EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:311:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 311, 31. oktober 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 311

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
31. oktober 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om midlertidig anvendelse af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EF) nr. 1159/2014 af 30. oktober 2014 om gennemførelse af artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland

2

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1160/2014 af 30. oktober 2014 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 for så vidt angår listen over lande og områder ( 1 )

17

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1161/2014 af 30. oktober 2014 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport ( 1 )

19

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1162/2014 af 30. oktober 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

21

 

*

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1163/2014 af 22. oktober 2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2014/41)

23

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2014/101/EU af 30. oktober 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger ( 1 )

32

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/749/EU

 

*

Det Europæiske Råds afgørelse af 23. oktober 2014 om udnævnelse af Europa-Kommissionen

36

 

*

Rådets afgørelse 2014/750/FUSP af 30. oktober 2014 om ændring af afgørelse 2012/642/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland

39

 

*

Rådets afgørelse 2014/751/FUSP af 30. oktober 2014 om ændring af afgørelse 2010/573/FUSP om restriktive foranstaltninger over for lederne i Transdnestrienområdet i Republikken Moldova

54

 

 

2014/752/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. oktober 2014 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Japan for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

55

 

 

2014/753/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. oktober 2014 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Singapore for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

58

 

 

2014/754/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. oktober 2014 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Hongkong for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

62

 

 

2014/755/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. oktober 2014 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Australien for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

66

 

 

2014/756/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 29. oktober 2014 om begrænsninger af godkendelserne af biocidholdige produkter, der indeholder IPBC og propiconazol, meddelt af Tyskland i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (meddelt under nummer C(2014) 7909)  ( 1 )

69

 

 

2014/757/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 29. oktober 2014 om begrænsning af godkendelse af et biocidholdigt produkt, der indeholder IPBC, meddelt af Tyskland i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (meddelt under nummer C(2014) 7914)  ( 1 )

72

 

 

2014/758/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 29. oktober 2014 om afvisning af et afslag på godkendelse af biocidholdige produkter, der er meddelt af Tyskland i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (meddelt under nummer C(2014) 7915)  ( 1 )

75

 

 

2014/759/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 29. oktober 2014 om ændring af bilag III til beslutning 2007/777/EF for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedrørende trikiner i standardveterinærcertifikatet for import til Unionen af visse kødprodukter fremstillet af tamsvin (meddelt under nummer C(2014) 7921)  ( 1 )

78

 

 

2014/760/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 29. oktober 2014 om en foranstaltning Tyskland har truffet i overensstemmelse med artikel 7 i Rådets direktiv 89/686/EØF om tilbagetrækning fra markedet og forbud mod markedsføring af varmebeskyttelsesdragterne »Hitzeschutzanzug FW Typ 3« (meddelt under nummer C(2014) 7977)

80

 

 

HENSTILLINGER

 

 

2014/761/EU

 

*

Kommissionens henstilling af 29. oktober 2014 om anvendelsen af regler for det indre energimarked mellem EU's medlemsstater og Energifællesskabets kontraherende parter

82

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top