EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:251:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 251, 31. juuli 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 251

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

63. aastakäik
31. juuli 2020


Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

SOOVITUSED

 

Euroopa Keskpank

2020/C 251/01

Euroopa Keskpanga soovitus, 27. juuli 2020, dividendide jaotamise kohta COVID-19 pandeemia ajal ja soovituse EKP/2020/19 kehtetuks tunnistamise kohta (EKP/2020/35)

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Nõukogu

2020/C 251/02

Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses (ÜVJP) 2016/849, mida on muudetud nõukogu otsusega (ÜVJP) 2020/1136, ja nõukogu määruses (EL) 2017/1509, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2020/1129 Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta

4

2020/C 251/03

Teatis andmesubjektidele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses (ÜVJP) 2016/849 ja nõukogu määruses (EL) 2017/1509, mis käsitlevad Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

6

2020/C 251/04

Teatis loetellu kantud isikutele, rühmitustele ja üksustele, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta, mida on ajakohastatud nõukogu otsusega (ÜVJP) 2020/1132) artikleid 2, 3 ja 4 ning nõukogu määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2020/1128) artikli 2 lõiget 3

7

2020/C 251/05

Teatis andmesubjektidele, kes on kantud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu 27. detsembri 2001. aasta ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta, mida on ajakohastatud nõukogu otsusega (ÜVJP) 2020/1132) artikleid 2, 3 ja 4 ning nõukogu 27. detsembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2020/1128) artikli 2 lõiget 3

8

2020/C 251/06

Teatis isikutele ja üksustele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses (ÜVJP) 2015/1333 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas), mida rakendatakse nõukogu rakendusotsusega (ÜVJP) 2020/1137, ja nõukogu määruses (EL) 2016/44 (mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Liibüas), mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2020/1130

9

2020/C 251/07

Teatis andmesubjektidele, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu otsuses (ÜVJP) 2015/1333 ja nõukogu määruses (EL) 2016/44 sätestatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Liibüas

10

2020/C 251/08

Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud liitu või selle liikmesriike ähvardavate küberrünnete takistamiseks kehtestatud piiravaid meetmeid käsitlevas nõukogu otsuses (ÜVJP) 2019/797, mida on muudetud nõukogu otsusega (ÜVJP) 2020/1127, ja nõukogu määruses (EL) 2019/796, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2020/1125

11

2020/C 251/09

Teatis andmesubjektidele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud liitu või selle liikmesriike ähvardavate küberrünnete takistamiseks kehtestatud piiravaid meetmeid käsitlevas nõukogu otsuses (ÜVJP) 2019/797 ja nõukogu määruses (EL) 2019/796

12

2020/C 251/10

Teatis isikule, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud ISILi (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid käsitlevas nõukogu otsuses (ÜVJP) 2016/1693, mida on muudetud nõukogu otsusega (ÜVJP) 2020/1126, ning nõukogu määruses (EL) 2016/1686, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2020/1124,

13

2020/C 251/11

Teatis andmesubjektidele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud ISILi (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid käsitlevas nõukogu otsuses (ÜVJP) 2016/1693 ning nõukogu määruses (EL) 2016/1686

14

 

Euroopa Komisjon

2020/C 251/12

Euro vahetuskurss — 30. juuli 2020

15

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2020/C 251/13

HASARTMÄNGUTEENUSTE OSUTAJATELE TEHTAVAD RIIKLIKUD ERANDID SISERIIKLIKEST SÄTETEST, MILLEGA VÕETAKSE ÜLE DIREKTIIV (EL) 2015/849 (RAHAPESUVASTANE DIREKTIIV) Nende liikmesriikide loetelu, kes on otsustanud vabastada teatavate hasartmänguteenuste osutajad selliste siseriiklike õigusnormide kohaldamisest, millega võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist (Käesoleva tekstiga tühistatakse ja asendatakse tekst, mis avaldati ELTs C 170, 18.5.2020, lk 23 )

16

2020/C 251/14

Likvideerimismenetlused Otsus algatada pankrotimenetlus äriühingu Societatea CERTASIG - Societate de Asigurare și Reasigurare - S.A. suhtes. (Avaldatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/17/EÜ (kindlustusseltside saneerimise ja likvideerimise kohta) artiklile 14 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ (kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta) artikkel 280))

19


 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2020/C 251/15

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.9899 – KKR / Koos Holding Coöperatief) Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

20

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2020/C 251/16

Tootespetsifikaadi olulise muudatuse heakskiitmise taotluse avaldamine vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punktile a

22


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top