EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:210:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 210, 6 augusti 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.210.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 210

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
6 augusti 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Internt Avtal mellan företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om finansiering av Europeiska unionens bistånd inom den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 i enlighet med AVS–EU-partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämplig

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 751/2013 av den 29 juli 2013 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Kraški med [SUB])

15

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 752/2013 av den 31 juli 2013 om ändring av förordning (EG) nr 555/2008 vad gäller nationella stödprogrammen och handel med tredjeländer inom vinsektorn

17

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 753/2013 av den 2 augusti 2013 om ändring av förordning (EG) nr 607/2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, traditionella uttryck, märkning och presentation av vissa vinprodukter

21

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 754/2013 av den 5 augusti 2013 om ändring för hundranittioåttonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter

24

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 755/2013 av den 5 augusti 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

26

 

 

BESLUT

 

 

2013/424/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 16 juli 2013 om Europeiska unionens ekonomiska bidrag under 2013 till 11 medlemsstaters (Bulgarien, Danmark, Tyskland, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Rumänien, Slovenien, Finland och Sverige) nationella program för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn [delgivet med nr C(2013) 4434]

28

 

 

2013/425/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 1 augusti 2013 om ändring av genomförandebeslut 2012/782/EU om fastställande av kvantitativa begränsningar och tilldelning av kvoter för ämnen som kontrolleras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, för perioden 1 januari–31 december 2013 [delgivet med nr C(2013) 4922]

30

 

 

 

*

Meddelande till läsarna – Rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning (se omslagets tredje sida)

s3

 

*

Meddelande till läsaren – Sättet att hänvisa till rättsakter(se omslagets tredje sida)

s3

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top