EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:311:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 311, 31 oktober 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 311

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
31 oktober 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Meddelande om provisorisk tillämpning av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1159/2014 av den 30 oktober 2014 om genomförande av artikel 8a.1 i förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

2

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1160/2014 av den 30 oktober 2014 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 när det gäller förteckningen över länder och territorier ( 1 )

17

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1161/2014 av den 30 oktober 2014 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter ( 1 )

19

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1162/2014 av den 30 oktober 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

21

 

*

Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1163/2014 av den 22 oktober 2014 om tillsynsavgifter (ECB/2014/41)

23

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2014/101/EU av den 30 oktober 2014 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område ( 1 )

32

 

 

BESLUT

 

 

2014/749/EU

 

*

Europeiska rådets beslut av den 23 oktober 2014 om utnämning av Europeiska kommissionen

36

 

*

Rådets beslut 2014/750/Gusp av den 30 oktober 2014 om ändring av rådets beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

39

 

*

Rådets beslut 2014/751/Gusp av den 30 oktober 2014 om ändring av beslut 2010/573/Gusp om restriktiva åtgärder mot ledarna i regionen Transnistrien i Republiken Moldavien

54

 

 

2014/752/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 30 oktober 2014 om likvärdigheten mellan Japans regelverk för centrala motparter och kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

55

 

 

2014/753/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 30 oktober 2014 om likvärdigheten mellan Singapores regelverk för centrala motparter och kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

58

 

 

2014/754/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 30 oktober 2014 om likvärdigheten mellan Hongkongs regelverk för centrala motparter och kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

62

 

 

2014/755/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 30 oktober 2014 om likvärdigheten mellan Australiens regelverk för centrala motparter och kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

66

 

 

2014/756/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 29 oktober 2014 om begränsning av det godkännande av biocidprodukter som innehåller IPBC och propikonazol som anmälts av Tyskland i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG [delgivet med nr C(2014) 7909]  ( 1 )

69

 

 

2014/757/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 29 oktober 2014 om begränsning av godkännandet av en biocidprodukt som innehåller IPBC som anmälts av Tyskland i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG [delgivet med nr C(2014) 7914]  ( 1 )

72

 

 

2014/758/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 29 oktober 2014 om avvisande av det avslag på ansökan om godkännande för en biocidprodukt som anmälts av Tyskland i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG [delgivet med nr C(2014) 7915]  ( 1 )

75

 

 

2014/759/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 29 oktober 2014 om ändring av bilaga III till beslut 2007/777/EG vad gäller djurhälsovillkor avseende trikiner i förlagan till veterinärintyg för import till unionen av vissa köttprodukter som härrör från tamsvin [delgivet med nr C(2014) 7921]  ( 1 )

78

 

 

2014/760/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 29 oktober 2014 om en åtgärd som vidtagits av Tyskland enligt artikel 7 i rådets direktiv 89/686/EEG vad gäller återkallelse från marknaden och förbud mot utsläppande på marknaden av branddräkterna ”Hitzeschutzanzug FW Typ 3” [delgivet med nr C(2014) 7977]

80

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

2014/761/EU

 

*

Kommissionens rekommendation av den 29 oktober 2014 om tillämpningen av bestämmelser för den inre energimarknaden mellan EU:s medlemsstater och de avtalsslutande parterna i energigemenskapen

82

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top