EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:275:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 275, 25. oktoober 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 275

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

65. aastakäik
25. oktoober 2022


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2022/2036, 19. oktoober 2022, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 ja direktiivi 2014/59/EL seoses selliste globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate usaldatavusnõuetekohase käsitlusega, kelle strateegiaks on mitme isiku suhtes kriisilahenduse algatamine, ning seoses omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude täitmiseks kõlblike instrumentide kaudse märkimise meetodiga ( 1 )

1

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2022/2037, 19. oktoober 2022, millega muudetakse määrust (EL) 2019/833, millega kehtestatakse Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja rakendusmeetmed

11

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2022/2038, 19. oktoober 2022, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 95/93 seoses epidemioloogilisest olukorrast või sõjalisest agressioonist tingitud ajutise vabastusega teenindusaegade kasutamise nõuete kohaldamisest liidu lennujaamades ( 1 )

14

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2022/2039, 19. oktoober 2022, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1303/2013 ja (EL) 2021/1060 seoses täiendava paindlikkusega Venemaa Föderatsiooni sõjalise agressiooni tagajärgedega tegelemiseks FAST (paindlik abi territooriumidele) – CARE

23

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2022/2040, 19. oktoober 2022, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 805/2004 kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamise osas, et kohandada seda Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 ( 1 )

30

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2022/2041, 19. oktoober 2022, mis käsitleb piisavat miinimumpalka Euroopa Liidus

33

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2022/2042, 24. oktoober 2022, millega muudetakse määrust (EL) nr 1284/2009, millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed Guinea Vabariigi suhtes

48

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2022/2043, 24. oktoober 2022, millega rakendatakse määrust (EL) 2015/1755 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Burundis

50

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/2044, 18. oktoober 2022, millega kiidetakse heaks kaitstud päritolunimetusega või kaitstud geograafilise tähisega toote spetsifikaadi muutmine („Roero“ (KPN))

52

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/2045, 18. oktoober 2022, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis („Chianti Classico“ (KPN))

53

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2022/2046, 24. oktoober 2022, millega muudetakse määruse (EL) nr 1408/2013 lisasid, et kohandada need Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu ning selle Iirimaad ja Põhja-Iirimaad käsitleva protokolli sätetega

55

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/2047, 24. oktoober 2022, millega parandatakse rakendusmäärust (EL) 2021/2325 seoses teatavate kontrolliasutuste ja kontrollorganite tunnustamisega mahepõllumajanduslike toodete importimiseks liitu

57

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/2048, 24. oktoober 2022, millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine L-(+)-piimhappe kasutamine tooteliiki 6 kuuluvates biotsiidides vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 ( 1 )

60

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/2049, 24. oktoober 2022, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2021/2325 seoses teatavate kontrolliasutuste ja kontrollorganite tunnustamisega mahepõllumajanduslike toodete importimiseks liitu

64

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2022/2050, 18. oktoober 2022, millega nimetatakse ametisse Austria Vabariigi esitatud Regioonide Komitee liige ja asendusliige

70

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/2051, 24. oktoober 2022, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/1763, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Burundis

72

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/2052, 24. oktoober 2022, millega muudetakse otsust 2010/638/ÜVJP Guinea Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta

74

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/2053, 18. oktoober 2022, taotluse kohta registreerida Euroopa kodanikualgatus „Vegantoidu Euroopa kodanikualgatus“ kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/788 (teatavaks tehtud numbri C(2022) 7418 all)

75

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/2054, 21. oktoober 2022, milles käsitletakse lahendamata vastuväiteid seoses biotsiidile Preventol A 12 TK 50 loa andmise tingimustega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 (teatavaks tehtud numbri C(2022) 7408 all)  ( 1 )

77

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

ÜRO eeskiri nr 147 – ühtsed sätted, milles käsitletakse põllumajanduslike masinrongide mehaaniliste haakeseadiste osade tüübikinnitust [2022/2055]

80

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top