EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:311:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 311, 31 octombrie 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 311

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
31 octombrie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAŢIONALE

 

*

Notificare privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte

1

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1159/2014 al Consiliului din 30 octombrie 2014 privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus

2

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1160/2014 al Comisiei din 30 octombrie 2014 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista țărilor și teritoriilor ( 1 )

17

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1161/2014 al Comisiei din 30 octombrie 2014 de adaptare la progresul tehnic a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier ( 1 )

19

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1162/2014 al Comisiei din 30 octombrie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

21

 

*

Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 al Băncii Centrale Europene din 22 octombrie 2014 privind taxele de supraveghere (BCE/2014/41)

23

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2014/101/UE a Comisiei din 30 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei ( 1 )

32

 

 

DECIZII

 

 

2014/749/UE

 

*

Decizia Consiliului European din 23 octombrie 2014 de numire a Comisiei Europene

36

 

*

Decizia 2014/750/PESC a Consiliului din 30 octombrie 2014 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC a Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Belarus

39

 

*

Decizia 2014/751/PESC a Consiliului din 30 octombrie 2014 de modificare a Deciziei 2010/573/PESC privind măsurile restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova

54

 

 

2014/752/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 30 octombrie 2014 privind echivalența dintre cadrul de reglementare din Japonia pentru contrapărțile centrale și cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții

55

 

 

2014/753/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 30 octombrie 2014 privind echivalența dintre cadrul de reglementare din Singapore pentru contrapărțile centrale și cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții

58

 

 

2014/754/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 30 octombrie 2014 privind echivalența dintre cadrul de reglementare din Hong Kong pentru contrapărțile centrale și cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții

62

 

 

2014/755/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 30 octombrie 2014 privind echivalența dintre cadrul de reglementare din Australia pentru contrapărțile centrale și cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții

66

 

 

2014/756/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 29 octombrie 2014 privind restricționările autorizațiilor pentru produse biocide care conțin IPBC și propiconazol, notificate de Germania în conformitate cu Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2014) 7909]  ( 1 )

69

 

 

2014/757/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 29 octombrie 2014 privind restricțiile de autorizare a unui produs biocid care conține IPBC notificate de Germania în conformitate cu Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul de document C(2014) 7914]  ( 1 )

72

 

 

2014/758/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 29 octombrie 2014 de respingere a refuzului de autorizare a unui produs biocid notificat de Germania în conformitate cu Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2014) 7915]  ( 1 )

75

 

 

2014/759/UE

 

*

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 29 octombrie 2014 de modificare a anexei III la Decizia 2007/777/CE în ceea ce privește cerințele de sănătate animală privind prezența de Trichinella din modelul de certificat sanitar-veterinar pentru importurile în Uniune de anumite produse din carne provenite de la porcine domestice [notificată cu numărul C(2014) 7921]  ( 1 )

78

 

 

2014/760/UE

 

*

Decizia Comisiei din 29 octombrie 2014 privind o măsură luată de Germania, în conformitate cu articolul 7 din Directiva 89/686/CEE a Consiliului, de retragere de pe piață și de interzicere a introducerii pe piață a costumelor de protecție împotriva căldurii „Hitzeschutzanzug FW Typ 3” [notificată cu numărul C(2014) 7977]

80

 

 

RECOMANDĂRI

 

 

2014/761/UE

 

*

Recomandarea Comisiei din 29 octombrie 2014 privind aplicarea normelor pieței interne a energiei între statele membre ale UE și părțile contractante la Comunitatea Energiei

82

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top