EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2447

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2447 (2022. gada 30. septembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700, precizējot darbaspēka jomas detalizēto tematu “jaunieši darba tirgū”, “izglītības līmenis – sīka informācija, tostarp pārtraukta vai izbeigta izglītība” un “darba un ģimenes dzīves saskaņošana” astoņu gadu mainīgo lielumu skaitu un nosaukumu (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2022/6854

OJ L 320, 14.12.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2447/oj

14.12.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/2447

(2022. gada 30. septembris),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700, precizējot darbaspēka jomas detalizēto tematu “jaunieši darba tirgū”, “izglītības līmenis – sīka informācija, tostarp pārtraukta vai izbeigta izglītība” un “darba un ģimenes dzīves saskaņošana” astoņu gadu mainīgo lielumu skaitu un nosaukumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 (2019. gada 10. oktobris), ar ko izveido vienotu ietvaru Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām, kuras pamatā ir no izlasēm savākti dati individuālā līmenī, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 808/2004, (EK) Nr. 452/2008 un (EK) Nr. 1338/2008 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 un Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 (1), un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Nolūkā apmierināt vajadzības, kas konstatētas attiecīgajos darbaspēka jomas detalizētajos tematos, Komisijai būtu jāprecizē to astoņu gadu mainīgo lielumu skaits un nosaukums, kuri pirmo reizi jāvāc 2024. un 2025. gadā.

(2)

Komisijai būtu jāprecizē darbaspēka jomas detalizēto tematu “jaunieši darba tirgū”, “izglītības līmenis – sīka informācija, tostarp pārtraukta vai izbeigta izglītība” un “darba un ģimenes dzīves saskaņošana” astoņu gadu mainīgo lielumu skaits un nosaukums.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbaspēka jomas detalizēto tematu “jaunieši darba tirgū”, “izglītības līmenis – sīka informācija, tostarp pārtraukta vai izbeigta izglītība” un “darba un ģimenes dzīves saskaņošana” astoņu gadu mainīgo lielumu skaits un nosaukums ir noteikti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 30. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 261I, 14.10.2019., 1. lpp.


PIELIKUMS

To darbaspēka jomas astoņu gadu mainīgo lielumu skaits un nosaukums, kuri jāvāc par detalizētajiem tematiem “jaunieši darba tirgū”, “izglītības līmenis – sīka informācija, tostarp pārtraukta vai izbeigta izglītība” (pirmo reizi jāīsteno 2024. gadā) un “darba un ģimenes dzīves saskaņošana” (pirmo reizi jāīsteno 2025. gadā)

Temats

Detalizēts temats

Mainīgā lieluma identifikators

Mainīgā lieluma nosaukums

03e. Dalība darba tirgū – 3 savākti mainīgie lielumi (3 astoņu gadu)

Jaunieši darba tirgū

LEVMATCH

Iegūtā izglītības līmeņa atbilstība pašreizējam vai pēdējam pamatdarbam

FIELDMATCH

Augstākā sekmīgi pabeigtā izglītības līmeņa jomas atbilstība pašreizējam vai pēdējam pamatdarbam

SKILLMATCH

Prasmju atbilstība pašreizējam vai pēdējam pamatdarbam

04b. Iegūtais izglītības līmenis un ziņas par izglītību – 4 savākti mainīgie lielumi (4 astoņu gadu)

Izglītības līmenis – sīka informācija, tostarp pārtraukta vai izbeigta izglītība

DROPEDUC

Izbeigta formālā izglītība vai apmācība

DROPEDUCLEVEL

Izbeigtas formālās izglītības vai apmācības līmenis

DROPEDUCREAS

Galvenais iemesls, kāpēc netika pabeigta formālās izglītības programma, kas minēta “DROPEDUCLEVEL”

MEDLEVQUAL

Kvalifikācijas vidējās izglītības līmenī

03f. Dalība darba tirgū – 11 savākti mainīgie lielumi (11 astoņu gadu)

Darba un ģimenes dzīves saskaņošana

CHCARRES

Regulāras aprūpes pienākumi attiecībā uz bērniem līdz 14 gadu vecumam

CHCARAGE

Jaunākā aprūpētā bērna vai mazbērna vecums

CHCARUSE

Bērnu aprūpes pakalpojumu izmantošana

CHCAROBS

Galvenais iemesls, kāpēc netiek izmantoti bērnu aprūpes pakalpojumi

ELCARRES

Regulāras aprūpes pienākumi attiecībā uz 15 gadus veciem un vecākiem radiniekiem, kuri ir slimi, nespēcīgi vai kuriem ir nespēja

ELCARINT

Tādu radinieku aprūpes intensitāte, kuri ir slimi, nespēcīgi vai kuriem ir nespēja

CAREFFEM

Aprūpes pienākumu ietekme uz nodarbinātību

WORKOBS

Galvenais šķērslis darbā darba un ģimenes dzīves saskaņošanai

CHNUMBER

Audzināto pašu bērnu skaits

PARLEAV

Atvaļinājuma ģimenes apstākļu dēļ izmantošana

PARLENG

Izmantotā atvaļinājuma ģimenes apstākļu dēļ ilgums


Top