii

LEVMATCH

Concordanța dintre nivelul de instruire și actualul sau ultimul loc de muncă principal

FIELDMATCH

Concordanța dintre domeniul celui mai înalt nivel de studii încheiat cu succes și actualul sau ultimul loc de muncă principal

SKILLMATCH

Concordanța dintre competențe și actualul sau ultimul loc de muncă principal

04b. Nivelul de instruire și studiile urmate – 4 variabile colectate (4 colectate o dată la opt ani)

Nivel de instruire – detalii, inclusiv educație întreruptă sau abandonată

DROPEDUC

Formare sau educație formală abandonată

DROPEDUCLEVEL

Nivelul formării sau al educației formale abandonate

DROPEDUCREAS

Principalul motiv pentru nefinalizarea programului de educație formală menționat în DROPEDUCLEVEL

MEDLEVQUAL

Calificări corespunzând unui nivel de educație mediu

03f. Participarea pe piața muncii – 11 variabile colectate (11 colectate o dată la opt ani)

Concilierea vieții profesionale cu cea familială

CHCARRES

Existența unor responsabilități regulate de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la 14 ani

CHCARAGE

Vârsta celui mai mic copil sau a celui mai mic nepot aflat în îngrijire

CHCARUSE

Utilizarea serviciilor de îngrijire a copiilor

CHCAROBS

Principalul motiv pentru neutilizarea serviciilor de îngrijire a copiilor

ELCARRES

Existența unor responsabilități regulate de îngrijire a rudelor cu vârsta de cel puțin 15 ani care sunt bolnave, fragile sau cu handicap

ELCARINT

Intensitatea îngrijirii rudelor bolnave, fragile sau cu handicap

CAREFFEM

Efectul responsabilităților de îngrijire asupra locului de muncă

WORKOBS

Principalul obstacol la locul de muncă în calea concilierii vieții profesionale cu cea familială

CHNUMBER

Numărul propriilor copii crescuți de persoana în cauză

PARLEAV

Utilizarea concediului din motive familiale

PARLENG

Durata concediului din motive familiale utilizat


Top