EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:455:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 455, 20 december 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 455

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
20 december 2021


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2259 av den 15 december 2021 om ändring av förordning (EU) nr 1286/2014 vad gäller förlängning av övergångsbestämmelserna för förvaltningsbolag, investeringsbolag och personer som ger råd om eller säljer andelar i företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och fonder som inte är fondföretag ( 1 )

1

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2260 av den 15 december 2021 om ändring av förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden för att ersätta dess bilagor A och B

4

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/2261 av den 15 december 2021 om ändring av direktiv 2009/65/EG vad gäller användning av faktablad av förvaltningsbolag för företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) ( 1 )

15

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2262 av den 13 december 2021 om registrering av en geografisk beteckning för en spritdryck i enlighet med artikel 30.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 (”Bayerischer Blutwurz”)

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2263 av den 17 december 2021 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/323 vad gäller koden för intyg för oberoende små producenter av alkoholdrycker

20

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2264 av den 17 december 2021 om ändring av förordning (EEG) nr 3649/92 vad gäller anvisningarna i det förenklade ledsagardokumentet för certifierade och självcertifierade oberoende små producenter av alkoholdrycker

22

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2265 av den 17 december 2021 om ändring av förordning (EG) nr 684/2009 vad gäller identifiering av certifierade och självcertifierade oberoende små producenter av alkoholdrycker i det elektroniska administrativa dokumentet

24

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2266 av den 17 december 2021 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 92/83/EEG vad gäller certifiering och självcertifiering av oberoende små producenter av alkoholdrycker för punktskatteändamål

26

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/2267 av den 17 december 2021 om fastställande av formatet för rapportering av uppgifter om insamlat avfall efter förbrukning av tobaksvaror med filter och filter som marknadsförs för användning i kombination med tobaksvaror ( 1 )

32

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1148 av den 7 juli 2021 om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik ( EUT L 251, 15.7.2021 )

37

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top