EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:251:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 251, 31. juli 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 251

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

63. årgang
31. juli 2020


Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

HENSTILLINGER

 

Den Europæiske Centralbank

2020/C 251/01

Den Europæiske Centralbanks henstilling af 27. juli 2020 om udlodning af udbytte under covid-19-pandemien og om ophævelse af henstilling ECB/2020/19 (ECB/2020/35)

1


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Rådet

2020/C 251/02

Bekendtgørelse til de personer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse (FUSP) 2016/849 som ændret ved afgørelse (FUSP) 2020/1136 og i Rådets forordning (EU) 2017/1509 som gennemført ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1129 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

4

2020/C 251/03

Bekendtgørelse til de registrerede, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse (FUSP) 2016/849 og Rådets forordning (EU) 2017/1509 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

6

2020/C 251/04

Bekendtgørelse til de personer, grupper og enheder på listen, der er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i Rådets fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme som ajourført ved Rådets afgørelse (FUSP) 2020/1132 og af artikel 2, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme som gennemført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2020/1128

7

2020/C 251/05

Bekendtgørelse til de registrerede på listen over personer, grupper og enheder, der er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i Rådets fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme som ajourført ved Rådets afgørelse (FUSP) 2020/1132 og artikel 2, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme som gennemført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2020/1128

8

2020/C 251/06

Bekendtgørelse til de personer og enheder, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1333 som gennemført ved Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2020/1137 og i Rådets forordning (EU) 2016/44 som gennemført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2020/1130 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

9

2020/C 251/07

Bekendtgørelse til de registrerede, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse (FUSP) 2015/1333 og Rådets forordning (EU) 2016/44 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

10

2020/C 251/08

Bekendtgørelse til de personer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse (FUSP) 2019/797 som ændret ved afgørelse (FUSP) 2020/1127 og i Rådets forordning (EU) 2019/796 som gennemført ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1125 om restriktive foranstaltninger til bekæmpelse af cyberangreb, der truer Unionen eller dens medlemsstater

11

2020/C 251/09

Bekendtgørelse til de registrerede, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse (FUSP) 2019/797 og i Rådets forordning (EU) 2019/796 om restriktive foranstaltninger til bekæmpelse af cyberangreb, der truer Unionen eller dens medlemsstater

12

2020/C 251/10

Bekendtgørelse til den person, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse (FUSP) 2016/1693 som ændret ved afgørelse (FUSP) 2020/1126 og i Rådets forordning (EU) 2016/1686 som gennemført ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1124 om restriktive foranstaltninger over for ISIL (Da'esh) og al-Qaeda samt personer, grupper, virksomheder og enheder, der er knyttet til dem

13

2020/C 251/11

Bekendtgørelse til den person, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse (FUSP) 2016/1693 og i Rådets forordning (EU) 2016/1686 om restriktive foranstaltninger over for ISIL (Da'esh) og al-Qaeda samt personer, grupper, virksomheder og enheder, der er knyttet til dem

14

 

Europa-Kommissionen

2020/C 251/12

Euroens vekselkurs — 30. juli 2020

15

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2020/C 251/13

Undtagelse fra de nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv (EU) 2015/849 (AMLD) for udbydere af spiltjenester Liste over medlemsstater, der har besluttet at undtage udbydere af visse spiltjenester fra nationale bestemmelser til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme ( EUT C 170 af 18.5.2020 )

16

2020/C 251/14

Likvidationsprocedurer Afgørelse om at indlede en konkursbehandling for »Societatea CERTASIG — Societate de Asigurare și Reasigurare — S.A.« (Offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/17/EF om sanering og likvidation af forsikringsselskaber (artikel 280 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed))

19


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2020/C 251/15

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.9899 — KKR/Koos Holding Coöperatief) Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

20

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2020/C 251/16

Offentliggørelse af en ansøgning om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen i henhold til artikel 50, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

22


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 

Top