EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:251:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 251, 31 iulie 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 251

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 63
31 iulie 2020


Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

RECOMANDĂRI

 

Banca Centrală Europeană

2020/C 251/01

Recomandarea Băncii Centrale Europene din 27 iulie 2020 privind distribuirea de dividende pe durata pandemiei de COVID-19 și de abrogare a Recomandării BCE/2020/19 (BCE/2020/35)

1


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Consiliu

2020/C 251/02

Aviz în atenția persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2016/849 a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2020/1136a Consiliului, și în Regulamentul (UE) 2017/1509 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1129 al Consiliului, privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

4

2020/C 251/03

Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2016/849 a Consiliului și în Regulamentul (UE) 2017/1509 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

6

2020/C 251/04

Aviz în atenția persoanelor, grupurilor și entităților incluse pe listă cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului, astfel cum a fost actualizată prin Decizia (PESC) 2020/1132 a Consiliului, și articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului, astfel cum a fost pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1128 al Consiliului

7

2020/C 251/05

Aviz în atenția persoanelor vizate incluse pe lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului, astfel cum a fost actualizată prin Decizia (PESC) 2020/1132 a Consiliului, și articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1128 al Consiliului

8

2020/C 251/06

Aviz în atenția persoanelor și a entităților cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2015/1333 a Consiliului, astfel cum este pusă în aplicare prin Decizia de punere în aplicare (PESC) 2020/1137 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) 2016/44 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1130 al Consiliului, privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

9

2020/C 251/07

Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2015/1333 a Consiliului și în Regulamentul (UE) 2016/44 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

10

2020/C 251/08

Aviz în atenția persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2019/797 a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2020/1127 a Consiliului, și în Regulamentul 2019/796 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1125 al Consiliului, privind măsuri restrictive împotriva atacurilor cibernetice care reprezintă o amenințare la adresa Uniunii sau a statelor sale membre

11

2020/C 251/09

Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2019/797și în Regulamentul (UE) 2019/796 al Consiliuluiprivind măsuri restrictive împotriva atacurilor cibernetice care reprezintă o amenințare la adresa Uniunii sau a statelor sale membre

12

2020/C 251/10

Aviz în atenția persoanei căreia i se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2016/1693 a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2020/1126 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) 2016/1686 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1124 al Consiliului, privind măsuri restrictive împotriva ISIL (Da’esh) și Al-Qaida și a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate cu acestea

13

2020/C 251/11

Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2016/1693 a Consiliului și în Regulamentul (UE) 2016/1686 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva ISIL (Da’esh) și Al-Qaida și a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate cu acestea

14

 

Comisia Europeană

2020/C 251/12

Rata de schimb a monedei euro — 30 iulie 2020

15

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2020/C 251/13

Exceptările naționale pentru furnizorii de servicii de jocuri de noroc de la dispozițiile naționale de transpunere a Directivei(UE) 2015/849 (DCSB) Lista statelor membre care au decis să excepteze furnizorii anumitor servicii de jocuri de noroc de la dispozițiile naționale de transpunere a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului ( JO C 170, 18.5.2020 )

16

2020/C 251/14

Procedurile de lichidare Decizie de deschidere a procedurilor de faliment pentru „Societatea CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare – S.A.” [Publicare realizată în conformitate cu articolul 14 din Directiva 2001/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din privind reorganizarea și lichidarea întreprinderilor de asigurare (articolul 280 din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare)]

19


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2020/C 251/15

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9899 – KKR/Koos Holding Coöperatief) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate ( 1 )

20

 

ALTE ACTE

 

Comisia Europeană

2020/C 251/16

Publicarea unei cereri de aprobare a unei modificări care nu este minoră a unui caiet de sarcini, în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității aplicabile produselor agricole și alimentare

22


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

 

Top