EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:210:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 210, 6 sierpień 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.210.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 210

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
6 sierpnia 2013


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Umowa wewnętrzna między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 zgodnie z umową o partnerstwie AKP-UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 751/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Kraški med (ChNP)]

15

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 752/2013 z dnia 31 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 555/2008 w odniesieniu do krajowych programów wsparcia oraz handlu z państwami trzecimi w sektorze wina

17

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 753/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009 ustanawiające niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina

21

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 754/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r. zmieniające po raz 198. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

24

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 755/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

26

 

 

DECYZJE

 

 

2013/424/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie wkładu finansowego Unii Europejskiej w programy krajowe 11 państw członkowskich (Bułgarii, Danii, Niemiec, Włoch, Łotwy, Litwy, Malty, Rumunii, Słowenii, Finlandii, i Szwecji) dotyczące gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa w 2013 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 4434)

28

 

 

2013/425/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2012/782/UE w sprawie określenia limitów ilościowych oraz przydziału kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 4922)

30

 

 

 

*

Informacja dla czytelników – Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3

 

*

Nota do czytelników – Sposób cytowania aktów(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top