EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:251:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 251, 31 juli 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 251

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

63 årgången
31 juli 2020


Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

REKOMMENDATIONER

 

Europeiska centralbanken

2020/C 251/01

Europeiska centralbankens rekommendation av den 27 juli 2020 om utdelningar under covid-19-pandemin och om upphävande av rekommendation ECB/2020/19 (ECB/2020/35)

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2020/C 251/02

Meddelande till de personer som är föremål för de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut (Gusp) 2016/849, ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2020/1136, och i rådets förordning (EU) 2017/1509, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2020/1129 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

4

2020/C 251/03

Meddelande till registrerade som omfattas av restriktiva åtgärder enligt rådets beslut (Gusp) 2016/849 och rådets förordning (EU) 2017/1509 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

6

2020/C 251/04

Meddelande till personer, grupper och enheter som är uppförda på förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i rådets gemensamma ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism, uppdaterad genom rådets beslut (Gusp) 2020/1132, och av artikel 2.3 i rådets förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2020/1128

7

2020/C 251/05

Meddelande till registrerade som är uppförda på förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i rådets gemensamma ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism, uppdaterad genom rådets beslut (Gusp) 2020/1132, och av artikel 2.3 i rådets förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2020/1128

8

2020/C 251/06

Meddelande till de personer och enheter som omfattas av de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut (Gusp) 2015/1333, genomfört genom rådets genomförandebeslut (Gusp) 2020/1137 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen, och i rådets förordning (EU) 2016/44, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2020/1130 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

9

2020/C 251/07

Meddelande till registrerade som omfattas av restriktiva åtgärder enligt rådets beslut (Gusp) 2015/1333 och rådets förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

10

2020/C 251/08

Meddelande till de personer som omfattas av de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut (Gusp) 2019/797, ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2020/1127, och i rådets förordning (EU) 2019/796, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2020/1125 om restriktiva åtgärder mot cyberattacker som hotar unionen eller dess medlemsstater

11

2020/C 251/09

Meddelande till de registrerade som är föremål för restriktiva åtgärder enligt rådets beslut (Gusp) 2019/797 och rådets förordning (EU) 2019/796 om restriktiva åtgärder mot cyberattacker som hotar unionen eller dess medlemsstater

12

2020/C 251/10

Meddelande till den person som är föremål för restriktiva åtgärder enligt rådets beslut (Gusp) 2016/1693, ändrat genom rådets beslut (Gusp) 2020/1126, och rådets förordning (EU) 2016/1686, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2020/1124 om restriktiva åtgärder mot Isil (Daish) och al-Qaida samt personer, grupper, företag och enheter som har samröre med dem

13

2020/C 251/11

Meddelande till de registrerade som är föremål för restriktiva åtgärder enligt rådets beslut (Gusp) 2016/1693 och rådets förordning (EU) 2016/1686 om införande av ytterligare restriktiva åtgärder mot Isil (Daish) och al-Qaida samt personer, grupper, företag eller enheter som har samröre med dem

14

 

Europeiska kommissionen

2020/C 251/12

Eurons växelkurs — 30 juli 2020

15

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2020/C 251/13

MEDLEMSSTATERNAS UNDANTAG FÖR TILLHANDAHÅLLARE AV SPELTJÄNSTER FRÅN NATIONELLA BESTÄMMELSER SOM INFÖRLIVAR DIREKTIV (EU) 2015/849 (PENNINGTVÄTTSDIREKTIVET) Förteckning över medlemsstater som har beslutat att undanta tillhandahållare av vissa speltjänster från nationella bestämmelser som införlivar Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (Denna text upphäver och ersätter den text som offentliggjordes i EUT C 170, 18.5.2020, s. 23 )

16

2020/C 251/14

Likvidationsförfarande Beslut om att inleda ett konkursförfarande avseende ”Societatea CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare – S.A.” (Offentliggörande i enlighet med artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/17/EG om rekonstruktion och likvidation av försäkringsföretag (artikel 280 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet))

19


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2020/C 251/15

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9899 – KKR/Koos Holding Cooperatief) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

20

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2020/C 251/16

Offentliggörande av en ansökan om godkännande av en ändring, som inte är en mindre ändring, av en produktspecifikation i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

22


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 

Top