EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:455:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 455, 20 december 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 455

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

64e jaargang
20 december 2021


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2021/2259 van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2021 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1286/2014 wat betreft de verlenging van de overgangsregeling voor beheermaatschappijen, beleggingsmaatschappijen en personen die advies geven over rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) en niet-icbe’s of die verkopen ( 1 )

1

 

*

Verordening (EU) 2021/2260 van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2021 tot wijziging van Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures ter vervanging van de bijlagen A en B

4

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn (EU) 2021/2261 van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2021 tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG wat betreft het gebruik van essentiële-informatiedocumenten door beheermaatschappijen van instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) ( 1 )

15

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2262 van de Commissie van 13 december 2021 tot registratie van een geografische aanduiding van een gedistilleerde drank op grond van artikel 30, lid 2, van Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad (“Bayerischer Blutwurz”)

18

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2263 van de Commissie van 17 december 2021 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/323 wat betreft de code voor het certificaat voor kleine zelfstandige producenten van alcoholhoudende dranken

20

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2264 van de Commissie van 17 december 2021 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3649/92 wat betreft de toelichting op het vereenvoudigd geleidedocument voor gecertificeerde en zelfgecertificeerde kleine zelfstandige producenten van alcoholhoudende dranken

22

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2265 van de Commissie van 17 december 2021 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 684/2009 wat betreft de identificatie van gecertificeerde en zelfgecertificeerde kleine zelfstandige producenten van alcoholhoudende dranken in het elektronische administratieve document

24

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2266 van de Commissie van 17 december 2021 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Richtlijn 92/83/EEG van de Raad wat betreft de certificering van en zelfcertificering door kleine zelfstandige producenten van alcoholhoudende dranken voor accijnsdoeleinden

26

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/2267 van de Commissie van 17 december 2021 tot vaststelling van het format voor de rapportage van gegevens en informatie over het ingezamelde afval na consumptie van tabaksproducten met filters en van filters die verkocht worden voor gebruik in combinatie met tabaksproducten ( 1 )

32

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2021/1147 van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2021 tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie ( PB L 251 van 15.7.2021 )

37

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2021/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2021 tot oprichting, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid ( PB L 251 van 15.7.2021 )

38

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top