EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:320:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 320, 14 декември 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 320

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
14 декември 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/2447 на Комисията от 30 септември 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на броя и наименованията на променливите с осемгодишна периодичност в областта на работната сила относно „Младите хора на пазара на труда“, „Образователна степен — подробна информация, включително прекъснато или незавършено образование“ и „Съвместяване на професионалния и семейния живот“ ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2448 на Комисията от 13 декември 2022 година за изготвяне на оперативни насоки относно данните за доказване на спазването на критериите за устойчивост по отношение на горскостопанската биомаса, определени в член 29 от Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2449 на Комисията от 13 декември 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 612/2013 по отношение на данните, съдържащи се в съобщенията, свързани с регистрацията на икономическите оператори, които участват в движенията на акцизни стоки, освободени за потребление в една държава членка и движени към друга държава членка, за да бъдат доставени там за търговски цели

12

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2022/2450 на Съвета от 8 декември 2022 година за упълномощаване на държавите членки да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Тунис към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

39

 

*

Решение (ЕС) 2022/2451 на Съвета от 8 декември 2022 година относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република Хърватия

41

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2452 на Комисията от 8 декември 2022 година за определяне на допълнителни технически спецификации за временния документ за пътуване на ЕС, създаден с Директива (ЕС) 2019/997 на Съвета (нотифицирано под номер С(2022) 8938)

47

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top