EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:311:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 311, 31. října 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 311

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 57
31. října 2014


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Oznámení o prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé

1

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1159/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

2

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1160/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o seznam zemí a území ( 1 )

17

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1161/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě přizpůsobuje technickému pokroku ( 1 )

19

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1162/2014 ze dne 30. října 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

21

 

*

Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41)

23

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2014/101/EU ze dne 30. října 2014 o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky ( 1 )

32

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2014/749/EU

 

*

Rozhodnutí Evropské rady ze dne 23. října 2014 o jmenování Evropské komise

36

 

*

Rozhodnutí Rady 2014/750/SZBP ze dne 30. října 2014, kterým se mění rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

39

 

*

Rozhodnutí Rady 2014/751/SZBP ze dne 30. října 2014, kterým se mění rozhodnutí 2010/573/SZBP o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky

54

 

 

2014/752/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 30. října 2014 o rovnocennosti regulačního rámce Japonska pro ústřední protistrany s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů

55

 

 

2014/753/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 30. října 2014 o rovnocennosti regulačního rámce Singapuru pro ústřední protistrany s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů

58

 

 

2014/754/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 30. října 2014 o rovnocennosti regulačního rámce Hongkongu pro ústřední protistrany s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů

62

 

 

2014/755/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 30. října 2014 o rovnocennosti regulačního rámce Austrálie pro ústřední protistrany s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů

66

 

 

2014/756/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2014 o omezení povolení biocidních přípravků obsahujících IPBC a propikonazol oznámeném Německem v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (oznámeno pod číslem C(2014)7909)  ( 1 )

69

 

 

2014/757/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2014 o omezení povolení biocidního přípravku obsahujícího IPBC oznámeném Německem v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (oznámeno pod číslem C(2014) 7914)  ( 1 )

72

 

 

2014/758/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2014, kterým se zamítá odmítnutí povolení biocidního přípravku oznámené Německem v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (oznámeno pod číslem C(2014) 7915)  ( 1 )

75

 

 

2014/759/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2014, kterým se mění příloha III rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o veterinární požadavky týkající se trichinel ve vzoru veterinárního osvědčení pro dovoz určitých masných výrobků z domácích prasat do Unie (oznámeno pod číslem C(2014) 7921)  ( 1 )

78

 

 

2014/760/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2014 o opatření přijatém Německem v souladu s článkem 7 směrnice Rady 89/686/EHS, kterým se stahují z trhu oděvy na ochranu proti teplu „Hitzeschutzanzug FW Typ 3“ a zakazuje se jejich uvádění na trh (oznámeno pod číslem C(2014) 7977)

80

 

 

DOPORUČENÍ

 

 

2014/761/EU

 

*

Doporučení Komise ze dne 29. října 2014 o uplatňování pravidel vnitřního trhu s energií mezi členskými státy EU a smluvními stranami Energetického společenství

82

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top