EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:275:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 275, 25 октомври 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 275

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
25 октомври 2022 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2022/2036 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2014/59/ЕС по отношение на пруденциалното третиране на глобални системно значими институции, които са обект на стратегия за преструктуриране с множество входни точки, и методи за непряко записване на инструменти, приемливи за покриване на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2022/2037 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) 2019/833 за установяване на мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан

11

 

*

Регламент (ЕС) 2022/2038 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета по отношение на временното облекчение на правилата за използване на слотовете на летищата в Съюза поради епидемична обстановка или военна агресия ( 1 )

14

 

*

Регламент (ЕС) 2022/2039 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 година за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) 2021/1060 по отношение на допълнителната гъвкавост за справяне с последиците от военната агресия от страна на Руската федерация FAST (Гъвкава помощ за териториите) — CARE

23

 

*

Регламент (ЕС) 2022/2040 на Европейския парламент и на Съвета oт 19 октомври 2022 година за изменение на Регламент (ЕО) № 805/2004 по отношение на използването на процедурата по регулиране с контрол с цел адаптирането му към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз ( 1 )

30

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2022/2041 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 година относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз

33

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2022/2042 на Съвета от 24 октомври 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1284/2009 за налагане на някои специфични ограничителни мерки спрямо Република Гвинея

48

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2043 на Съвета от 24 октомври 2022 година за прилагане на Регламент (ЕС) 2015/1755 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Бурунди

50

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2044 на Комисията от 18 октомври 2022 година за одобрение на изменения в спецификацията на защитено наименование за произход или защитено географско указание „Roero“ (ЗНП)

52

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2045 на Комисията от 18 октомври 2022 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, на продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Chianti Classico“ (ЗНП))

53

 

*

Регламент (ЕС) 2022/2046 на Комисията от 24 октомври 2022 година за изменение на приложенията към Регламент (ЕС) № 1408/2013 за тяхното адаптиране с цел да бъдат отразени разпоредбите на Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и Протокола за Ирландия/Северна Ирландия към него

55

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2047 на Комисията от 24 октомври 2022 година за поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2325 по отношение на признаването на някои контролни и надзорни органи за целите на вноса на биологични продукти в Съюза

57

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2048 на Комисията от 24 октомври 2022 година за одобряване на L-(+)-млечна киселина като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 6 в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

60

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2049 на Комисията от 24 октомври 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2325 по отношение на признаването на някои контролни и надзорни органи за целите на вноса на биологични продукти в Съюза

64

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2022/2050 на Съвета от 18 октомври 2022 година за назначаване на член и заместник-член, предложени от Република Австрия, в Комитета на регионите

70

 

*

Решение (ОВППС) 2022/2051 на Съвета от 24 октомври 2022 година за изменение на Решение (ОВППС) 2015/1763 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Бурунди

72

 

*

Решение (ОВППС) 2022/2052 на Съвета от 24 октомври 2022 година за изменение на Решение 2010/638/ОВППС за налагане на ограничителни мерки срещу Република Гвинея

74

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2053 на Комисията от 18 октомври 2022 година относно искането за регистрация на европейската гражданска инициатива под наслов „Европейска гражданска инициатива за веганска храна“ съгласно Регламент (ЕС) 2019/788 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2022) 7418)

75

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2054 на Комисията от 21 октомври 2022 година относно нерешените възражения съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията за предоставяне на разрешение за биоцида Preventol A 12 TK 50 (нотифицирано под номер С(2022) 7408)  ( 1 )

77

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Правило № 147 на ООН — Единни условия относно одобряване на механичните части на теглително-прикачните устройства за състав от селскостопански превозни средства [2022/2055]

80

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top