EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:251:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 251, 2020 m. liepos 31 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 251

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

63 metai
2020m. liepos 31d.


Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REKOMENDACIJOS

 

Europos Centrinis Bankas

2020/C 251/01

2020 m. liepos 27 d. Europos Centrinio Banko rekomendacija, dėl dividendų paskirstymo COVID-19 pandemijos metu ir dėl Rekomendacijos ECB/2020/19 panaikinimo, (ECB/2020/35)

1


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2020/C 251/02

Pranešimas asmenims, kuriems taikomos Tarybos sprendime (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2020/1136, ir Tarybos reglamente (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/1129, numatytos ribojamosios priemonės

4

2020/C 251/03

Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos sprendime (BUSP) 2016/849 ir Tarybos reglamente (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

6

2020/C 251/04

Pranešimas į sąrašą įtrauktiems asmenims, grupėms ir subjektams, kuriems taikomi Tarybos bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu, su atnaujinimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2020/1132, 2, 3 ir 4 straipsniai ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/1128, 2 straipsnio 3 dalis

7

2020/C 251/05

Pranešimas duomenų subjektams, įtrauktiems į asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Tarybos bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu, su atnaujinimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2020/1132, 2, 3 ir 4 straipsniai ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/1128, 2 straipsnio 3 dalis, sąrašą

8

2020/C 251/06

Pranešimas asmenims ir subjektams, kuriems taikomos Tarybos sprendime (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo sprendimu (BUSP) 2020/1137, ir Tarybos reglamente (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/1130, numatytos ribojamosios priemonės

9

2020/C 251/07

Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos sprendime (BUSP) 2015/1333 ir Tarybos reglamente (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

10

2020/C 251/08

Pranešimas asmenims, kuriems taikomos Tarybos sprendime (BUSP) 2019/797 dėl ribojamųjų priemonių, skirtų kovai su Sąjungai ar jos valstybėms narėms gresiančiais kibernetiniais išpuoliais, su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2020/1127, ir Tarybos reglamente (ES) 2019/796 dėl ribojamųjų priemonių, skirtų kovai su kibernetiniais išpuoliais, keliančiais grėsmę Sąjungai arba jos valstybėms narėms, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/1125, numatytos ribojamosios priemonės

11

2020/C 251/09

Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos sprendime (BUSP) 2019/797 dėl ribojamųjų priemonių, skirtų kovai su Sąjungai ar jos valstybėms narėms gresiančiais kibernetiniais išpuoliais, ir Tarybos reglamente (ES) 2019/796 dėl ribojamųjų priemonių, skirtų kovai su kibernetiniais išpuoliais, keliančiais grėsmę Sąjungai arba jos valstybėms narėms

12

2020/C 251/10

Pranešimas asmeniui, kuriam taikomos Tarybos sprendime (BUSP) 2016/1693 su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2020/1126, ir Tarybos reglamente (ES) 2016/1686, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/1124, dėl ribojamųjų priemonių ISIL („Da’esh“) ir „Al-Qaida“ ir su jomis susijusiems asmenims, grupėms, susivienijimams ir subjektams, numatytos ribojamosios priemonės

13

2020/C 251/11

Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos Tarybos sprendime (BUSP) 2016/1693 ir Tarybos reglamente (ES) 2016/1686 dėl ribojamųjų priemonių ISIL („Da’esh“) ir „Al-Qaida“ ir su jomis susijusiems asmenims, grupėms, susivienijimams ir subjektams numatytos ribojamosios priemonės

14

 

Europos Komisija

2020/C 251/12

2020 m. liepos 30 d. Euro kursas

15

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2020/C 251/13

lošimo paslaugų teikėjams taikomos nacionalinės išimtys, pagal kurias jiems netaikomos nuostatos, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama direktyva (es) 2015/849 (kovos su pinigų plovimu direktyva), Sąrašas valstybių narių, nusprendusių tam tikrų lošimo paslaugų teikėjams netaikyti nuostatų, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, (Šiuo tekstu panaikinamas ir pakeičiamas tekstas, paskelbtas OL C 170, 2020 5 18, p. 23 )

16

2020/C 251/14

Likvidavimo procedūra, Sprendimas pradėti „Societatea CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare – S.A.“ bankroto procedūrą, (Paskelbta pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/17/EB dėl draudimo įmonių reorganizavimo ir likvidavimo 14 straipsnį (Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo 280 straipsnį))

19


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2020/C 251/15

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją, (Byla M.9899 – KKR / Koos Holding Cooperatief), Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

20

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2020/C 251/16

Produkto specifikacijos reikšmingo pakeitimo patvirtinimo paraiškos paskelbimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 50 straipsnio 2 dalies a punktą

22


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 

Top