EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:311:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 311, 31 października 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 311

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 57
31 października 2014


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Zawiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1159/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi

2

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1160/2014 z dnia 30 października 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu państw i terytoriów ( 1 )

17

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1161/2014 z dnia 30 października 2014 r. dostosowujące do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym ( 1 )

19

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1162/2014 z dnia 30 października 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

21

 

*

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1163/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie opłat nadzorczych (EBC/2014/41)

23

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji 2014/101/UE z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej ( 1 )

32

 

 

DECYZJE

 

 

2014/749/UE

 

*

Decyzja Rady Europejskiej z dnia 23 października 2014 r. w sprawie mianowania Komisji Europejskiej

36

 

*

Decyzja Rady 2014/750/WPZiB z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca decyzję Rady 2012/642/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi

39

 

*

Decyzja Rady 2014/751/WPZiB z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca decyzję 2010/573/WPZiB dotyczącą zastosowania środków ograniczających wobec kierownictwa regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

54

 

 

2014/752/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 30 października 2014 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych Japonii dotyczących kontrahentów centralnych z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji

55

 

 

2014/753/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 30 października 2014 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych Singapuru dotyczących kontrahentów centralnych z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji

58

 

 

2014/754/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 30 października 2014 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych Hongkongu dotyczących kontrahentów centralnych z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji

62

 

 

2014/755/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 30 października 2014 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych Australii dotyczących kontrahentów centralnych z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji

66

 

 

2014/756/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ograniczeń dotyczących zezwoleń na produkty biobójcze zawierające IPBC i propikonazol, zgłoszonych przez Niemcy zgodnie z dyrektywą 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 7909)  ( 1 )

69

 

 

2014/757/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ograniczeń dotyczących pozwolenia na produkt biobójczy zawierający IPBC, zgłoszonych przez Niemcy zgodnie z dyrektywą 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 7914)  ( 1 )

72

 

 

2014/758/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 29 października 2014 r. w sprawie odrzucenia odmowy udzielenia pozwolenia na produkt biobójczy, o której powiadomiły Niemcy zgodnie z dyrektywą 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 7915)  ( 1 )

75

 

 

2014/759/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 29 października 2014 r. zmieniająca załącznik III do decyzji 2007/777/WE w odniesieniu do warunków dotyczących zdrowia zwierząt odnoszących się do włosieni (Trichinella) we wzorze świadectwa weterynaryjnego dotyczącego przywozu do Unii niektórych produktów mięsnych uzyskanych ze świń domowych (notyfikowana jako dokument C(2014) 7921)  ( 1 )

78

 

 

2014/760/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 29 października 2014 r. w sprawie środka podjętego przez Niemcy zgodnie z art. 7 dyrektywy Rady 89/686/EWG, wycofującego z obrotu kombinezony chroniące przed wysoką temperaturą „Hitzeschutzanzug FW Typ 3” i zakazującego wprowadzania ich do obrotu (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 7977)

80

 

 

ZALECENIA

 

 

2014/761/UE

 

*

Zalecenie Komisji z dnia 29 października 2014 r. w sprawie stosowania przepisów dotyczących wewnętrznego rynku energii między państwami członkowskimi UE a umawiającymi się stronami Wspólnoty Energetycznej

82

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top