EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:455:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 455, 2021. gada 20. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 455

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 20. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/2259 (2021. gada 15. decembris), ar ko attiecībā uz pārejas režīma pagarināšanu pārvaldības sabiedrībām, ieguldījumu sabiedrībām un personām, kas konsultē par pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) un ar PVKIU nesaistītiem sertifikātiem vai pārdod tos, groza Regulu (ES) Nr. 1286/2014 ( 1 )

1

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/2260 (2021. gada 15. decembris), ar kuru groza Regulu (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām, lai aizstātu tās A un B pielikumu

4

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2021/2261 (2021. gada 15. decembris), ar ko attiecībā uz to, kā pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) pārvaldības sabiedrības izmanto pamatinformācijas dokumentus, groza Direktīvu 2009/65/EK ( 1 )

15

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2262 (2021. gada 13. decembris), ar ko, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/787 30. panta 2. punktu, reģistrē stiprā alkoholiskā dzēriena ģeogrāfiskās izcelsmes norādi “Bayerischer Blutwurz”

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2263 (2021. gada 17. decembris), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2016/323 groza attiecībā uz alkoholisko dzērienu patstāvīgu sīkražotāju sertifikāta kodu

20

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2264 (2021. gada 17. decembris), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 3649/92 attiecībā uz vienkāršotā pavaddokumenta paskaidrojumiem sertificētiem un pašsertificētiem alkoholisko dzērienu patstāvīgiem sīkražotājiem

22

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2265 (2021. gada 17. decembris), ar ko Regulu (EK) Nr. 684/2009 groza attiecībā uz sertificētu un pašsertificētu alkoholisko dzērienu patstāvīgu sīkražotāju identificēšanu elektroniskajā administratīvajā dokumentā

24

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2266 (2021. gada 17. decembris), ar ko paredz noteikumus Padomes Direktīvas 92/83/EEK piemērošanai attiecībā uz alkoholisko dzērienu patstāvīgu sīkražotāju sertificēšanu un pašsertificēšanu akcīzes nodokļa vajadzībām

26

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/2267 (2021. gada 17. decembris), ar ko nosaka formātu, kādā paziņojami dati un informācija par savāktajiem pēcpatēriņa atkritumiem, kas radušies no tabakas izstrādājumiem ar filtriem un no filtriem, kurus tirgo lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem ( 1 )

32

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top