EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:210:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 210, 6 augustus 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2013.210.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 210

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

56e jaargang
6 augustus 2013


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Europese Unie binnen het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020, overeenkomstig de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst, en betreffende de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing zijn

1

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 751/2013 van de Commissie van 29 juli 2013 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Kraški med (BOB))

15

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 752/2013 van de Commissie van 31 juli 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 555/2008, wat betreft nationale steunprogramma’s en handel met derde landen in de wijnsector

17

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 753/2013 van de Commissie van 2 augustus 2013 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 607/2009 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad wat betreft beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen, traditionele aanduidingen, etikettering en presentatie van bepaalde wijnbouwproducten

21

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 754/2013 van de Commissie van 5 augustus 2013 tot 198e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al-Qa‘ida-netwerk

24

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 755/2013 van de Commissie van 5 augustus 2013 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

26

 

 

BESLUITEN

 

 

2013/424/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 16 juli 2013 inzake de financiële bijdrage die de Europese Unie in 2013 verleent ten bate van het nationale programma van 11 lidstaten (Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Italië, Letland, Litouwen, Malta, Roemenië, Slovenië, Finland en Zweden) voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 4434)

28

 

 

2013/425/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 1 augustus 2013 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2012/782/EU betreffende de vaststelling van kwantitatieve beperkingen en de toewijzing van quota voor stoffen die worden gereguleerd krachtens Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen, voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2013 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 4922)

30

 

 

 

*

Bericht aan de lezer — Verordening (EU) nr. 216/2013 van de Raad van 7 maart 2013 betreffende de elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie (zie bladzijde 3 van de omslag)

s3

 

*

Bericht aan de lezer — Wijze van vermelden van de handelingen(zie bladzijde 3 van de omslag)

s3

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top