EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:311:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 311, 2014. gada 31. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 311

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 31. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Paziņojums par to, lai provizoriski piemērotu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses

1

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 1159/2014 (2014. gada 30. oktobris), ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju

2

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1160/2014 (2014. gada 30. oktobris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 998/2003 II pielikumu attiecībā uz valstu un teritoriju sarakstu ( 1 )

17

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1161/2014 (2014. gada 30. oktobris), ar kuru Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, pielāgo tehnikas attīstībai ( 1 )

19

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1162/2014 (2014. gada 30. oktobris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

21

 

*

Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1163/2014 (2014. gada 22. oktobris) par uzraudzības maksām (ECB/2014/41)

23

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2014/101/ES (2014. gada 30. oktobris), ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā ( 1 )

32

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/749/ES

 

*

Eiropadomes Lēmums (2014. gada 23. oktobris), ar ko ieceļ Eiropas Komisiju

36

 

*

Padomes Lēmums 2014/750/KĀDP (2014. gada 30. oktobris), ar ko groza Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju

39

 

*

Padomes Lēmums 2014/751/KĀDP (2014. gada 30. oktobris), ar ko groza Lēmumu 2010/573/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Moldovas Republikas Piedņestras apgabala vadību

54

 

 

2014/752/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 30. oktobris) par Japānas reglamentējošo noteikumu līdzvērtību attiecībā uz tām prasībām centrālajiem darījumu partneriem, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem

55

 

 

2014/753/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 30. oktobris) par Singapūras reglamentējošo noteikumu līdzvērtību tām prasībām attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem

58

 

 

2014/754/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 30. oktobris) par Honkongas reglamentējošo noteikumu līdzvērtību attiecībā uz tām prasībām centrālajiem darījumu partneriem, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem

62

 

 

2014/755/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 30. oktobris) par Austrālijas reglamentējošo noteikumu līdzvērtību tām prasībām attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem

66

 

 

2014/756/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 29. oktobris) par IPBC un propikonazolu saturošu biocīdu lietošanas atļauju ierobežojumiem, kurus Vācija ir paziņojusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 7909)  ( 1 )

69

 

 

2014/757/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 29. oktobris) par ierobežojumiem attiecībā uz IPBC saturošu biocīdu lietošanas atļauju, kurus Vācija ir paziņojusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 7914)  ( 1 )

72

 

 

2014/758/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 29. oktobris), ar ko noraida biocīdu lietošanas atļaujas atteikumu, par kuru Vācija ir paziņojusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 7915)  ( 1 )

75

 

 

2014/759/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 29. oktobris), ar ko attiecībā uz dzīvnieku veselības prasībām, kas attiecas uz Trichinella un ietvertas veterinārā sertifikāta paraugā, kurš paredzēts noteiktu no mājas cūkām iegūtu gaļas produktu importam Savienībā, groza Lēmuma 2007/777/EK III pielikumu (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 7921)  ( 1 )

78

 

 

2014/760/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2014. gada 29. oktobris) par pasākumu, ko Vācija veikusi saskaņā ar Padomes Direktīvas 89/686/EEK 7. pantu, lai izņemtu no tirgus un aizliegtu laist tirgū termiskās aizsardzības kostīmus Hitzeschutzazung FW Typ 3 (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 7977)

80

 

 

IETEIKUMI

 

 

2014/761/ES

 

*

Komisijas Ieteikums (2014. gada 29. oktobris) par to, kā piemērot iekšējā enerģijas tirgus noteikumus starp ES dalībvalstīm un Enerģētikas kopienas līgumslēdzējām pusēm

82

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top