EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:335:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 335, 17. december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2011.335.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 335

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
17. december 2011


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1320/2011 af 16. december 2011 om gennemførelse af artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 765/2006 om indførelse af restriktive foranstaltninger over for Belarus

15

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1321/2011 af 16. december 2011 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande

17

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1322/2011 af 16. december 2011 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 517/94 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke fællesskabsregler for indførsel

42

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1323/2011 af 16. december 2011 om regler for forvaltning og fordeling af tekstilkontingenter, der er fastsat for 2012 i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 517/94

57

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1324/2011 af 16. december 2011 om fravigelse for 2012 af forordning (EF) nr. 1067/2008 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for import af blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet fra tredjelande

65

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1325/2011 af 16. december 2011 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 for så vidt angår de mængder, der udløser tillægstold for pærer, citroner, æbler og courgetter

66

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1326/2011 af 16. december 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

68

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1327/2011 af 16. december 2011 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2011 inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 533/2007

70

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1328/2011 af 16. december 2011 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2011 inden for rammerne af de toldkontingenter for æg og ægalbumin, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 539/2007

72

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1329/2011 af 16. december 2011 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2011 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1385/2007

74

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1330/2011 af 16. december 2011 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2011 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød med oprindelse i Israel, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1384/2007

76

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2011/845/FUSP af 16. december 2011 om EU-medlemsstaternes midlertidige modtagelse af visse palæstinensere

78

 

 

2011/846/FUSP

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse ATALANTA/5/2011 af 16. december 2011 om ændring af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse ATALANTA/2/2009 om accept af bidrag fra tredjelande til Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta) og af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse ATALANTA/3/2009 om nedsættelse af bidragyderkomitéen for Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta)

79

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/847/FUSP af 16. december 2011 om gennemførelse af afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Belarus

81

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/848/FUSP af 16. december 2011 om gennemførelse af afgørelse 2010/788/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo

83

 

 

2011/849/FUSP

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse EULEX/2/2011 af 16. december 2011 om forlængelse af mandatet for missionschefen for Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo, EULEX KOSOVO

85

 

 

2011/850/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 12. december 2011 om de nærmere regler for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/107/EF og 2008/50/EF om gensidig udveksling af information og rapportering om luftkvaliteten (meddelt under nummer K(2011) 9068)

86

 

 

2011/851/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 12. december 2011 om et supplerende EU-tilskud for 2006 og 2007 til dækning af Portugals udgifter til bekæmpelse af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrretræsnematoden) (meddelt under nummer K(2011) 9247)

107

 

 

2011/852/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 15. december 2011 om ændring af beslutning 2005/363/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod afrikansk svinepest i den italienske region Sardinien (meddelt under nummer K(2011) 9248)  (1)

109

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top