EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:311:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 311, 31 oktober 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 311

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

57e jaargang
31 oktober 2014


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Kennisgeving betreffende de voorlopige toepassing van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

1

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1159/2014 van de Raad van 30 oktober 2014 tot uitvoering van artikel 8 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus

2

 

*

Verordening (EU) nr. 1160/2014 van de Commissie van 30 oktober 2014 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat de lijst van landen en gebieden betreft ( 1 )

17

 

*

Verordening (EU) nr. 1161/2014 van de Commissie van 30 oktober 2014 tot aanpassing aan de technische vooruitgang van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer ( 1 )

19

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1162/2014 van de Commissie van 30 oktober 2014 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

21

 

*

Verordening (EU) nr. 1163/2014 van de Europese Centrale Bank van 22 oktober 2014 betreffende een vergoeding voor toezicht (ECB/2014/41)

23

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2014/101/EU van de Commissie van 30 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid ( 1 )

32

 

 

BESLUITEN

 

 

2014/749/EU

 

*

Besluit van de Europese Raad van 23 oktober 2014 houdende benoeming van de Europese Commissie

36

 

*

Besluit 2014/750/GBVB van de Raad van 30 oktober 2014 tot wijziging van Besluit 2012/642/GBVB van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus

39

 

*

Besluit 2014/751/GBVB van de Raad van 30 oktober 2014 houdende wijziging van Besluit 2010/573/GBVB inzake beperkende maatregelen tegen de leiders van de regio Transnistrië van de Republiek Moldavië

54

 

 

2014/752/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 30 oktober 2014 betreffende de gelijkwaardigheid van het regelgevingskader van Japan voor centrale tegenpartijen met de voorwaarden van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters

55

 

 

2014/753/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 30 oktober 2014 betreffende de gelijkwaardigheid van het regelgevingskader van Singapore voor centrale tegenpartijen aan de voorwaarden van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters

58

 

 

2014/754/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 30 oktober 2014 betreffende de gelijkwaardigheid van het regelgevingskader van Hongkong voor centrale tegenpartijen met de voorwaarden van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters

62

 

 

2014/755/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 30 oktober 2014 betreffende de gelijkwaardigheid van het regelgevingskader van Australië voor centrale tegenpartijen aan de voorwaarden van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters

66

 

 

2014/756/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 29 oktober 2014 betreffende door Duitsland overeenkomstig Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad aangemelde beperkingen van de toelatingen voor het gebruik van IPBC en propiconazool bevattende biociden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 7909)  ( 1 )

69

 

 

2014/757/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 29 oktober 2014 betreffende door Duitsland overeenkomstig Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad gemelde beperkingen van de toelating voor een IPBC bevattend biocide (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 7914)  ( 1 )

72

 

 

2014/758/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 29 oktober 2014 tot afwijzing van de door Duitsland overeenkomstig Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad voorgestelde weigering een biocide toe te laten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 7915)  ( 1 )

75

 

 

2014/759/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 29 oktober 2014 tot wijziging van bijlage III bij Beschikking 2007/777/EG wat betreft de veterinairrechtelijke voorschriften voor Trichinella in het veterinair modelcertificaat voor de invoer in de Unie van bepaalde vleesproducten die afkomstig zijn van als landbouwhuisdier gehouden varkens (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 7921)  ( 1 )

78

 

 

2014/760/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 29 oktober 2014 betreffende de door Duitsland overeenkomstig artikel 7 van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad genomen maatregel om hittebeschermende kleding „Hitzeschutzanzug FW Typ 3” uit de handel te nemen en het op de markt brengen ervan te verbieden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 7977)

80

 

 

AANBEVELINGEN

 

 

2014/761/EU

 

*

Aanbeveling van de Commissie van 29 oktober 2014 betreffende de toepassing van de regels van de interne energiemarkt tussen de lidstaten van de EU en de verdragsluitende partijen bij de energiegemeenschap

82

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top