EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:251:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 251, 31. heinäkuuta 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 251

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

63. vuosikerta
31. heinäkuu 2020


Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

SUOSITUKSET

 

Euroopan keskuspankki

2020/C 251/01

Euroopan keskuspankin suositus, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2020, osingonjaosta covid-19-pandemian aikana ja suosituksen EKP/2020/19 kumoamisesta (EKP/2020/35)

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2020/C 251/02

Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä (YUTP) 2016/849, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä (YUTP) 2020/1136, ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1509, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1129, säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

4

2020/C 251/03

Ilmoitus tietyille henkilöille, joihin sovelletaan Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä (YUTP) 2016/849 ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1509 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

6

2020/C 251/04

Ilmoitus henkilöille, ryhmille ja yhteisöille, jotka on mainittu niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa, joihin sovelletaan erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi neuvoston yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa, sellaisena kuin se on saatettu ajan tasalle neuvoston päätöksellä (YUTP) 2020/1132, ja tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohtaa, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1128

7

2020/C 251/05

Ilmoitus rekisteröidyille, jotka on mainittu niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa, joihin sovelletaan erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi 27. joulukuuta 2001 hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa, sellaisena kuin se on saatettu ajan tasalle neuvoston päätöksellä (YUTP) 2020/1132, ja tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi 27. joulukuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohtaa, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1128,

8

2020/C 251/06

Ilmoitus henkilöille ja yhteisöille, joihin sovelletaan Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä (YUTP) 2015/1333, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2020/1137, ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/44, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1130, säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

9

2020/C 251/07

Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä (YUTP) 2015/1333 ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/44 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

10

2020/C 251/08

Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan unionia tai sen jäsenvaltioita uhkaavien kyberhyökkäysten vastaisista rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä (YUTP) 2019/797, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä (YUTP) 2020/1127, ja neuvoston asetuksessa 2019/796 sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1125, säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

11

2020/C 251/09

Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan unionia tai sen jäsenvaltioita uhkaavien kyberhyökkäysten vastaisista rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä (YUTP) 2019/797 ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/796 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

12

2020/C 251/10

Ilmoitus henkilölle, johon sovelletaan ISILiin (Daesh) ja al-Qaidaan sekä niitä lähellä oleviin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä (YUTP) 2016/1693, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä (YUTP) 2020/1126, ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/1686, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1124, säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

13

2020/C 251/11

Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan ISILiin (Daesh) ja al-Qaidaan sekä niitä lähellä oleviin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä (YUTP) 2016/1693 ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/1686 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

14

 

Euroopan komissio

2020/C 251/12

Euron kurssi — 30. heinäkuuta 2020

15

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2020/C 251/13

Rahapelipalvelujen tarjoajille myönnettävät kansalliset poikkeukset direktiivin (EU) 2015/849 (rahanpesunvastainen direktiivi) kansallisista täytäntöönpanosäännöksistä Luettelo jäsenvaltioista, jotka ovat päättäneet vapauttaa tiettyjen rahapelipalvelujen tarjoajat rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 kansallisista täytäntöönpanosäännöksistä (Tämä teksti kumoaa ja korvaa tekstin, joka julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 170, 18.5.2020, s. 23 )

16

2020/C 251/14

Likvidaatiomenettelyt Päätös yritystä ”Societatea CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare – S.A.” koskevan konkurssimenettelyn aloittamisesta (Ilmoituksen julkaiseminen vakuutusyritysten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/17/EY 14 artiklan nojalla (vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY 280 artikla))

19


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2020/C 251/15

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9899 – KKR / Koos Holding Cooperatief) Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

20

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2020/C 251/16

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukainen tuote-eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymistä koskevan hakemuksen julkaiseminen

22


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 

Top