EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:251:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 251, 31 juli 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 251

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

63e jaargang
31 juli 2020


Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

AANBEVELINGEN

 

Europese Centrale Bank

2020/C 251/01

Aanbeveling van de Europese Centrale Bank van 27 juli 2020 betreffende dividenduitkeringen tijdens de COVID‐19-pandemie en tot intrekking van Aanbeveling ECB/2020/19 (ECB/2020/35)

1


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2020/C 251/02

Kennisgeving aan de personen die zijn onderworpen aan de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2016/849 van de Raad, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2020/1136 van de Raad, en van Verordening (EU) 2017/1509 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1129 van de Raad, betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea

4

2020/C 251/03

Kennisgeving aan de betrokkenen die zijn onderworpen aan de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2016/849 van de Raad en Verordening (EU) 2017/1509 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea

6

2020/C 251/04

Kennisgeving aan de personen, groepen en entiteiten die geplaatst zijn op de lijst van personen, groepen en entiteiten bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van de Raad betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme, als geactualiseerd bij Besluit (GBVB) 2020/1132 van de Raad, en in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1128 van de Raad

7

2020/C 251/05

Kennisgeving aan de betrokkenen die geplaatst zijn op de lijst van personen, groepen en entiteiten bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van de Raad betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme, als geactualiseerd bij Besluit (GBVB) 2020/1132 van de Raad, en in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1128 van de Raad

8

2020/C 251/06

Kennisgeving aan de personen en entiteiten die zijn onderworpen aan de beperkende maatregelen in Besluit (GBVB) 2015/1333 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2020/1137 van de Raad, en in Verordening (EU) 2016/44 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1130 van de Raad, betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië

9

2020/C 251/07

Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2015/1333 van de Raad en van Verordening (EU) 2016/44 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië van toepassing zijn

10

2020/C 251/08

Kennisgeving aan de personen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2019/797 van de Raad, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2020/1127 van de Raad, en van Verordening (EU) 2019/796 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1125 van de Raad, betreffende beperkende maatregelen tegen cyberaanvallen die de Unie of haar lidstaten bedreigen

11

2020/C 251/09

Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2019/797 van de Raad en van Verordening (EU) 2019/796 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen cyberaanvallen die de Unie of haar lidstaten bedreigen, van toepassing zijn

12

2020/C 251/10

Kennisgeving aan de persoon die onderworpen is aan de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2016/1693 van de Raad, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2020/1126 van de Raad, en van Verordening (EU) 2016/1686 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1124 van de Raad, betreffende beperkende maatregelen tegen ISIS (Da'esh) en Al Qaida en daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten

13

2020/C 251/11

Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2016/1693 van de Raad en van Verordening (EU) 2016/1686 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen ISIS (Da'esh) en Al Qaida en daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten, van toepassing zijn

14

 

Europese Commissie

2020/C 251/12

Wisselkoersen van de euro — 30 juli 2020

15

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2020/C 251/13

Vrijstellingen van nationale bepalingen ter omzetting van Richtlijn(EU) 2015/849 (AMLD)voor aanbieders van kansspeldiensten Lijst van lidstaten die besloten hebben aanbieders van bepaalde kansspeldiensten vrij te stellen van nationale bepalingen tot omzetting van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. (Deze tekst annuleert en vervangt de tekst die is bekendgemaakt in PB C 170 van 18.5.2020, blz. 23 )

16

2020/C 251/14

Liquidatieprocedures Beslissing tot opening van een faillissementsprocedure ten aanzien van “Societatea CERTASIG — Societate de Asigurare și Reasigurare — SA” (Bekendmaking overeenkomstig artikel 14 van Richtlijn 2001/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van betreffende de sanering en de liquidatie van verzekeringsondernemingen (artikel 280 van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf))

19


 

V   Bekendmakingen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2020/C 251/15

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9899 — KKR/Koos Holding Coöperatief) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

20

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2020/C 251/16

Bekendmaking van een aanvraag tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van een productdossier overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

22


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

 

Top