EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2049

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/2049 tal-24 ta’ Ottubru 2022 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/2325 fir-rigward tar-rikonoxximent ta’ ċerti awtoritajiet ta’ kontroll u korpi ta’ kontroll għall-fini tal-importazzjoni ta’ prodotti organiċi fl-Unjoni

C/2022/7437

OJ L 275, 25.10.2022, p. 64–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2049/oj

25.10.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 275/64


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2022/2049

tal-24 ta’ Ottubru 2022

li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/2325 fir-rigward tar-rikonoxximent ta’ ċerti awtoritajiet ta’ kontroll u korpi ta’ kontroll għall-fini tal-importazzjoni ta’ prodotti organiċi fl-Unjoni

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2018/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2018 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 48(3) u l-Artikolu 57(2) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness I tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2021/2325 (2) jistabbilixxi l-lista ta’ pajjiżi terzi li s-sistemi ta’ produzzjoni u l-miżuri ta’ kontroll tagħhom għall-produzzjoni organika ta’ prodotti agrikoli huma rikonoxxuti bħala ekwivalenti għal dawk stabbiliti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 (3).

(2)

L-Indja infurmat lill-Kummissjoni li l-awtorità kompetenti tagħha ssospendiet il-korp ta’ kontroll “TQ Cert Services Private Limited” u għalhekk dak il-korp ta’ kontroll jenħtieġ jitneħħa mil-lista ta’ korpi ta’ kontroll rikonoxxuti mill-Indja.

(3)

L-Anness II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/2325 jistabbilixxi l-lista tal-awtoritajiet ta’ kontroll u tal-korpi ta’ kontroll rikonoxxuti għall-fini ta’ ekwivalenza, u li huma kompetenti biex iwettqu l-kontrolli u joħorġu ċ-ċertifikati f’pajjiżi terzi. Fid-dawl ta’ informazzjoni u talbiet ġodda li rċeviet il-Kummissjoni mill-adozzjoni tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/2325, jenħtieġ li jsiru ċerti bidliet f’dik il-lista.

(4)

In-notifiki ta’ każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità saru fis-Sistema tal-Informazzjoni dwar il-Biedja Organika (OFIS) ta’ “Control Union Certifications” (BIO-149), “Ecocert SA” (BIO-154), “Lacon GmbH” (BIO-134) u “OneCert International PVT Ltd” (BIO-152). Dawk in-notifiki jikkonċernaw il-kontaminazzjoni ta’ għadd kbir ta’ kunsinni ta’ oġġetti, prodotti fl-Indja u ċċertifikati bħala organiċi minn dawk il-korpi ta’ kontroll. Il-każijiet ta’ kontaminazzjoni kienu jinvolvu prodotti u sustanzi mhux permessi fil-produzzjoni organika u/jew fil-produzzjoni konvenzjonali fl-Unjoni, f’livelli ogħla, u ħafna drabi ferm ogħla, mill-Livelli Massimi tar-Residwi stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4). Dawk il-każijiet ta’ kontaminazzjoni jinkludu l-kontaminazzjoni bl-ossidu tal-etilen, li huwa karċinoġeniku, mutaġeniku, u tossiku għar-riproduzzjoni, iżda ma jinvolvux din is-sustanza biss.

(5)

Barra minn hekk, dawk il-korpi ta’ kontroll naqsu milli juru li l-prodotti organiċi importati taħt il-kontroll tagħhom ġew prodotti skont ir-regoli tal-produzzjoni u soġġetti għal arranġamenti ta’ kontroll ekwivalenti għal dawk stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 834/2007 u fir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 889/2008 (5) u (KE) Nru 1235/2008 (6).

(6)

Barra minn hekk, dawn il-korpi ta’ kontroll naqsu milli jieħdu miżuri korrettivi b’reazzjoni għall-irregolaritajiet u għall-ksur osservati.

(7)

Għal kull waħda minn dawk ir-raġunijiet, u f’konformità mal-Artikolu 4(1), (d)(iv), (d)(v) u (d)(vii) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/1342 (7), il-korpi ta’ kontroll “Control Union Certifications”, “Ecocert SA”, “Lacon GmbH” u “OneCert International PVT Ltd” jenħtieġ li jiġu rtirati mil-lista ta’ awtoritajiet ta’ kontroll u korpi ta’ kontroll rikonoxxuti għall-Indja għall-fini tal-ekwivalenza skont l-Artikolu 33(3) tar-Regolament (KE) Nru 834/2007.

(8)

“A CERT European Organization for Certification S.A.” innotifikat lill-Kummissjoni li nbidel l-indirizz tagħha.

(9)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “BioGro New Zealand Limited” biex tirtira r-rikonoxximent tagħha għall-pajjiżi terzi kollha li għalihom hija rikonoxxuta f’konformità mar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/2325.

(10)

“Bureau Veritas Certification France SAS” innotifika lill-Kummissjoni dwar il-bidla fl-indirizz tal-Internet tiegħu.

(11)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “Ecocert SA” biex tibdel isimha. Abbażi tal-informazzjoni li rċeviet, il-Kummissjoni kkonkludiet li huwa ġġustifikat li l-isem ta’ dak il-korp ta’ kontroll jiġi sostitwit għal “Ecocert SAS”.

(12)

Il-korp ta’ akkreditazzjoni IOAS informa lill-Kummissjoni dwar l-irtirar tal-akkreditazzjoni tiegħu relatata mal-korp ta’ kontroll “FairCert Certification Services Pvt Ltd”. Il-Kummissjoni stiednet ukoll lill-korp ta’ kontroll biex jipprovdi ċertifikat ta’ akkreditazzjoni validu u biex jieħu azzjoni ta’ rimedju xierqa u f’waqtha. Madankollu, “FairCert Certification Services Pvt Ltd” naqset milli twieġeb b’mod sodisfaċenti fi żmien l-iskadenza stabbilita apposta għal dan l-iskop. Fl-aħħar nett, “FairCert Certification Services Pvt Ltd” ma kkomunikatx lill-Kummissjoni l-informazzjoni kollha relatata mad-dossier tekniku tagħha. Għal kull waħda minn dawk it-tliet raġunijiet, u f’konformità mal-Artikolu 4(1) (d)(iii) tar-Regolament Delegat (UE) 2021/1342, jenħtieġ li “FairCert Certification Services Pvt Ltd” tiġi rtirata mil-lista ta’ awtoritajiet ta’ kontroll u ta’ korpi ta’ kontroll stabbilita fl-Anness II tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/2325 għall-pajjiżi terzi kollha.

(13)

“Kiwa Sativa” innotifikat lill-Kummissjoni dwar il-bidla fl-indirizz tal-Internet tagħha.

(14)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “Lacon GmbH” biex tirtira r-rikonoxximent tagħha għall-pajjiżi terzi kollha li għalihom hija rikonoxxuta fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/2325.

(15)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “LETIS S.A.” biex tirtira r-rikonoxximent tagħha għall-Afganistan, l-Ażerbajġan, il-Belarus, il-Kosta tal-Avorju, l-Eġittu, l-Etjopja, l-Iran, il-Każakistan, il-Kirgiżistan, il-Moldova, il-Marokk, il-Pakistan, ir-Russja, it-Taġikistan, it-Turkmenistan, l-Ukrajna, l-Emirati Għarab Magħquda u l-Uzbekistan.

(16)

Il-korp ta’ akkreditazzjoni IOAS informa lill-Kummissjoni dwar l-irtirar tal-akkreditazzjoni tiegħu relatata ma’ ‘LETIS S.A.’ fit-Turkija. Il-Kummissjoni stiednet ukoll lil dan il-korp ta’ kontroll jipprovdi ċertifikat ta’ akkreditazzjoni validu rigward it-Turkija u jieħu azzjoni ta’ rimedju xierqa u f’waqtha. Madankollu, “LETIS S.A.” naqset milli twieġeb b’mod sodisfaċenti fi żmien l-iskadenza stabbilita għal dan il-għan. Għal kull waħda minn dawk iż-żewġ raġunijiet, u f’konformità mal-Artikolu 4(1) (d)(iii) tar-Regolament Delegat (UE) 2021/1342, huwa ġġustifikat li jiġi rtirat ir-rikonoxximent ta’ “LETIS S.A.” għat-Turkija.

(17)

“OneCert International PVT Ltd” innotifikat lill-Kummissjoni dwar il-bidla fl-indirizz postali u fl-indirizz tal-Internet tagħha.

(18)

Il-Kummissjoni rċeviet talba mingħand “Oregon Tilth” biex jiġi rtirat ir-rikonoxximent tagħha għall-Panama.

(19)

Il-Kummissjoni rċeviet talba mingħand “Organic Standard” biex jiġi rtirat ir-rikonoxximent tagħha għar-Russja.

(20)

Il-Kummissjoni rċeviet u eżaminat talba mingħand “Soil Association Certification Limited” biex volontarjament twaqqaf l-attivitajiet tagħha għall-pajjiżi terzi kollha li għalihom hija rikonoxxuta f’konformità mar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/2325.

(21)

“Tse-Xin Organic Certification Corporation” innotifikat lill-Kummissjoni li nbidel l-indirizz tagħha.

(22)

Għalhekk jenħtieġ li r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/2325 jiġi emendat skont dan.

(23)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat għall-Produzzjoni Organika,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (UE) 2021/2325 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Anness I huwa emendat f’konformità mal-Anness I ta’ dan ir-Regolament;

(2)

L-Anness II huwa emendat skont l-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-24 ta’ Ottubru 2022.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 150, 14.6.2018, p. 1.

(2)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/2325 tas-16 ta’ Diċembru 2021 li jistabbilixxi, skont ir-Regolament (UE) 2018/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, il-lista ta’ pajjiżi terzi u l-lista ta’ awtoritajiet ta’ kontroll u korpi ta’ kontroll li ġew rikonoxxuti skont l-Artikolu 33(2) u (3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 għall-fini tal-importazzjoni ta’ prodotti organiċi fl-Unjoni (ĠU L 465, 29.12.2021, p. 8).

(3)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 tat-28 ta’ Ġunju 2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2092/91 (ĠU L 189, 20.7.2007, p. 1).

(4)  Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta’ residwu ta’ pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1).

(5)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 889/2008 tal-5 ta’ Settembru 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi fir-rigward tal-produzzjoni, it-tikkettar u l-kontroll organiku (ĠU L 250, 18.9.2008, p. 1).

(6)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1235/2008 tat-8 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar l-arranġamenti għall-importazzjonijiet ta’ prodotti organiċi minn pajjiżi terzi (ĠU L 334 12.12.2008, p. 25).

(7)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/1342 tas-27 ta’ Mejju 2021 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2018/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill b’regoli dwar l-informazzjoni li għandha tintbagħat mill-pajjiżi terzi u mill-awtoritajiet ta’ kontroll u mill-korpi ta’ kontroll għall-finijiet tas-superviżjoni tar-rikonoxximent tagħhom skont l-Artikolu 33(2) u (3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 għall-prodotti organiċi importati u l-miżuri li għandhom jittieħdu fl-eżerċizzju ta’ dik is-superviżjoni (ĠU L 292, 16.8.2021, p. 20).


ANNESS I

Fl-Anness I tar-Regolament (UE) 2021/2325, fil-punt 5 tal-entrata għall-Indja, titħassar ir-ringiela tan-numru tal-kodiċi IN-ORG-006.


ANNESS II

L-Anness II tar-Regolament (UE) 2021/2325 huwa emendat kif ġej:

(1)

fl-entrata ta’ “A CERT European Organization for Certification S.A.”, il-punt 1 huwa ssostitwit b’dan li ġej:

“1.

Indirizz: 52, 19is Maiou Street, 57001 Tessaloniki, il-Greċja”;

(2)

l-entrata għal “BioGro New Zealand Limited” titħassar;

(3)

fl-entrata għal ‘Bureau Veritas Certification France SAS’, il-punt 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“2.

Indirizz tal-Internet: https://www.bureauveritas.fr/besoin/agriculture-biologique-certification-bio”;

(4)

fit-Tabella fil-punt 3 tal-entrata għal “Control Union Certifications”, titħassar ir-ringiela tal-Indja;

(5)

l-entrata għal “Ecocert SA” hija emendata kif ġej:

(a)

l-isem “Ecocert SA” huwa sostitwit b’“Ecocert SAS”;

(b)

fil-punt 3, ir-ringiela tal-Indja titħassar;

(6)

l-annotazzjoni għal “FairCert Certification Services Pvt Ltd” titħassar;

(7)

fl-entrata għal “Kiwa Sativa”, il-punt 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“2.

Indirizz tal-Internet: www.kiwa.com/pt”;

(8)

l-entrata għal “Lacon GmbH” titħassar;

(9)

fl-entrata għal “LETIS S.A.”, il-punt 3 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“3.

Numri tal-kodiċi, pajjiżi terzi u kategoriji ta’ prodotti kkonċernati:

Numru tal-kodiċi

Pajjiż terz

Kategorija ta’ prodotti

A

B

C

D

E

F

AR-BIO-135

L-Arġentina

x

x

BO-BIO-135

Il-Bolivja

x

x

BR-BIO-135

Il-Brażil

x

x

x

BZ-BIO-135

Il-Belize

x

x

x

CO-BIO-135

Il-Kolombja

x

x

x

CR-BIO-135

Il-Costa Rica

x

DO-BIO-135

Ir-Repubblika Dominicana

x

x

x

EC-BIO-135

L-Ekwador

x

x

GT-BIO-135

Il-Gwatemala

x

x

x

HN-BIO-135

Il-Honduras

x

x

x

KY-BIO-135

Il-Gżejjer Cayman

x

x

MX-BIO-135

Il-Messiku

x

PA-BIO-135

Il-Panama

x

x

x

PE-BIO-135

Il-Perù

x

x

PY-BIO-135

Il-Paragwaj

x

x

SV-BIO-135

El Salvador

x

x

x

UY-BIO-135

L-Urugwaj

x

—”

(10)

l-entrata għal “OneCert International PVT Ltd” hija emendata kif ġej:

(a)

il-punti 1 u 2 huma sostitwiti b’dan li ġej:

“1.

Indirizz: KA-23B, Near Greenphield Public School, Shri Ram Colony, Ramnagar Ext., Sodala, Jaipur, 302019, Rajasthan, l-Indja

2.

Indirizz tal-Internet: www.onecertinternational.com”;

(b)

fil-punt 3, ir-ringiela tal-Indja titħassar;

(11)

fit-tabella fil-punt 3 tal-entrata għal “Oregon Tilth”, ir-ringiela tal-Panama titħassar;

(12)

fit-tabella fil-punt 3 tal-entrata għal “Organic Standard”, ir-ringiela tar-Russja titħassar;

(13)

l-entrata għal “Soil Association Certification Limited” titħassar.

(14)

fl-entrata għal “Tse-Xin Organic Certification Corporation.”, il-punt 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.

Indirizz: Xizhi District, City: 221416 New Taipei City, 26 F, No. 95, Sec. 1, Xintai 5th Rd.”.


Top