EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:251:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 251, 31 lipca 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 251

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 63
31 lipca 2020


Spis treści

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i Opinie

 

ZALECENIA

 

Europejski Bank Centralny

2020/C 251/01

Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend w czasie pandemii COVID-19 oraz uchylające zalecenie EBC/2020/19 (EBC/2020/35)

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2020/C 251/02

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2016/849, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2020/1136, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2017/1509, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2020/1129, w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

4

2020/C 251/03

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów danych mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2016/849 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2017/1509, w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

6

2020/C 251/04

Ogłoszenie skierowane do osób, grup i podmiotów umieszczonych na liście objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska Rady 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu, zaktualizowanego decyzją Rady (WPZiB) 2020/1132, i art. 2 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu, wykonywanego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2020/1128

7

2020/C 251/05

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych umieszczonych na liście osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska Rady 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu, zaktualizowanego decyzją Rady (WPZiB) 2020/1132, i art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu, wykonywanego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2020/1128

8

2020/C 251/06

Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2015/1333, wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2020/1137, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2016/44, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2020/1130, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

9

2020/C 251/07

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2015/1333 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

10

2020/C 251/08

Ogłoszenie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2019/797, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2020/1127, i w rozporządzeniu Rady 2019/796, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2020/1125, w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim

11

2020/C 251/09

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2019/797 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2019/796 w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim

12

2020/C 251/10

Ogłoszenie skierowane do osoby, do której mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2016/1693 zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2020/1126 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2016/1686 wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2020/1124 dotyczących środków ograniczających przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym

13

2020/C 251/11

Zawiadomienie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2016/1693 i rozporządzeniu Rady (UE) 2016/1686, które to akty dotyczą środków ograniczających przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym

14

 

Komisja Europejska

2020/C 251/12

Kursy walutowe euro — 30 lipca 2020 r.

15

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2020/C 251/13

Krajowe zwolnienia podmiotów świadczących usługi w zakresie gier hazardowych z przepisów krajowych transponujących dyrektywę(UE) 2015/849 (dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy) Wykaz państw członkowskich, które podjęły decyzję o zwolnieniu podmiotów świadczących niektóre usługi w zakresie gier hazardowych z przepisów krajowych transponujących dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ( Dz.U. C 170 z 18.5.2020 )

16

2020/C 251/14

Postępowanie likwidacyjne Decyzja o wszczęciu postępowania upadłościowego wobec „Societatea CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare – S.A.” (Publikacja zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń (art. 280 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej))

19


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2020/C 251/15

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9899 – KKR/Koos Holding Coöperatief) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

20

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2020/C 251/16

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, która nie jest zmianą nieznaczną, zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

22


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top