EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:335:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 335, 2011m. gruodis 17d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2011.335.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 335

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas
2011m. gruodžio 17d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR

1

 

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2011 m. gruodžio 16 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1320/2011, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių 8a straipsnio 1 dalis

15

 

*

2011 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1321/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3030/93 dėl tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrųjų taisyklių I priedas

17

 

*

2011 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1322/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 517/94 dėl tekstilės gaminių, kuriems netaikomos dvišalės sutartys, protokolai ar kiti susitarimai arba kitos konkrečios Bendrijos importo taisyklės, bendrųjų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių I priedas

42

 

*

2011 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1323/2011, kuriuo nustatomos 2012 m. tekstilės kvotų valdymo ir paskirstymo taisyklės pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 517/94

57

 

*

2011 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1324/2011, kuriuo 2012 m. nukrypstama nuo Reglamento (EB) Nr. 1067/2008, atidarančio trečiųjų šalių kilmės paprastųjų kviečių, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, Bendrijos tarifines kvotas ir numatančio jų administravimą

65

 

*

2011 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1325/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 nuostatos, susijusios su papildomų muitų kriaušėms, citrinoms, obuoliams ir cukinijoms taikymo lygiais

66

 

 

2011 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1326/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

68

 

 

2011 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1327/2011 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2011 m. gruodžio mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 533/2007 leidžiamas naudoti paukštienos tarifines kvotas

70

 

 

2011 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1328/2011 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2011 m. gruodžio mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 539/2007 leidžiamą naudoti tam tikrų kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriaus produktų tarifinę kvotą

72

 

 

2011 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1329/2011 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2011 m. gruodžio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1385/2007 leidžiamą naudoti paukštienos tarifinę kvotą

74

 

 

2011 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1330/2011 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2011 m. gruodžio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1384/2007 leidžiamą naudoti paukštienos, kurios kilmės šalis yra Izraelis, tarifinę kvotą

76

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2011 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas 2011/845/BUSP dėl kai kurių palestiniečių laikino priėmimo Europos Sąjungos valstybėse narėse

78

 

 

2011/846/BUSP

 

*

2011 m. gruodžio 16 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas ATALANTA/5/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Politinio ir saugumo komiteto sprendimas ATALANTA/2/2009 dėl trečiųjų valstybių įnašų į Europos Sąjungos karinę operaciją, skirtą prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (Atalanta), priėmimo bei Politinio ir saugumo komiteto sprendimas ATALANTA/3/2009 dėl prie Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (Atalanta), Prisidedančių šalių komiteto įsteigimo

79

 

*

2011 m. gruodžio 16 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2011/847/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2010/639/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams

81

 

*

2011 m. gruodžio 16 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2011/848/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai

83

 

 

2011/849/BUSP

 

*

2011 m. gruodžio 16 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas EULEX/2/2011, kuriuo pratęsiami Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (EULEX KOSOVO) vadovo įgaliojimai

85

 

 

2011/850/ES

 

*

2011 m. gruodžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/107/EB ir 2008/50/EB įgyvendinimo taisyklės, susijusios su keitimusi aplinkos oro kokybės informacija ir aplinkos oro kokybės ataskaitų teikimu (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 9068)

86

 

 

2011/851/ES

 

*

2011 m. gruodžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl papildomo Sąjungos 2006 ir 2007 m. finansinio įnašo, skirto Portugalijos išlaidoms atlyginti kovojant su Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (pušiniu stiebiniu nematodu) (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 9247)

107

 

 

2011/852/ES

 

*

2011 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2005/363/EB dėl gyvūnų sveikatos apsaugos priemonių prieš afrikinį kiaulių marą Sardinijoje, Italijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 9248)  (1)

109

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top