EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:210:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 210, 2013m. rugpjūtis 6d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.210.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 210

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. rugpjūčio 6d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų vidaus susitarimas dėl Europos Sąjungos pagalbos finansavimo pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą vadovaujantis AKR ir ES partnerystės susitarimu ir dėl finansinės paramos skyrimo užjūrio šalims ir teritorijoms, kurioms taikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ketvirtoji dalis

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. liepos 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 751/2013, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Kraški med (SKVN)]

15

 

*

2013 m. liepos 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 752/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 555/2008 dėl vyno sektoriaus nacionalinių paramos programų ir prekybos su trečiosiomis šalimis

17

 

*

2013 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 753/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 607/2009, kuriuo nustatomos tam tikros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su tam tikrų vyno sektoriaus produktų saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir geografinėmis nuorodomis, tradiciniais terminais, ženklinimu ir pateikimu

21

 

*

2013 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 754/2013, kuriuo 198-ąjį kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

24

 

 

2013 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 755/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

26

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2013/424/ES

 

*

2013 m. liepos 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl 2013 m. Europos Sąjungos finansinio įnašo į 11 valstybių narių (Bulgarijos, Danijos, Vokietijos, Italijos, Latvijos, Lietuvos, Maltos, Rumunijos, Slovėnijos, Suomijos ir Švedijos) žuvininkystės sektoriaus duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo nacionalines programas (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 4434)

28

 

 

2013/425/ES

 

*

2013 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2012/782/ES, kuriuo 2013 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpiui nustatomi kontroliuojamų medžiagų, kurioms taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, kiekiai ir paskirstomos kvotos (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 4922)

30

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2008/49/EB (VRI reglamentas), klaidų ištaisymas (OL L 316, 2012 11 14)

34

 

 

 

*

Pranešimas skaitytojams – 2013 m. kovo 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 216/2013 dėl Europos Sąjungos oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimo (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 

*

Pranešimas skaitytojams – Teisės aktų nuorodų skelbimo tvarka(žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top