EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:275:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 275, 2022. gada 25. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 275

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 25. oktobris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/2036 (2022. gada 19. oktobris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvu 2014/59/ES attiecībā uz prudenciālo režīmu globālām sistēmiski nozīmīgām iestādēm ar noregulējuma stratēģiju ar vairākām noregulējuma iestādēm un metodēm attiecībā uz netiešu parakstīšanos uz instrumentiem, kas ir atbilstīgi, lai izpildītu minimuma prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām ( 1 )

1

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/2037 (2022. gada 19. oktobris), ar ko groza Regulu (ES) 2019/833, ar kuru nosaka saglabāšanas un izpildes panākšanas pasākumus, kas piemērojami Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā

11

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/2038 (2022. gada 19. oktobris), ar ko Padomes Regulu (EEK) Nr. 95/93 groza attiecībā uz pagaidu atbrīvojumu no laika nišu izmantošanas noteikumiem Savienības lidostās, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju vai militāru agresiju ( 1 )

14

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/2039 (2022. gada 19. oktobris), ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1303/2013 un (ES) 2021/1060 attiecībā uz papildu elastību nolūkā novērst Krievijas Federācijas militārās agresijas sekas FAST (elastīga palīdzība teritorijām) – CARE

23

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/2040 (2022. gada 19. oktobris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 805/2004 attiecībā uz regulatīvās kontroles procedūras izmantošanu, lai to pielāgotu Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam ( 1 )

30

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2022/2041 (2022. gada 19. oktobris) par adekvātām minimālajām algām Eiropas Savienībā

33

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2022/2042 (2022. gada 24. oktobris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1284/2009 par dažu ierobežojošu pasākumu noteikšanu attiecībā uz Gvinejas Republiku

48

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/2043 (2022. gada 24. oktobris), ar ko īsteno Regulu (ES) 2015/1755 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Burundi

50

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2044 (2022. gada 18. oktobris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumus attiecībā uz aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (“Roero” (ACVN))

52

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2045 (2022. gada 18. oktobris), ar kuru attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs (“Chianti Classico” (ACVN))

53

 

*

Komisijas Regula (ES) 2022/2046 (2022. gada 24. oktobris), ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1408/2013 pielikumus nolūkā tos pielāgot, atspoguļojot Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un tā Protokola par Īriju/Ziemeļīriju noteikumus

55

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2047 (2022. gada 24. oktobris), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2021/2325 labo attiecībā uz dažu kontroles iestāžu un kontroles institūciju atzīšanu, kura piešķirta attiecībā uz bioloģisko produktu importu Savienībā

57

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2048 (2022. gada 24. oktobris), ar ko par esošu aktīvo vielu lietošanai 6. produkta veida biocīdos saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 apstiprina L-(+)-pienskābi ( 1 )

60

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2049 (2022. gada 24. oktobris), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2021/2325 groza attiecībā uz dažu kontroles iestāžu un kontroles institūciju atzīšanu, kura piešķirta attiecībā uz bioloģisko produktu importu Savienībā

64

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/2050 (2022. gada 18. oktobris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli un locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Austrijas Republika

70

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/2051 (2022. gada 24. oktobris), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2015/1763 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Burundi

72

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/2052 (2022. gada 24. oktobris), ar ko groza Lēmumu 2010/638/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Gvinejas Republiku

74

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/2053 (2022. gada 18. oktobris) par pieprasījumu reģistrēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Eiropas pilsoņu iniciatīva par vegānisku uzturu” atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2019/788 (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 7418)

75

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/2054 (2022. gada 21. oktobris) par neatrisinātajiem iebildumiem, kas saistīti ar biocīda “ Preventol A 12 TK 50” atļaujas piešķiršanas nosacījumiem, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 7408)  ( 1 )

77

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

ANO Noteikumi Nr. 147 – Vienoti noteikumi par lauksaimniecības transportlīdzekļu sastāvu mehāniskās sakabes sastāvdaļu apstiprināšanu [2022/2055]

80

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top