EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:455:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 455, 20 grudnia 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 455

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
20 grudnia 2021


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2259 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1286/2014 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania przepisu przejściowego dotyczącego spółek zarządzających, spółek inwestycyjnych i osób doradzających w zakresie jednostek przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i jednostek funduszy innych niż UCITS lub je sprzedających ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2260 z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego w celu zastąpienia jego załączników A i B

4

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2261 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany dyrektywy 2009/65/WE w odniesieniu do stosowania dokumentów zawierających kluczowe informacje przez spółki zarządzające przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) ( 1 )

15

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2262 z dnia 13 grudnia 2021 r. rejestrujące oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego na podstawie art. 30 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 „Bayerischer Blutwurz”

18

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2263 z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/323 w odniesieniu do kodu certyfikatu dla niezależnych, małych producentów napojów alkoholowych

20

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2264 z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3649/92 w odniesieniu do objaśnień do uproszczonego dokumentu towarzyszącego dla certyfikowanych i samocertyfikowanych niezależnych, małych producentów napojów alkoholowych

22

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2265 z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 684/2009 w odniesieniu do określania certyfikowanych i samocertyfikowanych niezależnych, małych producentów napojów alkoholowych w elektronicznym dokumencie administracyjnym

24

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2266 z dnia 17 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące stosowania dyrektywy Rady 92/83/EWG w zakresie certyfikacji i samocertyfikacji niezależnych, małych producentów napojów alkoholowych do celów podatku akcyzowego

26

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2267 z dnia 17 grudnia 2021 r. ustanawiająca format zgłaszania danych i informacji na temat zebranych odpadów pochodzących ze stosowania wyrobów tytoniowych z filtrami i filtrów wprowadzanych do obrotu w połączeniu z wyrobami tytoniowymi ( 1 )

32

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1147 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiającego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji ( Dz.U. L 251 z 15.7.2021 )

37

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top