EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:251:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 251, 2020. gada 31. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 251

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

63. gadagājums
2020. gada 31. jūlijs


Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

IETEIKUMI

 

Eiropas Centrālā banka

2020/C 251/01

Eiropas Centrālās bankas Ieteikums (2020. gada 27. jūlijs) par dividenžu sadali Covid-19 pandēmijas laikā un Ieteikuma ECB/2020/19 atcelšanu (ECB/2020/35)

1


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2020/C 251/02

Paziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā (KĀDP) 2016/849, kurš grozīts ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2020/1136, un Padomes Regulā (ES) 2017/1509, ko īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2020/1129, par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

4

2020/C 251/03

Paziņojums to datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošus pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā (KĀDP) 2016/849 un Padomes Regulā (ES) 2017/1509 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

6

2020/C 251/04

Paziņojums tādu personu, grupu un organizāciju uzmanībai, kuras ir iekļautas sarakstā un kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Padomes Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu, kas atjaunināta ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2020/1132, un 2. panta 3. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2020/1128

7

2020/C 251/05

Paziņojums tādu datu subjektu ievērībai, kas ir iekļauti tādu personu, grupu un organizāciju sarakstā, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Padomes Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu, kas atjaunināta ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2020/1132, un 2. panta 3. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2020/1128

8

2020/C 251/06

Paziņojums to personu un vienību ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā (KĀDP) 2015/1333, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas lēmumu (KĀDP) 2020/1137, un Padomes Regulā (ES) 2016/44, ko īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2020/1130, par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

9

2020/C 251/07

Paziņojums to datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā (KĀDP) 2015/1333 un Padomes Regulā (ES) 2016/44 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

10

2020/C 251/08

Paziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā (KĀDP) 2019/797, kurš grozīts ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2020/1127, un Padomes Regulā (ES) 2019/796, ko īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2020/1125, par ierobežojošiem pasākumiem pret kiberuzbrukumiem, kuri apdraud Savienību vai tās dalībvalstis

11

2020/C 251/09

Paziņojums to datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā (KĀDP) 2019/797 un Padomes Regulā (ES) 2019/796 par ierobežojošiem pasākumiem pret kiberuzbrukumiem, kuri apdraud Savienību vai tās dalībvalstis

12

2020/C 251/10

Paziņojums tās personas ievērībai, kurai piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā (KĀDP) 2016/1693, kurš grozīts ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2020/1126, un Padomes Regulā (ES) 2016/1686, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2020/1124, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret ISIL (Da’esh) un Al-Qaida un ar tām saistītām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām

13

2020/C 251/11

Paziņojums to datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā (KĀDP) 2016/1693 un Padomes Regulā (ES) 2016/1686, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret ISIL (Da’esh) un Al-Qaida un ar tām saistītām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām

14

 

Eiropas Komisija

2020/C 251/12

Euro maiņas kurss — 2020. gada 30. jūlijs

15

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2020/C 251/13

Valsts atbrīvojumi azartspēļu pakalpojumu sniedzējiem no valsts NOTEIKUMIEM, ar kuriem transponē Direktīvu (ES) 2015/849 (Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīva) Saraksts ar dalībvalstīm, kuras ir nolēmušas konkrētu azartspēļu pakalpojumu sniedzējus atbrīvot no valsts noteikumiem, ar kuriem transponē Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai (Ar šo tekstu atceļ un aizstāj tekstu, kas publicēts OV C 170, 18.5.2020., 23. lpp. )

16

2020/C 251/14

Likvidācijas procedūras Lēmums sākt bankrota procedūras attiecībā uz Societatea CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare – S.A. (Publicēts saskaņā ar 14. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/17/EK par apdrošināšanas sabiedrību sanāciju un darbības izbeigšanu (280. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā))

19


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2020/C 251/15

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9899 – KKR / Koos Holding Coöperatief) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

20

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2020/C 251/16

Apstiprināšanas pieteikuma publikācija attiecībā uz produkta specifikācijas grozījumu, kas nav maznozīmīgs, saskaņā ar 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

22


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top