EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:275:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 275, 25. oktober 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 275

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
25. oktober 2022


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2036 af 19. oktober 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2014/59/EU for så vidt angår den tilsynsmæssige behandling af globale systemisk vigtige institutter med en multiple-point-of-entry-afviklingsstrategi og metoder til indirekte tegning af instrumenter, der er nedskrivningsrelevante med henblik på at opfylde minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver ( 1 )

1

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2037 af 19. oktober 2022 om ændring af forordning (EU) 2019/833 om bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger gældende for det område, som reguleres af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav

11

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2038 af 19. oktober 2022 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 for så vidt angår midlertidig lempelse af reglerne om slotudnyttelse i Unionens lufthavne som følge af en epidemiologisk situation eller militær aggression ( 1 )

14

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2039 af 19. oktober 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 og (EU) 2021/1060 for så vidt angår yderligere fleksibilitet til håndtering af konsekvenserne af Den Russiske Føderations militære aggression FAST (fleksibel bistand til områder) — CARE

23

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2040 af 19. oktober 2022 om ændring af forordning (EF) nr. 805/2004 for så vidt angår brug af forskriftsproceduren med kontrol for at tilpasse den til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ( 1 )

30

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2041 af 19. oktober 2022 om passende mindstelønninger i Den Europæiske Union

33

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2022/2042 af 24. oktober 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 1284/2009 om visse særlige restriktive foranstaltninger over for Republikken Guinea

48

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2022/2043 af 24. oktober 2022 om gennemførelse af forordning (EU) 2015/1755 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Burundi

50

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2044 af 18. oktober 2022 om godkendelse af ændringer af produktspecifikationen for en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse (»Roero« (BOB))

52

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2045 af 18. oktober 2022 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Chianti Classico« (BOB))

53

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2022/2046 af 24. oktober 2022 om ændring af bilagene til forordning (EU) nr. 1408/2013 med henblik på at tilpasse disse til bestemmelserne i aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab samt den tilknyttede protokol om Irland/Nordirland

55

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2047 af 24. oktober 2022 om berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2021/2325 for så vidt angår godkendelsen af visse kontrolmyndigheder og kontrolorganer med henblik på import af økologiske produkter til Unionen

57

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2048 af 24. oktober 2022 om godkendelse af L-(+)-mælkesyre som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 6, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 ( 1 )

60

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2049 af 24. oktober 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/2325 for så vidt angår godkendelse af visse kontrolmyndigheder og kontrolorganer med henblik på import af økologiske produkter til Unionen

64

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/2050 af 18. oktober 2022 om beskikkelse af et medlem af og en suppleant til Regionsudvalget efter indstilling fra Republikken Østrig

70

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2022/2051 af 24. oktober 2022 om ændring af afgørelse (FUSP) 2015/1763 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Burundi

72

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2022/2052 af 24. oktober 2022 om ændring af afgørelse 2010/638/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Republikken Guinea

74

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/2053 af 18. oktober 2022 om anmodningen om registrering af forslaget til borgerinitiativ »Europæisk borgerinitiativ for veganske måltider« i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788 (Meddelt under nummer C(2022) 7418)

75

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/2054 af 21. oktober 2022 om de udestående indsigelser vedrørende betingelserne for godkendelse af det biocidholdige produkt Preventol A 12 TK 50 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (Meddelt under nummer C(2022) 7408)  ( 1 )

77

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

FN-regulativ nr. 147 — Ensartede forskrifter for godkendelse af komponenter til mekanisk tilkobling af vogntog inden for landbrug [2022/2055]

80

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top