EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:210:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 210, 2013. gada 6. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.210.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 210

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 6. augusts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējais nolīgums par Eiropas Savienības palīdzības finansēšanu atbilstīgi daudzgadu finanšu shēmai laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam saskaņā ar ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumu un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, kurām piemēro Līguma par Eiropas Savienības darbību ceturto daļu

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 751/2013 (2013. gada 29. jūlijs) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Kraški med (ACVN))

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 752/2013 (2013. gada 31. jūlijs) par Regulas (EK) Nr. 555/2008 grozījumiem attiecībā uz valsts atbalsta programmām un tirdzniecību ar trešām valstīm vīna nozarē

17

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 753/2013 (2013. gada 2. augusts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 607/2009, ar ko paredz konkrētus sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 479/2008 piemērošanai attiecībā uz aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, tradicionālajiem apzīmējumiem, konkrētu vīna nozares produktu marķēšanu un noformēšanu

21

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 754/2013 (2013. gada 5. augusts), ar ko 198. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

24

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 755/2013 (2013. gada 5. augusts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

26

 

 

LĒMUMI

 

 

2013/424/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 16. jūlijs) par Eiropas Savienības finansiālo ieguldījumu 11 dalībvalstu (Bulgārijas, Dānijas, Vācijas, Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Maltas, Rumānijas, Slovēnijas, Somijas un Zviedrijas) valsts programmās datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē 2013. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 4434)

28

 

 

2013/425/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 1. augusts), ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2012/782/ES par daudzumu noteikšanu un kvotu piešķiršanu vielām, kuras tiek kontrolētas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām, laikposmam no 2013. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 4922)

30

 

 

 

*

Paziņojums lasītājiem – Padomes Regula (ES) Nr. 216/2013 (2013. gada 7. marts) par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 

*

Paziņojums lasītājiem – veids, kādā izdara atsauces uz tiesību aktiem(sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top