EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:251:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 251, 31 ta' Lulju 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 251

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 63
31 ta' Lulju 2020


Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET

 

Il-Bank Ċentrali Ewropew

2020/C 251/01

Rakkomandazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-27 ta’ Lulju 2020 dwar id-distribuzzjoni ta’ dividendi waqt il-pandemija tal-COVID-19 u li tħassar ir-Rakkomandazzjoni BĊE/2020/19 (BĊE/2020/35)

1


 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

il–Kunsill

2020/C 251/02

Avviż għall-attenzjoni tal-persuni soġġetti għall-miżuri restrittivi previsti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2016/849, kif emendati bid-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2020/1136, u fir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1509, kif implimentati bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2020/1129 dwar miżuri restrittivi kontra

4

2020/C 251/03

Avviż għall-attenzjoni tas-suġġetti tad-data li għalihom japplikaw il-miżuri restrittivi previsti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2016/849 u fir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 2017/1509 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea

6

2020/C 251/04

Avviż għall-attenzjoni tal-persuni, gruppi u entitajiet inklużi fil-lista’ soġġetti għall-Artikoli 2, 3 u 4 tal-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2001/931/PESK dwar l-applikazzjoni ta’ miżuri speċifiki fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, kif aġġornata bid-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2020/1132, u għall-Artikolu 2(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2580/2001 dwar miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet bil-għan li jiġi miġġieled it-terroriżmu, kif implimentat bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2020/1128

7

2020/C 251/05

Avviż għall-attenzjoni tas-suġġetti tad-data inklużi fil-lista' ta' persuni, gruppi u entitajiet soġġetti għall-Artikoli 2, 3 u 4 tal-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2001/931/PESK dwar l-applikazzjoni ta' miżuri speċifiki fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, kif aġġornata bid-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2020/1132, u għall-Artikolu 2(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2580/2001 dwar miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet bil-għan li jiġi miġġieled it-terroriżmu, kif implimentat bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2020/1128

8

2020/C 251/06

Avviż għall-attenzjoni tal-persuni u l-entitajiet soġġetti għall-miżuri restrittivi previsti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/1333, kif implimentata bid-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (PESK) 2020/1137, u fir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2016/44, kif implimentat bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2020/1130, dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja

9

2020/C 251/07

Avviż għall-attenzjoni tas-suġġetti tad-data li għalihom japplikaw il-miżuri restrittivi previsti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2015/1333 u fir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2016/44 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja

10

2020/C 251/08

Avviż għall-attenzjoni tal-persuni soġġetti għall-miżuri restrittivi previsti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2019/797, kif emendata mid-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2020/1127, u fir-Regolament tal-Kunsill 2019/796, kif implimentat mir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2020/1125 dwar miżuri restrittivi kontra attakki ċibernetiċi li jheddu lill-Unjoni jew l-Istati Membri tagħha

11

2020/C 251/09

Avviż għall-attenzjoni tas-suġġetti tad-data li għalihom japplikaw il-miżuri restrittivi previsti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2019/797 u fir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2019/796 dwar miżuri restrittivi kontra attakki ċibernetiċi li jheddu lill-Unjoni jew l-Istati Membri tagħha

12

2020/C 251/10

Avviż għall-attenzjoni tal-persuna soġġetta għall-miżuri restrittivi previsti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2016/1693, kif emendata bid-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2020/1126,u r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2016/1686, kif implimentat bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2020/1124 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ISIL (Da’esh) u Al-Qaida, u persuni, gruppi, impriżi u entitajiet assoċjati magħhom

13

2020/C 251/11

Avviż għall-attenzjoni tas-suġġetti tad-data li għalihom japplikaw il-miżuri restrittivi previsti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2016/1693 u fir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2016/1686 dwar miżuri restrittivi kontra ISIL (Da’esh) u Al-Qaida u persuni, gruppi, impriżi u entitajiet assoċjati magħhom

14

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2020/C 251/12

Rata tal-kambju tal-euro — It-30 ta' Lulju 2020

15

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

2020/C 251/13

Eżenzjonijiet nazzjonali għall-fornituri ta’ servizzi tal-logħob tal-azzard mid-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu d-Direttiva (UE) 2015/849 (AMLD) Lista tal-Istati Membri li ddeċidew li jeżentaw lil fornituri ta’ ċerti servizzi tal-logħob tal-azzard minn dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrasponu d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu (Dan it-test jikkanċella u jissostitwixxi t-test ippubblikat f’Il- ĠU C 170, 18.5.2020, p. 23 )

16

2020/C 251/14

Proċeduri ta’ likwidazzjoni Id-Deċiżjoni li jinfetħu proċedimenti ta’ falliment għal “Societatea Certasig — Societate de Asigurtare și Reasiguras — S.A.” (Pubblikazzjoni skont l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2001/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq ir-riorganizzazzjoni u l-istralċ ta’ impriżi tal-assigurazzjoni (L-Artikolu 280 tad-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni))

19


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2020/C 251/15

Notifika minn qabel ta’ konċentrazzjoni (Kawża M.9899 — KKR/Koos Holding Cooperatief) Każ li jista’ jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata ( 1 )

20

 

ATTI OĦRAJN

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2020/C 251/16

Pubblikazzjoni ta’ applikazzjoni għall-approvazzjoni ta’ emenda mhux minuri fl-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott, skontl-Artikolu 50(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel

22


 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

 

Top