EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:311:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 311, 31. oktoober 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 311

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
31. oktoober 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Teatis ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu ajutise kohaldamise kohta

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus nr 1159/2014, 30. oktoober 2014, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1

2

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1160/2014, 30. oktoober 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 998/2003 II lisa riikide ja territooriumide loetelu osas ( 1 )

17

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1161/2014, 30. oktoober 2014, millega kohandatakse tehnika arenguga nõukogu määrust (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta ( 1 )

19

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1162/2014, 30. oktoober 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

21

 

*

Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1163/2014, 22. oktoober 2014, järelevalvetasude kohta (EKP/2014/41)

23

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2014/101/EL, 30. oktoober 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik ( 1 )

32

 

 

OTSUSED

 

 

2014/749/EL

 

*

Euroopa Ülemkogu otsus, 23. oktoober 2014, Euroopa Komisjoni ametisse nimetamise kohta

36

 

*

Nõukogu otsus 2014/750/ÜVJP, 30. oktoober 2014, millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid

39

 

*

Nõukogu otsus 2014/751/ÜVJP, 30. oktoober 2014, millega muudetakse otsust 2010/573/ÜVJP Moldova Vabariigi Transnistria piirkonna juhtkonna vastu suunatud piiravate meetmete kohta

54

 

 

2014/752/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. oktoober 2014, keskseid vastaspooli käsitleva Jaapani õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta) nõuetega

55

 

 

2014/753/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. oktoober 2014, keskseid vastaspooli käsitleva Singapuri õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta) nõuetega

58

 

 

2014/754/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. oktoober 2014, keskseid vastaspooli käsitleva Hongkongi õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta) nõuetega

62

 

 

2014/755/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. oktoober 2014, keskseid vastaspooli käsitleva Austraalia õigusraamistiku samaväärsuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta) nõuetega

66

 

 

2014/756/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 29. oktoober 2014, milles käsitletakse IPBCd ja propikonasooli sisaldavate biotsiidide lubadega seotud piiranguid, millest Saksamaa on teatanud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/8/EÜ (teatavaks tehtud numbri C(2014) 7909 all)  ( 1 )

69

 

 

2014/757/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 29. oktoober 2014, milles käsitletakse teatava IPBCd sisaldava biotsiidi loa piiranguid, millest Saksamaa teatas vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/8/EÜ (teatavaks tehtud numbri C(2014) 7914 all)  ( 1 )

72

 

 

2014/758/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 29. oktoober 2014, millega lükatakse tagasi teatava biotsiidi loa keelamine, millest Saksamaa teatas vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/8/EÜ (teatavaks tehtud numbri C(2014) 7915 all)  ( 1 )

75

 

 

2014/759/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 29. oktoober 2014, millega muudetakse otsuse 2007/777/EÜ III lisa seoses keeritsusside (Trichinella) suhtes kehtestatud loomatervisenõuetega, mis on esitatud kodusigadest valmistatud teatavate lihatoodete liitu importimisel kasutatava veterinaarsertifikaadi näidises (teatavaks tehtud numbri C(2014) 7921 all)  ( 1 )

78

 

 

2014/760/EL

 

*

Komisjoni otsus, 29. oktoober 2014, nõukogu direktiivi 89/686/EMÜ artikli 7 alusel Saksamaa võetud meetme kohta, millega kõrvaldatakse turult kuumakindlad kaitseülikonnad „Hitzeschutzanzug FW Typ 3” ja keelustatakse nende turulelaskmine (teatavaks tehtud numbri C(2014) 7977 all)

80

 

 

SOOVITUSED

 

 

2014/761/EL

 

*

Komisjoni soovitus, 29. oktoober 2014, energia siseturu eeskirjade kohaldamise kohta ELi liikmesriikide ja energiaühenduse lepinguosaliste vahel

82

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top